Senior adviseur Politieke Leiding, accent portefeuille Rechtsbescherming

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Bestuursondersteuning

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DBO/220271
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de Directie DBO zijn wij binnen de afdeling Advies & Stukkenstroom op zoek naar een senior adviseur politieke leiding, schaal 12, met het accent op de rechtbeschermingsportefeuille van de minister voor Rechtsbescherming.
Als adviseur bij de afdeling Advies & Stukkenstroom ondersteun je primair de politieke en ambtelijke top van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
De adviseurs van de afdeling adviseren de politieke en ambtelijke leiding over Justitie- en Veiligheidsaangelegenheden, met de focus op politieke prioriteiten en parlement. Hiermee ondersteunen we de politieke en ambtelijke leiding in het dagelijks proces van besluitvorming. Dit vraagt niet alleen om politiek-bestuurlijke sensitiviteit, maar ook om kennis van de Justitie- en Veiligheidsorganisatie. Vanuit deze kennis hebben wij een portefeuilleoverstijgend overzicht (helikopterview) en zetten dit in ten behoeve van de organisatie als geheel en de algemene leiding in het bijzonder.

Daarbij horen de volgende taken:

 • Je adviseert de bewindspersoon op jouw beleidsterrein, onder andere tijdens stafoverleggen en andere (interne) afspraken.
 • Je coördineert de stukkenstroom op jouw beleidsterrein vanuit het departement naar de secretaris-generaal (SG) en de bewindslieden. Dat houdt in dat je de stukken voor de Algemene Leiding en de politieke top onder andere toetst op kwaliteit, politieke en/of bestuurlijke gevoeligheid, integraliteit en tijdigheid. Je voorziet de stukken daarnaast van een advies, waarmee een goede en snelle afdoening van de stukken door de Algemene Leiding wordt gefaciliteerd.
 • Je bent de verbindende schakel tussen de beleidsdirecties, woordvoerders en de politieke en ambtelijke top. Daartoe signaleer en agendeer je relevante ontwikkelingen. Je onderhoudt een uitstekend netwerk binnen de beleidsdirecties en bent uitstekend op de hoogte van wat er op jouw terrein speelt.
 • Samen met de andere adviseurs van DBO coördineer je (parlementaire) processen zoals Kamervragen, Kamerdebatten, de Algemene Politieke Beschouwingen, de Begrotingsbehandeling en Woo-verzoeken.

Op termijn behoren, indien wisselingen in het team daar aanleiding toe geven, ook andere portefeuilles tot de mogelijkheden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar kom je te werken?
De directie Bestuursondersteuning (DBO)
DBO fungeert als vitale schakel tussen de departementale organisatie en de ambtelijke en politieke top. Dat doet DBO door het leveren van ondersteuning en advisering. DBO werkt nauw samen met de ondersteunende stafafdelingen van de directoraten, grote uitvoeringsinstanties en stafdirecties.

DBO heeft de volgende afdelingen:
• Advies & stukkenstroom;
• Managementondersteuning en bedrijfsvoering;
• Protocol & Evenementen.

De adviseurs van de afdeling adviseren de politieke en ambtelijke leiding van het ministerie, met de focus op politieke prioriteiten en parlement. Hiermee ondersteunen we de politieke en ambtelijke leiding in het dagelijks proces van besluitvorming. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het secretariaat en/of de voorbereiding van enkele centrale overleggen, zoals de Ministerraad en de Ministerstaf en Bestuursraad van het ministerie. Ook onderhoudt de afdeling de contacten met de griffie van de Eerst en Tweede Kamer. Werken binnen de afdeling Advies & Stukkenstroom vraagt om een proactieve instelling en het vermogen blinde vlekken te signaleren. Je moet je daarom kunnen verplaatsen in de belangen en wensen van de politieke en ambtelijke leiding.
Kortom, het gaat bij ons om overzicht (wat er speelt binnen het departement), inzicht (kennis van de politiek-bestuurlijke context en het beleid, kaders en procedures) en toezicht (monitoren en toetsen van de stukkenstroom en het bewaken van de voortgang in brede zin).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Bestuursondersteuning

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ilse Dekker

06-52877361

Jarico Vos

06-50094193

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Astrid Zuidgeest

06-11399537

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Bestuursondersteuning nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur Begrotingszaken S12 voor de directie FEZ

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement, directie Financieel-Economische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

HR Ondersteuner Personeel, Organisatie, Formatie (adviseur bedrijfsvoering)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

CIO Adviseur

DG Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon