Senior Adviseur Proces- en Informatiebeheer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Personeel en organisatie, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 24 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/SUA/2022/422
 • Plaatsingsdatum 10 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Strategie en Uitvoeringsadvies één vacature voor de functie van senior adviseur P&I (FGR: Senior Adviseur S12). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorafgaand aan een vast dienstverband kan een jaarcontract worden aangeboden.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken die vragen om een zorgvuldige aanpak, waarbij we streven naar transparantie en het oplossen van knelpunten.

Wat ga je doen?

“Verfrissende en nieuwe ideeën worden hier omarmd. Daarnaast is het super fijn dat op de afdeling aandacht is voor elkaar. Wij maken tijd vrij voor elkaar. Indien wij ergens tegenaan lopen, van welk aard dan ook, kunnen wij altijd rekenen op een fijn gesprek met onze manager(s). Een werkdag bij P&I geeft voldoening en maakt dat je met veel zin start aan een nieuwe werkdag!” Rene en Ellie, Medewerkers Advisering.

Als senior adviseur heb je affiniteit met het opstarten van en deelnemen aan projecten, dienstverlening en het geven van advies op verschillende beleidsterreinen. Niet alleen start en begeleid je projecten, maar je neemt ook deel aan projecten en je geeft inhoudelijk advies over de verschillende beheerprojecten binnen en buiten het team. Naast het projectmatig werken voer je ook werkzaamheden uit die gericht zijn om de uitvoering toekomstbestendig te maken. Dit heeft betrekking op digitalisering op algemeen gebied en met name op het gebied van wet- en regelgeving. Dit bereik je door samenwerking op onderdelen met de migratieketen en IND intern.

Bij je adviezen betrek je gemeenschappelijke doelstellingen, maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Denk hierbij aan het inschatten van de impact van nieuwe wet- en regelgeving of projecten die bijdragen aan het continu verbeteren van reeds bestaande processen. Je hebt een helicopterview op wet- en regelgeving, waar beheer en belang deel van uitmaakt. Je gaat aan de slag met het realiseren van een toekomst gericht beheer, zodat een gedigitaliseerde en toekomst vaste uitvoering in zicht komt. Belangrijke onderdelen hierin zijn de regelbeheersing en beheer van begrippen op orde te maken. Affiniteit met regelbeheersing is dan ook een pre.

Verder onderhoud je een netwerk van in- en externe contacten, welke relevant zijn voor de uitoefening van je functie. Dit betreffen contacten zowel binnen als buiten de IND en kenmerken zich als (belangrijke) partners in de afstemming van jouw adviesproducten en –processen en het overbruggen van belangentegenstellingen.

Je draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van goed afgestemde integrale adviesproducten op één of meer afgeronde complexe aandachtsgebieden binnen de IND. Daartoe analyseer je diverse signalen en informatie binnen je taakveld en verricht je onderzoek en beoordeel je bestaande rapportages. Bij je werkzaamheden heb je oog voor de haalbaarheid van jouw advies, de gevolgen in aanpalende aandachtsgebieden en voor de gevolgen op de langere termijn.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Je weet beleid om te zetten naar taken en verantwoordelijkheden. Dit doe je op basis van analyses van de ontwikkelingen het verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages;
 • Je hebt een coördinerende/begeleidende rol binnen je eigen taakveld;
 • Je bent de deskundige op het gebied van de aan jouw toebedeelde portefeuilles. Je geeft daarin (on)gevraagd advies en hebt een proactieve houding;
 • Je participeert daarnaast, waar nodig, in de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van complexe (beleids)projecten;
 • Vormgeven en beheer van begrippen zowel binnen de IND als in de migratieketen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) is het inhoudelijk kompas van de IND: SUA ondersteunt de IND in zijn ambitie om een vitale, moderne en deels datagestuurde organisatie te zijn. Het motto van SUA luidt: ‘SUA betrekt, helpt en richt met kennis en kunde.’

De directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) ondersteunt de IND met het uitzetten van een koers op kerntaken. En SUA begeleidt de IND om koers te houden. Ook richt de directie zich op integraal uitvoeringsadvies in het kader van het vreemdelingenbeleid. Hiervoor kijkt SUA vooruit en vormt ze strategie.

SUA is klantgericht en opereert proactief vanuit het principe signaleren, analyseren, integraal adviseren en evalueren. De directie is opgebouwd uit een afdeling Onderzoek en Analyse, twee integrale adviesafdelingen, de afdeling Nationale Veiligheid, Proces en Informatiebeheer en een afdeling Strategie en Thematisch advies.

Cluster Proces en Informatie beheer

De IND heeft als uitvoeringsorganisatie de verantwoordelijkheid om de haar toegekende taken op migratieterrein uit te voeren. Het cluster P&I verzorgt vanuit de directie SUA belangrijke informatieproducten om deze taak uit te kunnen voeren en heeft een spilfunctie bij de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. De afdeling draagt bij aan het proces van continu verbeteren en goed inrichten van diverse beheertaken. Voorts zorgt deze afdeling voor de algehele ondersteuning van de directie SUA, zowel het MT als de afdelingen.

Het cluster bestaat uit ca. 16 fte bestaande uit: managementondersteuners, medewerkers advisering, directiesecretarissen, beleidsredacteurs en senior adviseurs.

Aan jou de taak om samen met het team van adviseurs onze visie en missie duidelijk neer te zetten en in dat licht vorm te geven bij het uitvoeren van je werkzaamheden. Door samenhang te creëren, verbeter je de kwaliteit van onze adviezen aan de rest van de IND.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tjeerd Visser, Manager

06-52792283

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Senad Selimspahic, Adviseur Werving en Selectie

06-31109112

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk Medewerker

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Communicatie Adviseur ICT/IV

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Operationeel Manager Team Applicatiebeheer & Keten

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon