Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur / product-owner regelbeheersing

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 15 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer NVWA_20190110_12
 • Plaatsingsdatum 24 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Dat doen we met een nieuwe, procesgerichte strategie. Als senior adviseur zorg jij er in jouw rol van product-owner voor dat de processen rondom regelbeheersing op orde zijn.

Sinds enkele jaren werkt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) procesgericht in plaats van domeingericht. Dat betekent dat we overal in de organisatie dezelfde processen en informatiesystemen gebruiken voor handhaving, bijvoorbeeld als het gaat om inspecties en onderzoek na meldingen.

De nieuwe afdeling Proces- en Productontwikkeling (PPO) regisseert het procesgericht werken binnen de organisatie. We ondersteunen proceseigenaren, bewaken de kaders voor uniform werken en we leveren standaardproducten, zoals sjablonen, voorschriften en evaluatierapporten.

Een van de principes die we hanteren om te zorgen dat ons toezicht aantoonbaar uniform en transparant is, is die van het rule-management (regelbeheersing). Dit betekent dat de wetgeving, het beleid en de jurisprudentie uitgangspunt zijn voor het inregelen van inspectielijsten en andere producten. Door regelbeheersing is steeds duidelijk en traceerbaar waar een oordeel vandaan komt en is bij een gewijzigde wetgeving ook duidelijk waar die wijziging consequenties heeft. In het proces om vanuit wetgeving te komen tot producten, werkt PPO nauw samen met de afdeling Expertise.

Om dit proces verder vorm te geven en tot een hoger niveau te brengen, zijn wij op zoek naar een senior adviseur / product-owner die samen met een team van vijf adviseurs regelbeheersing en collega’s van andere afdelingen, de regelbeheersing van de NVWA organiseren. Dit team is verantwoordelijk voor business rules (regelbeheersing). Daarbij kun je denken aan het:

 • uitvoeren van impactanalyses op gewijzigde wetten en regels;
 • specificeren van wetten en regels (annoteren van wet- en regelgeving, benoemen van normen, opstellen van controle-elementen en relateren aan interventiebeleid;
 • organiseren van workshops ter beoordeling van analyseresultaten;
 • definiëren en ontwerpen van informatieproducten (inspectiedossiers, inclusief bronnen, inspectierapportages);
 • toetsbaar maken van wet- en regelgeving volgens een standaardwerkwijze en/of -proces.

Jij vertegenwoordigt het team richting de verschillende belanghebbenden binnen de NVWA, stelt met hen een visie op met betrekking tot regelbeheersing en je bepaalt de prioriteiten binnen het team. Daarnaast werk je mee in het team. Je zorgt er met je enthousiasme en standvastigheid voor dat regelbeheersing binnen de NVWA blijft werken. Randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie is dat de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, worden betrokken bij de regelbeheersing.

Als Senior Adviseur/product-owner vervul je een belangrijke rol om deze betrokkenheid te organiseren, het draagvlak daarvoor in de organisatie te vergroten en de relatie van regelbeheersing met de andere onderdelen van de NVWA duidelijk te houden. Ook kun je omgaan met weerstand in de organisatie door effectief stakeholdermanagement. Dit geef je onder andere vorm door bij de stakeholders de noodzaak van regelbeheersing en het daarmee te bereiken doel voor het voetlicht te brengen. Je rapporteert aan de teamleider Informatievoorziening van de afdeling PPO.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante opleiding op wo-niveau of bewezen ervaring op dit niveau.
 • Je hebt een sterke affiniteit met wet- en regelgeving.
 • Je hebt ervaring met het leiden en coachen van een team.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring als product-owner.
 • Je hebt het liefst al kennis van en ervaring met agile.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).
 • Je kunt goed analyseren, bent organisatiesensitief en klantgericht.
 • Je bent teamgericht en kunt jezelf ontwikkelen.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals deze in de functie-eisen staan omschreven. Geef dit duidelijk aan in je cv.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden conform geldende afspraken in beschouwing genomen (waaronder PUB, ARAR en de NVP-sollicitatiecode).
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Jouw kandidatuur wordt alleen in behandeling genomen wanneer je op de juiste manier, via de daarvoor bestemde sollicitatiebutton, reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Een competentietest en/of een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie checkt mogelijk ook referenties. Als dat zo is, word je daarover geïnformeerd.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Proces- en Productontwikkeling (PPO) vervult een centrale rol vervullen in de nieuwe strategie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de nieuwe werkwijze werken afdelingen samen, als in een keten. Voor een goede werking van deze keten is het belangrijk dat processen goed zijn beschreven en dat duidelijk is welke afdeling welke rol vervult. Dit is een taak van PPO.

ICT-systemen ondersteunen deze processen. Het beheer en de doorontwikkeling hiervan is ook een taak van PPO. De ambitie is om een proces van continu verbeteren in gang te zetten, in nauwe samenwerking tussen de betrokken afdelingen. Hierbij zijn ook kwaliteitsborging, sturing op prestaties en interne controle van belang. Daarnaast is het belangrijk dat de handhaving door het land heen uniform gebeurt. Dit wordt bepaald met een specifiek interventiebeleid per toezichtsdomein. Dit interventiebeleid ontwikkelen we samen met andere afdelingen.

De afdeling PPO is volop in ontwikkeling. De afdeling telt momenteel twintig medewerkers. In het voorjaar zijn we gestart met het werven van zeventien extra medewerkers; een groot deel is inmiddels al aan het werk. Dan zijn het dus ook geen 20 medewerkers meer. De afdeling groeit door naar ongeveer vijfendertig personen.

Tegelijkertijd vindt ontwikkeling plaats door te kijken naar onze aanpak en manier van werken. Dit doen we stap voor stap. De focus ligt op wat logisch is en wat werkt. Continue feedback, eigen initiatief van medewerkers en teamwerk zijn daarbij belangrijk. Bovendien doen we dit in nauwe samenwerking met veel andere afdelingen binnen de NVWA. We zoeken dan ook collega’s die enthousiast worden van deze wijze van werken, liefst met ervaring op dat vlak.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst of arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden, met consumenten die zelf ook goed opletten en als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als uiteindelijk doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is en we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken, goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vijf directies: Handhaven, Keuren, Strategie, Bedrijfsvoering en CFO financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Lucas Lombaers, Afdelingshoofd PPO

06-48133073

Mevrouw Femke Bijlsma, Teamleider Informatievoorziening

06-48162308

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatieanalist

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur continu verbeteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Manager informatievoorziening

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon