Senior Adviseur Procesgericht Werken

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 30 november Nog 1 dag
 • Vacaturenummer NVWA_20220801_12
 • Plaatsingsdatum 9 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior adviseur proces gericht werken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) draag jij bij aan de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. En hoe? Dat zullen wij je in onderstaande tekst vertellen. Niet iedereen houdt zich namelijk aan de regels die we daarvoor hebben. Vanuit onze kennispositie op 23 domeinen houden wij risicogericht toezicht volgens het proces van handhavingsregie en dragen we bij aan een krachtige organisatie.

Wat ga je doen?
Als senior adviseur bij het team Procesadvisering en Kwaliteit (PA&K) ondersteun je collega’s van de NVWA bij het procesgericht werken. Je zorgt er samen met je collega’s voor dat processen binnen de organisatie beter gaan lopen, zodat wij als organisatie onze maatschappelijke opdracht waar kunnen maken.
Daarnaast ondersteun je proceseigenaren om het proces efficiënter in te richten. Je adviseert over verbetertrajecten en borgt dat de nieuwe werkwijze ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Je bewaakt de uniformiteit en zorgt voor de kwaliteit van de processen.
Eén van de specifieke aandachtsgebieden van jou als senior adviseur is het verder vormgeven van portfoliomanagement binnen het MT Handhaven. Doel daarbij is om de verandercapaciteit binnen handhaven zo in te zetten dat gekozen ontwikkelingen de hoogste waarde opleveren. Concrete mijlpalen waar we naar toe werken zijn:

 • Eind 2022 heeft elk lid van MT handhaven goed overzicht over de concrete verander- en verbeterdoelstellingen die gehaald moeten worden, in relatie tot de gestelde doelstellingen van de divisie en hoe dit doorwerkt in het jaarplan 2023. MT handhaven heeft een uitgewerkte visie op de organisatieontwikkeling over de komende 3 jaar.
 • Eind 2023 wordt het portfolio op MT handhaven niveau gemonitord en periodiek worden keuzes gemaakt op basis van geleverde waarde, strategische visie en beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve verandercapaciteit.

Verder draag je actief bij aan het continu verbeteren in de organisatie. Binnen de organisatie hebben wij een groot aantal medewerkers opgeleid in het werken volgens de Lean principes. En ook voor de komende tijd zetten we actief in op steeds meer opleiden van medewerkers en managers. Vanuit het team Procesadvisering en Kwaliteit draag jij er zorg voor dat deze medewerkers betrokken blijven en ingezet kunnen worden om verbeteringen daadwerkelijk vorm te geven. Ook zorg je ervoor dat het management aangehaakt is en blijft op het onderwerp continu verbeteren.
Naast werken volgens Lean principes passen wij ook werken volgens Agile toe in het team, daar waar het past en het meest effectief is.
Tot slot, last but not least: je houdt het overzicht in complexe vraagstukken en vindt het een uitdaging om specifieke knelpunten die voortkomen uit de praktijk en/of regelgeving op te lossen.

Overige werkzaamheden zijn:

 • Verbeteringen omzetten in concrete acties en zorgen dat de verbeteringen doorgevoerd worden.
 • Adviseren en op weg helpen van collega’s die hun processen willen verbeteren.
 • Bestaande processen analyseren, uitwerken in processchema’s en verbeteringen benoemen
 • Faciliteren van verbeterworkshops.
 • Het monitoren van procesverbeteringen binnen de organisatie.
 • Het ondersteunen en adviseren van proceseigenaren en management rondom procesverbeteringen en procesgericht werken.
 • Het aanjagen van continu verbeteren binnen de organisatie op allerlei manieren.
 • Het coachen en begeleiden van Lean greenbelt medewerkers.

Je wilt deel uit maken van een team en cluster die samenwerking en vertrouwen in die samenwerking hoog in het vaandel heeft staan. Je motiveert en geeft vertrouwen en kunt bij uitstek collega’s meekrijgen in veranderingen. Dit doe je op een ambitieuze, gedreven en pragmatische manier waarbij je echt concrete resultaten boekt. Als echte aanpakker ga je hier met veel enthousiasme mee aan de slag. Je zult ook te maken krijgen met collega’s die het moeilijk vinden om te veranderen. Begrijpelijk dat veranderingen soms spannend zijn maar jij weet hier mee om te gaan en werkt vanuit een positieve en creatieve houding om verbinding te maken.

Daarnaast beschik je over relevante praktijkkennis van rapportage en verantwoordingsprocessen. Dit draagt bij aan het uiteindelijke doel: de organisatie helpen om de juiste prioriteiten te stellen voor het risicogericht toezicht. Je hebt academisch werkniveau en aantoonbare wetenschappelijke ervaring met het uitvoeren en begeleiden van veranderprocessen en weet medewerkers en management mee te nemen in de ontwikkeling. Je hebt ervaring als Lean coach en trainer en hebt kennis van procesmanagement.

Tot slot heb je ervaring en gespecialiseerde kennis op de volgende onderdelen: We vragen van je dat je minimaal hbo-niveau hebt en een Lean (Six Sigma) Black Belt-certificering. Je hebt ervaring als met Lean. Bij voorkeur heb je kennis van en ervaring met Agile.


Competenties:

 • Plannen en organiseren
 • Overtuigingskracht
 • Organisatie (bestuurlijke) sensitiviteit
 • Netwerken
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 32

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Een prettige werkomgeving met als hoofdkantoor Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s.
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdelingen Regie bestaan uit vijf teams en werkt nauw samen met de afdeling Expertise. Daar waar Expertise stuurt op de domein inhoud stuurt de afdeling Regie op de verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de directie Handhaven. Voor Regie betekent dit dat zij stuurt op het programmeren van de handhaving conform handhavingsregie, het tijdig beschikbaar zijn van de informatieproducten, uniforme uitvoering en de samenwerking met externe toezichtpartners. Daarmee is Regie de schakel tussen strategie enerzijds en de tactiek en operatie binnen Handhaven anderzijds. Voor het team PA&K betekent het dat zij stuurt op basis van prestatie, kwaliteit van processen en integraliteit van producten. Het cluster Kwaliteit is specifiek verantwoordelijk voor de verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de directie Handhaven en het proces van onder andere Expertise te ondersteunen.

De afdeling Regie is volop in ontwikkeling, zo ook onze aanpak. Dit doen we stap voor stap. De focus ligt op wat logisch is en wat werkt. Continu feedback, eigen initiatief van medewerkers en teamwerk zijn daarbij belangrijk. Bovendien doen we dit in nauwe samenwerking met veel andere afdelingen in de NVWA.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

N. (Nicolette) Strik, Teamleider PA&K

06-48161301

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ontwikkeling toezicht

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Voedselveiligheid–traceerbaarheid in de vleesketen

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch en veranderkundig adviseur

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon