Senior Adviseur Plantgezondheid Surveys

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Agrarisch
 • Reageren voor 22 augustus Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220630_11
 • Plaatsingsdatum 12 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een ervaren projectleider met goede kennis van plantgezondheid? Wil jij een bijdrage leveren aan de plantgezondheid en daarmee bijdragen aan de bescherming van Nederlandse teelten, natuur en landschap tegen plantenziekten en plagen? Lijkt het je bovendien interessant in een breed werkveld binnen het publieke belang Plantgezondheid te werken? Dan is deze functie als Senior Adviseur Plantgezondheid Surveys, bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

De NVWA voert actief onderzoeken uit, om te bepalen of specifieke plantenziekten en plagen in Nederland voorkomen. Dit gebeurt in het nationale plantgezondheid surveillance programma, ook wel bekend als Fytobewaking. Deze onderzoeken omvatten de gehele plantaardige sector en vinden plaats in verschillende gewassen en teeltsystemen, in de groene ruimte en ook op risicolocaties. Door uitvoering van dit programma houdt de NVWA zicht op welke belangrijke plantenziekten en plagen wel en niet voorkomen in Nederland. Daarmee draagt de NVWA bij aan het vrijhouden van de EU van deze ongewenste organismen, ook wel bekend als quarantaine-organismen (q-organismen).
Als Senior Adviseur Plantgezondheid Surveys kom je te werken bij de directie Handhaven op de afdeling Expertise, in het team Plantgezondheid Internationaal. Dit team draagt bij aan het uitvoeren van de Nationale Plant Protection Organisation (NPPO)-taken, die bij de NVWA belegd zijn.

Wat ga je doen?
Je zorgt ervoor dat Nederland aan al haar Plantgezondheid surveillanceverplichtingen voldoet. In het bijzonder garandeer je dat het surveyprogramma aan alle EU-vereisten voldoet. Een belangrijke vereiste is het opstellen en bijhouden van een meerjarenonderzoeksprogramma waarmee alle relevante q-organismen onderzocht worden binnen 5-7 jaar. Bij het opstellen van het programma hou je ook, waar nodig, rekening met door de EU gestelde specifieke statistische vereisten. Hiertoe heb je stevige controle over de informatievastlegging en kennis van de uitkomsten. Dit is ook van belang voor tijdig en scherp rapporteren aan de EU. Je zorgt ervoor dat de EU voorzien wordt van alle informatie over het surveyprogramma Fytobewaking, zoals de initiële projectvoorstellen, de voortgangsrapportages en de eindrapportages. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het tijdig opstellen en versturen van andere verplichte EU-rapportages op het gebied van surveillance, controles en monitoring voor plantgezondheid.

Intern werk je nauw samen met de collega die verantwoordelijk is voor de EU-cofinanciering. Je levert tussentijds op verzoek vanuit de EU opgevraagde actuele informatie en draagt bij aan het tijdig beantwoorden van vragen die voortkomen uit audits. De kennis die je levert is sterk inhoudelijk en vraagt dat je kennis opdoet over de relevante schadelijke organismen, teelten, relevante gewassen, risicoproducten en blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in de plantaardige sector.
Je bent tevens het aanspreekpunt voor de inhoudelijke aansturing van het surveyprogramma. Met sterke inhoudelijke kennis van het programma waarborg je dat het programma correct uitgevoerd wordt. Je werkt nauw samen met collega’s van inspectie, het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid (NIVIP) en programmering. Daarnaast formuleer je jaarlijks, en in afstemming met je collega’s, inhoudelijk de surveyopdrachten voor de Plantaardige Keuringsdiensten en ben je hiervoor het aanspreekpunt bij inhoudelijke vragen.
Tot slot heb je een rol in de kenniscoördinatie, signaleer en analyseer je waar hiaten zitten in de fytosanitaire kennis van de NPPO. In afstemming met de werkgroep kennis - die door jouw wordt voorgezeten - bepaal je prioriteiten en de te volgen aanpak om deze kennis voor de organisatie beschikbaar te krijgen. Je bewaakt de voortgang van externe onderzoeksprojecten waarbij de NVWA als opdrachtgever optreedt.
In al jouw werkzaamheden werk je nauw samen met collega’s binnen het team en met andere teams binnen de NVWA en onze stakeholders zoals de Plantaardige keuringsdiensten. Daarbij maak je gebruik van kennis van (inter-)nationale fytosanitaire wet- en regelgeving en afspraken.
Als Senior adviseur plantgezondheid surveys krijg je inhoudelijk interessant werk in een dynamische omgeving. Je krijgt de kans jezelf verder te ontwikkelen en verbetertrajecten te initiëren.
Je rapporteert functioneel aan de Coördinerend Specialistisch Inspecteur Plantgezondheid Internationaal en/of een collega Senior Inspecteur en hiërarchisch aan de Teamleider expertise plantgezondheid internationaal.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het inhoudelijk geweten van de NVWA, zo noemen we onze afdeling Expertise ook wel. Waarom? Omdat wij belangrijke kennis opbouwen en delen met onze collega’s. En omdat we de strategische opgave van de NVWA verbinden met de uitvoering. Tatoeageshops, mestvervoerders, vissersschepen, horecaondernemingen, pretparken, agrarische bedrijven, speelgoedfabrikanten, je kunt het zo gek niet bedenken of de NVWA controleert bij deze en andere organisaties of de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Een superdivers werkveld waarin veel kennis nodig is. Niet voor niets telt onze snelgroeiende afdeling ruim 200 medewerkers. Grote kans dat jouw achtergrond of interesse bij een van de tien expertiseteams past.

Geen dag is hetzelfde
De afdeling Expertise is hét knooppunt als het gaat om het verbinden van buiten en binnen. Zo adviseren we over beleid en beoordelen we of nieuwe wet- en regelgeving in de praktijk uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Daarnaast informeren we collega’s over wetswijzigingen. We stellen werkinstructies op voor de inspecteurs en keuringsdiensten. En we beantwoorden Kamervragen, vragen van collega’s, ministeries, burgers, bedrijven en andere toezichthouders. Het is maar een greep uit onze werkzaamheden. Elke dag is anders. En extra interessant: de NVWA is in beweging. Op onze afdeling zetten we vol in op vernieuwing en innovatie. Denk bijvoorbeeld aan steeds meer datagedreven werken om kwalitatief hoogstaande informatieproducten te kunnen leveren.

Wij maken impact!
Ben jij nieuwsgierig en wil je graag vooruit? In het dynamische werkveld van de NVWA blijf jij je ontwikkelen. Daarbij krijg je ruimte om met ideeën te komen en initiatief te nemen. We mogen dan wel een grote club van dik 200 mensen zijn, de sfeer is informeel en we werken prettig samen. Wat onze afdeling nog meer kenmerkt? De passie die er vanaf spat. We zijn toegewijd aan de doelstellingen van de NVWA en voelen de drive om bij te dragen aan een betere maatschappij.

Het team
Het team expertise plantgezondheid internationaal draagt bij aan de totstandkoming van de fytosanitaire wetgeving en vertegenwoordigen Nederland in diverse internationale gremia, waaronder het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (ScoPAFF, EU), European Plant Protection Organisation (EPPO) en International Plant Protection Convention (IPPC), en bilaterale gesprekken met NPPO’s van derde landen. Het team levert expertise op het gebied van fytosanitaire garanties ter ondersteuning van de markttoegang derde landen. Dit team kenmerkt zich door enthousiasme, gedrevenheid en aanwezigheid van veel kennis en ervaring.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martijn Schenk, Senior beleidsmedewerker

06-52565631

Claire Peusens, teamleider expertise plantgezondheid internationaal

06-11238822

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur plantgezondheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Plantgezondheid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Specialistisch Inspecteur Plantgezondheid internationaal

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon