Senior adviseur programmering

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 1 november Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210714_12
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Herkennen, erkennen en aanpakken van (nieuwe vormen van) fraude op het gebied van voedselveiligheid, productveiligheid, natuur en dierenwelzijn, daar lever jij een bijdrage aan als adviseur programmering bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Je combineert vanuit Utrecht strategie en creativiteit voor maatschappelijke impact en voor een innovatieve opsporingsdienst.

Jij voert de bestuurlijke regie. Dat betekent dat je ervoor zorgt dat alle relevante input wordt meegenomen bij op te leveren strategische producten. Denk aan de fraudebrief, strategische domeinplannen, de jaarplanning van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD), het handhavingsarrangement en de jaarlijkse afspraken met andere bijzondere opsporingsdiensten en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Je verbindt de producten inhoudelijk met elkaar en laat ze aansluiten bij (de timing van) de opdrachtgever.

Je anticipeert en zorgt voor tijdige agendering bij het managementteam van de IOD, waarbij jij aanzet tot het stellen van prioriteiten. Afspraken leg je vast en je daagt het MT uit om strategisch na te denken. Je coördineert het nakomen van afspraken die zijn gemaakt en motiveert betrokkenen (binnen en buiten de IOD). Afspraak niet nagekomen? Je spreekt de collega’s hierop aan. De resultaten meet je en verwerk je in rapportages en je stelt plannen bij als resultaten mogelijk niet behaald worden. Ook zorg je voor een goede verantwoording aan stakeholders, zoals het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en enkele ministeries.

Ook coördineer je , namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de totstandkoming van het handhavingsarrangement. Voor de komende jaren leg je de prioriteiten vast als het gaat om de inzet van strafrecht door de NVWA. Samen met de diverse partijen maak je concreet waar we ons als IOD op gaan richten en leg je afspraken vast over de samenwerking. Je zorgt dat we ons binnen de IOD houden aan de gemaakte afspraken en overlegt tussentijds met de andere partijen. Ook verbind je de plannen uit het handhavingsarrangement met andere NVWA-(meerjaren)plannen.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD). De IOD is een bijzondere opsporingsdienst die strafrechtelijke onderzoeken uitvoert op alle domeinen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Team Opsporingsontwikkeling
Binnen de IOD versterk jij team Opsporingsontwikkeling: een ambitieus team waar veel ideeën en initiatieven uit voortkomen, als een strategische bruisende denktank van de IOD. We werken multidisciplinair met onze achtergronden in onder meer criminologie, tropisch landgebruik, gedragswetenschappen en biomedische wetenschappen. We werken veel en makkelijk samen en hebben daarnaast onze individuele projecten waarvan we elkaar goed op de hoogte houden. Hierdoor zijn we een hecht team. We willen graag leren van onze onderzoeken en analyses, zoeken naar verbetering en ondersteunen de gehele IOD hierbij. Het leuke is dus dat we veel contact hebben met collega’s binnen de IOD, met de rest van de NVWA én met opsporingspartners. Met jouw structurerende vermogens ben je een mooie aanvulling binnen dit team.

Het team Opsporingsontwikkeling werkt op het snijvlak van gedragsbeïnvloeding, strategische analyse, programmering en advisering. Samen pakken we een divers palet aan werkzaamheden op. Van planvorming en strategie tot aan onderzoek en handhavingscommunicatie. Ons team heeft als opdracht de maatschappelijke impact van de strafrechtelijke opsporing te verhogen. Dit doen we onder andere door actief het fraudebewustzijn van bedrijven en overheden te vergroten om hen zodoende in staat te stellen fraude te bemoeilijken. We zijn een enthousiast, slim en sociaal team van elf collega’s dat graag creatief en strategisch kijkt om fraude zo effectief mogelijk te kunnen ontdekken, bestrijden of voorkomen.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst of arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten die zelf ook goed opletten. En als Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vier directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

L.E.M. (Lauren) Dallau

06-29199528

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur politiek-bestuurlijke zaken

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Inspecteur team Entrepots & Haven

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beheerder registers en administraties

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon