• Stand­plaats Apeldoorn
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 24 januari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 1136654
 • Plaatsingsdatum 30 december 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Bouwen aan vertrouwen: ons team helpt de Belastingdienst om het zorgvuldig omgaan met een van de grootste dataverzamelingen te waarborgen. Een mooi en divers werkterrein voor de privacy adviseur!”, Janneke Boegborn, senior adviseur bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst is een informatie-gedreven organisatie; op grote schaal worden gegevens van buiten en binnen de organisatie verzameld om te gebruiken voor een betere dienstverlening, slimmer toezicht en een efficiëntere bedrijfsvoering. Dat biedt kansen en vraagt om grote zorgvuldigheid. Kwaliteit en privacy zijn in het belang van burgers en bedrijven én van de Belastingdienst. De Algemene Verordening Gegevensbescherming formaliseert de zorgvuldigheid.

In jouw rol van senior privacy adviseur ben je werkzaam in het team juridisch advies gegevens van de Belastingdienst en ondersteun je de uitvoering met training, uitvoeringsrichtlijnen en adviezen over rechtmatigheid, privacy en beveiliging.

De casuïstiek is divers en loopt van het tonen van de naam van een medewerker op een SCRUM-bord, tot het beschikbaar stellen van gegevens voor analyse-toepassing in samenwerkingsverbanden met andere overheden. Je adviseert in de vorm van een willen-mogen-kunnen-toets of een DPIA en je geeft (complexe) onderwerpen op het gebied van rechtmatigheids- en privacyvraagstukken zelfstandig vorm.

Als senior privacy adviseur werk je nauw samen met diegenen die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van nieuwe gegevensverwerkingen en de inrichting van het gegevensbedrijf als geheel. Minstens zo belangrijk is het functioneren in het (externe) netwerk van deskundigen dat een rol vervult bij beleidsontwikkeling, inrichtingskeuzes of (mede-) uitvoering. Je bewaakt dat leveringen aan en door onze organisatie rechtmatig zijn, veilig zijn en dat gegevens adequaat bewaard, gearchiveerd of vernietigd worden.

Je doet dat door het management te adviseren over een inrichting van processen en organisatie waarin naleving geborgd is. Door bewustzijn en kennis van medewerkers te ontwikkelen én door te zorgen voor adviezen en stellingname over rechtmatigheid, beveiliging en archivering vanuit het AVG-perspectief. Kortom: je bent een échte autoriteit binnen je vakgebied.

Plaats in de organisatie

Als privacy-adviseur maak je deel uit van het team Juridisch Advies Gegevens (JAG) binnen de afdeling Centrale Functies (dat onderdeel is van Belastingdienst / Centrale administratieve processen).

Je werkt met collega’s intern nauw samen met diegenen die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van nieuwe leveringen (managers, accountmanagers, productmanagers) en de inrichting van het gegevensbedrijf als geheel (managers, procesdeskundigen). Minstens zo belangrijk is het functioneren in het externe netwerk van deskundigen die een rol vervullen bij (context bepalende) beleidsontwikkeling, inrichtingskeuzes of (mede-) uitvoering.
De adviseurs werken als groep.

Functieomschrijving

Verantwoordelijkheid (resultaten)

De Privacy-Adviseurs bewaken dat leveringen aan en door de organisatie rechtmatig zijn (voldoen aan de AVG, AWR, e.d.), veilig zijn (voldoen aan ISO27001 c.g. Handboek Beveiliging Belastingdienst) en dat gegevens adequaat gearchiveerd worden (voldoen aan de Archiefwet). Zij doen dat door (a) het management te adviseren over een inrichting van processen en organisatie waarin naleving geborgd is (dit is inclusief beleid en procedures), (b) bewustzijn en kennis van medewerkers te ontwikkelen en (c) te zorgen voor adviezen en stellingname over rechtmatigheid, beveiliging en archivering vanuit het AVG-perspectief. Om dit goed te kunnen doen zorgen de adviseurs (d) dat zij een goed netwerk opzetten en onderhouden (dat is zowel vakinhoudelijk als bestuurlijk onmisbaar).

Concrete producten zijn:

- advies over juridische consequenties van gegevensleveringen

- advies over verbetering van de organisatie (inrichting)

- advies over aanscherping van uitvoeringsbeleid en andere kaders voor de operatie

- vakontwikkeling (review, publicaties, e.d.)

- opleiding/training van medewerkers (inclusief management)

- uitvoeren van/ ondersteunen bij privacy-impact assessments

- opstellen van/ondersteunen bij rechtmatigheidstoetsen

- ondersteunen bij opstellen van convenanten

De adviseur wordt geacht om een autoriteit op zijn vakgebied te zijn.

Aandachtsgebied

Uit de positie van B/CAP (Kerntaak Gegevens - waar de verantwoordelijkheid ligt voor het extern en intern inwinnen en verstrekken van gegevens) volgt dat de functie namens de gehele Belastingdienst wordt ingevuld, waarbij leveringen met tal van overheden en bedrijven aan de orde zijn. De uitoefening van de functie speelt zich af in de frontlinie van de ontwikkeling van de iOverheid. In die context zijn rechtmatigheid, borging van de privacy politieke onderwerpen.

De functie vergt daarom gevoel bij de bestuurlijke dimensie van het onderwerp.

Functie-eisen

 • Je hebt een voor de functie relevant WO-diploma zoals IT-recht, fiscaal recht of privacy recht.
 • Je hebt relevante werkervaring bij voorkeur op het snijvlak van informatisering en recht.
 • Het is een pre als je beschikt over een CIPP/E of soortgelijke certificering.
 • In jouw sollicitatiebrief zien we de passie voor privacy terug én wordt je vakmanschap aantoonbaar onderbouwd.

Jouw competenties?

 • netwerken
 • resultaatgerichtheid
 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • organisatiesensitiviteit

Wat vind je nog meer belangrijk?

Je wilt resultaten neerzetten. Je bent je zeer goed bewust dat zonder goede (tijdige) adviezen onrechtmatig handelen een niet te onderschatten risico vormt voor onze organisatie. Je bent nieuwsgierig en je hebt een onderzoeksmentaliteit.
Vakmanschap betreft vijf domeinen: bestuursrecht (AVG, Archiefwet, Awb, WOB, e.d.), fiscaal recht (AWR, e.a.) , normen (ISO 9001, ISO, 27001, VIR-BI, Handboek Beveiliging), organisatie-inrichting (incl. ICT) en beïnvloeden/onderhandelen.

Je weet van aanpakken en doorzetten. Je vindt het leuk om bestuurlijke en vakinhoudelijke relaties te creëren en te onderhouden. Een uitdaging is hierbij de dynamiek van het netwerk en de soms nog beperkt geformaliseerde verantwoordelijkheden. Je kunt mee in het tempo van ‘het Haagsche’ en tegelijkertijd snap je onze ICT in Apeldoorn.’

Je standplaats is Apeldoorn, met mogelijkheid tot flexwerken in Utrecht en in mindere mate in Den Haag.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Voor interne sollicitanten is deze vacature vijf werkdagen eerder zichtbaar dan voor externe sollicitanten. Na de sluitingsdatum worden alle sollicitanten in één keer beoordeeld, wat betekent dat de interne sollicitant dus niet beschikt over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 4 februari vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

Gezien de huidige maatregelen zullen deze gesprekken plaatsvinden via video-bellen.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Angelique van Hal, adviseur Werving & Selectie

06-21369282

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker AO/IC

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager proces & kwaliteitsbeheersing

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 19 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon