• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 36 - 40 uur
 • schaal 11, schaal 12
  €4.024 - €6.907 (bruto)
 • Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 24 juli 2024 Nog 6 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DBO/240407, Plaatsingsdatum: 3 juli 2024

Binnen de Directie DBO zijn wij binnen de afdeling Advies & Stukkenstroom op zoek naar een (senior) adviseur politieke leiding, schaal 11/12.
Als adviseur bij de afdeling Advies & Stukkenstroom ondersteun je primair de politieke en ambtelijke top van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Je bevindt je in het hart van het departement.

Wij adviseren rechtstreeks aan onze politieke en ambtelijke leiding over Justitie- en Veiligheidsaangelegenheden, met de focus op politieke prioriteiten en het parlement. Hiermee ondersteunen we de politieke en ambtelijke leiding in het dagelijks proces van besluitvorming. Dit vraagt van jou dat je in bezit bent van politiek-bestuurlijke sensitiviteit, maar ook dat je een dynamische en soms hectische omgeving leuk vindt, en dat je snel kunt denken en schakelen.

Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Versterken en bewaken we de nationale veiligheid en bestrijden we de georganiseerde criminaliteit. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.

Bovendien schalen we met de bewindspersonen en de ambtelijke top mee op in crisissituaties. Dat is werken in een politiek spannende context, als dat nodig is over de randen van werkdagen heen en wanneer er veel op het spel staat. We werken dan steeds meer in een estafette, waarmee je ook kan worden ingezet in crises van je collega-adviseurs, zodat we het werkbaar houden met elkaar. Teamwork vinden wij heel belangrijk.

De aankomende periode, nu het nieuwe kabinet net van start is gegaan, wordt een interessante tijd!Lijkt dit alles jou wat en geeft dit jou zelfs energie? Dan is DBO op zoek naar jou!

Onze taken komen samengevat op het volgende neer:

 • Je adviseert de bewindspersoon op jouw beleidsterrein, onder andere tijdens stafoverleggen en andere (interne) afspraken. Je werkt nauw samen met de collega's uit de verschillende DG's en met de politiek adviseurs. Je waarschuwt voor politieke risico's, bewaakt de integrale afstemming en consistentie. En in geval van crisis, schaal je mee op.
 • Je ziet erop toe dat alle stukken op jouw beleidsterrein vanuit het departement naar de secretaris-generaal (SG) en de bewindslieden goed verlopen. Dat betekent dat je de stukken voor de Algemene Leiding en de politieke top onder andere toetst op kwaliteit, politieke en/of bestuurlijke gevoeligheid, integraliteit en tijdigheid. Je voorziet de stukken daarnaast van jouw advies.
 • Je bent de verbindende schakel tussen de beleidsdirecties, woordvoerders en de politieke en ambtelijke top. Je onderhoudt een uitstekend netwerk binnen de beleidsdirecties die jij 'in portefeuille' hebt. Daarom moet je goed weten wat er speelt aan belangrijkste onderwerpen in jouw werkgebied en investeer je in een goede samenwerking met de collega's daar. Het liefst word je al zo vroeg mogelijk in besluitvormingsprocessen betrokken.
 • Samen met de andere adviseurs van DBO coördineer je (parlementaire) processen zoals Kamervragen, Kamerdebatten, de Algemene Politieke Beschouwingen, de Begrotingsbehandeling en Woo-verzoeken.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar kom je te werken?
De directie Bestuursondersteuning (DBO)
DBO fungeert als vitale schakel tussen de departementale organisatie en de ambtelijke en politieke top. Dat doet DBO door het leveren van ondersteuning en advisering. DBO werkt nauw samen met de ondersteunende stafafdelingen van de directoraten, grote uitvoeringsinstanties en stafdirecties.

DBO heeft de volgende afdelingen:

 • Advies & stukkenstroom;
 • Protocol en Evenementen & Managementondersteuning en bedrijfsvoering.

De adviseurs van de afdeling Advies en stukkenstroom adviseren de politieke en ambtelijke leiding van het ministerie, met de focus op politieke prioriteiten en parlement. Hiermee ondersteunen we de politieke en ambtelijke leiding in het dagelijks proces van besluitvorming. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het secretariaat en/of de voorbereiding van enkele centrale overleggen, zoals de Ministerraad en de Ministerstaf en Bestuursraad van het ministerie. Ook onderhoudt de afdeling de contacten met de griffie van de Eerst en Tweede Kamer. Werken binnen de afdeling Advies & Stukkenstroom vraagt om een proactieve instelling en het vermogen blinde vlekken te signaleren. Je moet je daarom kunnen verplaatsen in de belangen en wensen van de politieke en ambtelijke leiding.
Kortom, het gaat bij ons om overzicht (wat er speelt binnen het departement), inzicht (kennis van de politiek-bestuurlijke context en het beleid, kaders en procedures) en toezicht (monitoren en toetsen van de stukkenstroom en het bewaken van de voortgang in brede zin).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Bestuursondersteuning

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Ilse Dekker 06-52877361

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Bestuursondersteuning nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon