Senior adviseur Parlementaria beveiliging en inkoopmanagement

 • Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 572688, Plaatsingsdatum: 8 juni 2024

Je houdt je vooral bezig met Parlementaria over integrale beveiliging en inkoopmanagement en beleidsvraagstukken over integrale beveiliging en daaraan gerelateerde werkvelden. Je werkt onder andere samen met collega’s van alle beleidsdirecties van de DGB, met collega’s van de Defensie Staf, de defensieonderdelen, MIVD en andere departementen. Je taken zijn:
- het voeren van regie op, de afstemming over en het opstellen van Kamerbrieven en beslisnota's;
- het bijdragen aan het ontwikkelen, opstellen, beheren en evalueren van het DBB op de specifieke deelgebieden, rekening houdend met de bedrijfsprocessen van Defensie en andere belangen;
- het bijdragen aan het tot stand komen van internationale en interdepartementale (nationale) beveiligingskaders;
- participatie in departementale, interdepartementale en internationale overleggen en gremia;
- het geven van advies aan (lijn)management en begeleiden van het lijnmanagement en medewerkers bij ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directeur DBE is door de SG tevens aangewezen als Beveiligingsautoriteit (BA). De dagelijkse uitvoering hiervan is belegd bij het hoofd van de afdeling Beveiliging & Gegevensbescherming (BG) en meer specifiek bij het cluster BA binnen afdeling BG. De BA is onder andere belast met:
1. het uitvoeren van de taak van Beveiligingsautoriteit, National Security Authority (NSA) en Security Accreditation Authority (SAA) voor militaire aangelegenheden (Toezichthouder), waaronder inbegrepen de taken van tempestautoriteit en cryptoautoriteit;
2. het ontwikkelen, opstellen, beheren en evalueren van het Defensie BeveiligingsBeleid (DBB);
3. het toezicht houden op de naleving van het DBB;
4. het geven van gevraagd en ongevraagd advies over integrale beveiligingsaangelegenheden aan de politieke en ambtelijke leiding van het departement;
5. het bijdragen aan het tot stand komen van internationale en interdepartementale (nationale) beveiligingskaders.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Adviseur Toezicht integrale beveiliging

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Adviseur Cyber / Informatiebeveiliging

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Cybersecurity

Ministerie van Defensie, Defensie Gezondheidszorg Organisatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon