Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur MVI / circulair inkopen

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Inkoop, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 7 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer WVL-794
 • Plaatsingsdatum 16 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Circulaire Economie zijn prioriteiten in het landelijke milieu- en duurzaamheidsbeleid. Rijkswaterstaat (RWS) werkt samen met het kerndepartement van IenW aan de ontwikkeling en de implementatie hiervan, zowel in Nederland als internationaal.
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen betekent dat inkopende organisaties, naast de prijs van de producten, diensten of werken ook de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten meenemen in de afweging voor de keuze welk product of dienst aan te schaffen. Circulair Inkopen is een manier om invulling te geven aan MVI en betekent dat organisaties inkoop inzet als instrument om circulaire principes van toe te passen op de producten die ze gebruiken en zo bij te dragen aan de doelstellingen van circulaire economie en CO2 beperking.

De functie
Je werkt aan de integratie van circulaire economie in materiaalketenprojecten. Hierbij wordt met spelers in een materiaal/productketen - van producent van de ruwe grondstoffen tot de verwerkers van het product nadat het is afgedankt en alle stappen daartussen - gezocht naar oplossingen om binnen de productieketen of daarbuiten een circulaire economie een stap verder te brengen. Binnen dit werkveld draag je bij aan strategieën voor het sluiten van ketens en kringlopen en de versnelling die de inkooprol van de overheid hierin creëert, bv bij catering/voedsel, kantoorinrichting, ICT en circulariteit in de bouw. Je beweegt je in verschillende netwerken van relevante partners op bij bedrijven, overheden en Maatschappelijke organisaties, inventariseert met hen mogelijke routes om stappen te zetten en organiseert en faciliteert activiteiten, zodat de ketenpartners met elkaar aan de slag gaan.

Wat we zoeken
Als senior adviseur MVI / Circulair Inkopen heb je ervaring op het snijvlak van inkoop en maatschappelijk verantwoord handelen, met specifieke kennis van en interesse voor circulaire economie. Daarnaast vind je het uitdagend om regelmatig met nationale en internationale partijen samen te werken en dat zowel in Nederland als het buitenland te doen. Je schakelt makkelijk tussen de uitvoering van strak omlijnde projectplannen en ad hoc acties en je hebt geen 'negen-tot-vijf' mentaliteit.
Binnen ons kleine team coördineer je projecten of delen van het programma en begeleidt onderzoek zowel inhoudelijk als procedureel. Je stimuleert je pilots met MVI en CI en help je met de analyse van de verzamelde inzichten en het delen met de diverse stakeholders. Naast de werkende praktijkvoorbeelden draag je bij aan kennisontwikkeling rondom MVI en CI en werk je in verschillende rollen mee in (inter)nationale projecten.

Voor deze functie geldt dat je goed in staat bent planmatig en klantgericht te werken, ervaring hebt met projectmanagement en netwerken - binnen bedrijfsleven en (rijks)overheden. Je hebt gevoel voor internationale en nationale politieke verhoudingen en voor de verschillende belangen van stakeholders. Je ontwikkelt en begeleid workshops en trainingen en je geeft presentaties over MVI en CI. Onze activiteiten richten zich zowel op Nederland als op het buitenland, je beheersing van de Engelse taal is derhalve uitstekend.

Samenwerking is een kernbegrip in het realiseren van de Circulaire Economie. Je onderhoudt je netwerk, houdt ontwikkelingen bij, deelt je kennis en houdt focus binnen dit dynamisch veranderende werkveld. Regelmatige afstemming met collega’s, medeoverheden en andere partijen binnen Rijkswaterstaat vind je belangrijk. Je kent de ontwikkelingen en belangen binnen en buiten onze organisatie en weet ze met elkaar te verbinden.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding en/of aantoonbare gelijkwaardig werk- en denkniveau met aandacht voor milieu/duurzaamheid en/of bedrijfsvoering/inkoop; ervaring met business modellen en communicatie is een pré.
 • Je begrijpt de positie van inkoop in de praktijk.
 • Je kent de vraagstukken rond grondstoffen en afval rond het thema circulaire economie.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met het werken voor en met (Rijks)overheden en bedrijfsleven.
 • Je hebt affiniteit met internationale projecten, beleid en samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingen rond het thema circulaire economie.
 • Je hebt kennis van vraagstukken die spelen bij het bedrijfsleven rond het thema circulaire economie.
 • Je bent succesvol in relatieontwikkeling en -beheer
 • Je hebt ervaring met het organiseren en projectmanagement
 • Je hebt ervaring met het opereren binnen multidisciplinaire projecten en vindt het een uitdaging om met partijen tot nieuwe inzichten en resultaten te komen.
 • Je hebt ervaring in het analyseren van ontwikkelingen en problemen op je kennisgebied en met het opstellen van adviesrapporten, notities.

Meest essentiële competenties

 • Plannen, Organiseren en projectmanagement
 • Netwerken
 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • Werkzaamheden in het kader van de BOA DGMI
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Leefomgeving Natuurlijk Circulair
Binnen RWS Leefomgeving werken we vanuit de afdeling Leefomgeving Natuurlijk Circulair met een 35-tal enthousiaste collega’s aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het afval- en grondstoffenbeleid in Nederland, de ontwikkeling van Circulaire Economie en worden programma’s en (inter)nationale regelgeving op het gebied van Circuliare Economie in de Bouw en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Bodem, ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Dit alles in nauwe samenwerking met onze stakeholders en marktpartijen. Concrete projecten zijn onder andere het Rijksbrede programma Circulaire Economie, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Internationale projecten met overheden en bedrijfsleven, EU subsidie projecten rond innovatie en inkoop, het opstellen van beleidsadviezen aan het ministerie van IenW en deelname aan Adviesgroepen en Technische werkgroepen binnen de EU en de VN.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Cuno van Geet

06-22451717

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Cindy Ridder, Adviseur Werving en Selectie

06-53323533

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist Circulaire Economie en Afval

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur duurzaam aanleg en onderhoud

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur verkeersveiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon