Senior adviseur Regie op Dienstverlening

Belastingdienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 26 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 2211
 • Plaatsingsdatum 6 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Belastingdienst is in de afgelopen jaren in de dienstverlening naar burgers en ondernemers zo nu en dan tekortgeschoten. Daarom zetten we vol in op het verbeteren van onze dienstverlening, om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken aan belastingverplichtingen te voldoen. Ook zetten we in op het geldend maken van hun rechten en waar nog hulp daarbij kan worden geboden . Als senior adviseur Regie op Dienstverlening bij de Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (Cd UHB) ben je de linking pin tussen beleid en uitvoering op het brede domein van dienstverlening. Je vertaalt rijksbrede richtlijnen naar de uitvoeringspraktijk en draagt bij aan het steeds meer werken vanuit het burger- en ondernemersperspectief. Zoek je snel de samenwerking op met collega’s en schakel je makkelijk binnen verschillende gremia en heb je een goede bestuurlijke sensitiviteit? Dan is deze positie zeker wat voor jou.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je hoofddoel is het toewerken naar meer samenhang en consensus binnen de dienstverlening van de Belastingdienst in het algemeen, en Cd UHB specifiek. Je neemt daarvoor deel aan verschillende samenwerkingsverbanden (zowel intern als binnen minfin, als interdepartementaal) over beleidsvorming en advisering op het gebied van dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn de dienstverleningsmonitor, de samenwerkingstafel dienstverlening, en de strategische evaluatieagenda dienstverlening. 

Samen met collega’s van de uitvoerende directies werk je aan de kaderstelling over  dienstverlening. Voorbeeld is de visie en ambitie op dienstverlening. Daarbij stel je ook de nota’s en rapportages op die hieruit voortvloeien. Je adviseert ook de ambtelijke top over de diverse onderwerpen die spelen op het gebied van dienstverlening. Je bereidt commissiedebatten voor en waar nodig schuif je aan. Kortgezegd heb jij samen met je collega’s het overzicht van wat er gebeurt binnen dienstverlening en coördineert activiteiten om dit thema voor de Belastingdienst nog verder te professionaliseren. 

Een bijzondere baan, omdat...

 • jouw vertaalslagen binnen de regie op dienstverlening helpen om burgers en ondernemers aan hun verplichtingen te kunnen voldoen en hun rechten uit te kunnen oefenen. 
 • jouw werk impact heeft op een uitvoeringsorganisatie die dagelijks in de schijnwerpers staat. 
 • je de ambtelijke en politieke leiding adviseert over een centraal en actueel thema.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Werken aan het thema regie op dienstverlening is breed en veelzijdig. Je werkt aan veel verschillende thema’s en vraagstukken. Je netwerk binnen en buiten de dienst is hierbij belangrijk. De directie UHB is een fijne uitvalsbasis waar wordt gewerkt in een informele en collegiale sfeer.” - Aafke Reinders, coördinerend adviseur dienstverlening 

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als adviseur binnen een complex bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt relevante werkervaring in een politiek-bestuurlijke en/of beleidsmatige omgeving, of je hebt kennis van en ervaring met de dienstverleningsprocessen van de Belastingdienst.
 • Je kunt in veranderende contexten werken en werkzaamheden oppakken die buiten je comfortzone liggen.

Jouw competenties

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis en ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Maand­salaris Min €4.758 Max. €7.094 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op dinsdag 5 maart vinden de selectiegesprekken plaats. 

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmalig een account aan. Met je account kan je de status van je sollicitatie inzien.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als concerndirectie is Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) verantwoordelijk voor het stellen van kaders, het formuleren van beleid en het beschikbaar stellen van instrumenten. Hierbij gaat het om kaders en beleid met betrekking tot uitvoering, handhaving en internationale activiteiten. UHB bereidt de besluitvorming voor over op strategisch niveau te maken keuzes en fungeert als schakel tussen politiek en uitvoering. UHB signaleert ontwikkelingen op deze terreinen en legt voorstellen voor verandering aan de juiste besluitvormingstafels voor. Ook is UHB aanspreekpunt voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden. UHB coördineert de uitvoeringstoetsen en is –samen met concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken – aanspreekpunt voor de collega’s van het directoraat-generaal Fiscale Zaken.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Paulina Hiddema, afdelingshoofd UHB

06 - 52 77 97 07

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Thomas Zijtveld, adviseur werving & selectie

06 - 21 92 74 80

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur handhavingsbeleid

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur uitvoeringstoets

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur formeel recht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon