Senior adviseur proces Wet open overheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 3 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer WJZ_20220915_12
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zorgen dat twee ministeries alle verzoeken in het kader van de Wet open overheid kwalitatief en tijdig afhandelen. Dat is in het kort jouw nieuwe en verantwoordelijke functie als senior adviseur proces Wet open overheid bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Hoe je dit doet? Door de processen organisatiebreed in te richten, erover te adviseren op strategisch niveau en bij complexe verzoeken inhoudelijk af te stemmen met iedereen die intern betrokken is.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werken op het gebied van de Wet open overheid (Woo) nauw samen. De taken en verantwoordelijkheden op dit terrein zijn ondergebracht in een nieuwe Woo-unit en een klein stafbureau. Als senior adviseur ben je vanuit het stafbureau de voortrekker in het vormgeven van en adviseren over Woo-processen binnen de hele organisatie. Ook help je jouw eigen unit bij de strategische en expertiseontwikkeling.

Je geeft voorlichting over het Woo-proces aan managementteams, directies en directoraten-generaal binnen de twee ministeries en verzorgt (juridisch) inhoudelijke workshops en trainingen voor alle medewerkers van EZK en LNV. Bovendien ben je het eerste aanspreekpunt voor stafdirecties die vragen hebben over het Woo-proces en hun aandeel hierin.

In jouw functie werk je doorlopend samen met de Woo-experts van het Transparantiecluster van onze afdeling, met het programma Transformatie in informatie en met verschillende afdelingen die binnen onze organisatie bij de Woo en de informatievoorziening hierover betrokken zijn. In deze samenwerking geef je processen inhoudelijk mede vorm, werk je aan de verdere optimalisatie ervan en vertaal je nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Woo naar een effectieve, kwalitatieve en efficiënte aanpak binnen EZK en LNV.

Daarnaast neem je als senior adviseur proces Wet open overheid deel aan tactische en strategische overleggen over de inrichting en doorontwikkeling van het nieuwe managementsysteem dat we binnen onze ministeries implementeren. Ook treed je op als secretaris van een interdepartementaal samenwerkingsverband tussen teamleiders van Woo-units van verschillende ministeries.

Verder adviseer je de teamleiders van je unit bij de aanpak van zeer complexe Woo-verzoeken die vertraging oplopen, monitor en evalueer je de procesgang binnen en resultaten van de unit, en begeleid je collega’s bij de verdere verbetering van de werkwijze en bij kennisontwikkeling. Al met al krijg je bij ons een brede functie waarin je Woo-processen concreet vormgeeft en zo wezenlijk bijdraagt aan de transparantie van twee grote ministeries.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt als senior adviseur binnen het stafbureau van de unit Wet open overheid (Woo), onderdeel van de nieuwe afdeling Bestuur en Kwaliteit. De afdeling speelt voor de ministeries van EZK en LNV een centrale rol bij het algehele juridisch kwaliteitsbeleid, de algehele juridische transparantie en de systeemvraagstukken.
Als Woo-unit bieden we de beleidsdirecties en stafonderdelen van beide ministeries op aanvraag procesondersteuning bij de behandeling van verzoeken in het kader van de Woo. Ook zorgen we voor uitwisseling van best practices en tips en tricks voor kennisdeling en geven we voorlichting aan medewerkers van EZK en LNV over het Woo-proces. Verder verzorgen we trainingen en workshops op dit gebied.

Onze unit bestaat op dit moment uit circa dertig medewerkers en breiden we de komende periode verder uit. Zo kunnen we bij volledige bezetting automatisch bij alle Woo-verzoeken van alle directies ondersteunen. Nu bekijken we nog per aanvraag of ondersteuning mogelijk is. Onze unit kent twee vaste teams met ieder ruim tien medewerkers en een klein stafbureau van drie ondersteunende collega’s. Je werkt binnen het stafbureau nauw samen met een adviseur en een medewerker proces Wet open overheid.

Wat werken bij de Woo-unit zo interessant maakt? EZK en LNV behoren tot de eerste ministeries die de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de Woo op deze manier organiseren. We hebben daarmee binnen de Rijksoverheid een pioniersrol in het vormgeven van de advisering over de inhoud en processen voor een goede afhandeling van Woo-verzoeken. Dit geeft jou veel ruimte om jouw ideeën hierover te delen en jouw functie grotendeels op jouw manier in te vullen. Dit doe je binnen een relatief groot team van experts waar je op een leuke en informele wijze samenwerkt op het boeiende terrein van de Woo.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De directie Wetgeving en Juridische Zaken is de stafdirectie van Economische Zaken en Klimaat, die de bewindslieden en de beleidsonderdelen ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. WJZ ressorteert rechtstreeks onder de secretaris-generaal. De taken van WJZ bestaan in hoofdzaak uit het tot stand brengen van wet- en regelgeving, het verstrekken van juridische adviezen en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

André Hofman, MT-lid

06-27074564

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker proces Wet open overheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inkoopadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inkoopadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/ Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon