• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11, schaal 12
  €3.662 - €6.320 (bruto)
 • Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap, Agrarisch
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 6 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: LFEZ20240404_11/12a, Plaatsingsdatum: 17 mei 2024

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besteedt jaarlijks veel geld aan onderwerpen als natuurbeheer, innovatie in de landbouw en duurzame visserij. Het is daarbij onze taak om voldoende inzicht te genereren in de doelmatigheid en de effectiviteit van deze uitgaven. De directie FEZ zoekt een adviseur die zorgdraagt voor het stimuleren en coördineren van monitoring en evaluatie in de LNV-organisatie.

Hoe goed werkt beleid? En als we niet weten of het beleid werkt, zoeken we dat dan uit? En als het beleid niet werkt, passen we het dan ook aan? In de essentie zijn dit de drie centrale vragen die centraal stonden in de operatie Inzicht in Kwaliteit, een traject van het vorige kabinet dat werd gecoördineerd vanuit het ministerie van Financiën. Het doel van de operatie was om meer inzicht te krijgen in de werking van beleid, en deze inzichten ook beter te benutten om de kwaliteit van beleid te vergroten.

Vanuit deze operatie zijn de afgelopen jaren verschillende nieuwe instrumenten ontwikkeld om toe te passen binnen ministeries, zo ook het ministerie van LNV. Een belangrijk voorbeeld is de Strategische Evaluatie Agenda. Daarmee denkt het ministerie beter na over hoe, wanneer en waarom ze welk beleid evalueren. Zo moeten evaluaties uiteindelijk leiden tot meer bruikbare inzichten en daarmee beter beleid. Ook heeft de operatie aandacht besteed aan een betere onderbouwing van beleid. Zo moeten beleidsvoorstellen aan de Tweede Kamer een toelichting bevatten op onder meer de nagestreefde doelstellingen en doelmatigheid. Ook wordt steeds meer aandacht besteed aan zorgvuldige beleidsvoorbereiding en het onderwerp Brede Welvaart.

De directie FEZ is verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen en uitrollen van deze instrumenten binnen het ministerie van LNV. Vanwege de aandacht, urgentie en werklast op dit onderwerp, breiden we de huidige capaciteit binnen de directie uit. Als (senior) adviseur bij het cluster Kaderstelling ben je samen met een directe collega onder andere verantwoordelijk voor het opstellen en monitoren van de Strategische Evaluatieagenda van LNV en het borgen van naleving van onderbouwing van beleid richting de Tweede Kamer. Je vertegenwoordigt LNV bij interdepartementale overleggen aangaande beleidsevaluaties, neemt deel in verschillende werkgroepen aangaande monitoren en evalueren, en ondersteunt de Beleidsevaluatie Commissie (BEC), een gezamenlijk departementaal overleg met het ministerie van EZK. Je bent kortom de ambassadeur voor de evaluatiefunctie en bevordert draagvlak voor evalueren binnen alle lagen van de organisatie.

De huidige dynamiek binnen het beleidsdomein van het ministerie, met grote uitdagingen op het gebied van stikstof en klimaat, maakt het werken binnen LNV op dit moment extra uitdagend! Je krijgt daarbij alle ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je kunt leren van de collega's om je heen, maar het volgen van een opleiding is ook mogelijk. Ambitie om door te groeien? Dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Er is altijd een grote variëteit aan werkzaamheden waarop jij kan laten zien wat jouw toegevoegde waarde is. Verder krijg je begeleiding en coaching, zodat je snel je plek vindt.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Begroting en Kaderstelling bestaat in totaal uit circa 15 medewerkers. Het cluster Kaderstelling waar de (senior) adviseur onder valt bestaat uit zeven academisch opgeleide collega’s: een coördinator en zes adviseurs. We werken allemaal vanuit onze eigen generalistische rol, maar tegelijkertijd ook veel samen met elkaar. Je komt terecht in een gemêleerd team van professionals. Met mannen en vrouwen en van trainees tot seniors.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De directie Financieel-Economische Zaken is de concerncontroller van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en opereert in een dynamisch werkveld. De directie bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling en de afdeling Beleidscontrol. De (senior) adviseur monitoring en evaluatie valt binnen het cluster Kaderstelling van de afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Edo van der Leer, hoofd afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling

06-46961514

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment

06-29636873

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(senior) adviseur Fiscaliteit en Kaderstelling

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch adviseur leren en ontwikkelen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel Adviseur Materiële Inkopen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon