Senior adviseur S12 (FGR)

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 31 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer BD22/NCTV/220353
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior juridisch adviseur kun je zelfstandig adviseren en trajecten coördineren. Je neemt deel aan interdepartementale juridische werkgroepen en adviseert over de juridische mogelijkheden van beleidsvoornemens.

Je waarborgt de juridische kwaliteit van de producten van de NCTV en draagt in algemene zin bij aan de kwaliteit van de juridische functie van de organisatie. Daarbij werk je in een klein team nauw samen met de andere juridisch adviseurs en de coördinerend juridisch adviseur. Geregeld stemmen jullie af met het uitvoerend beleid.

De adviseur zal belast worden met de juridische advisering over de implementatie van een van bovengenoemde EU-richtlijnen alsmede met andere vraagstukken binnen het juridisch cluster. Het werk van de adviseur wordt mede bepaald door ‘de waan van de dag’ en vragen vanuit de NCTV-organisatie, andere JenV-onderdelen en andere overheidsorganisaties. Dit betreft onder andere de juridische toets op de beantwoording van Kamervragen, Kamerbrieven, of de voorbereiding van Kamerdebatten. Als medewerker bij een coördinerende organisatie hoort het onderhouden van contacten met andere departementen ook tot je taken.

De senior adviseur die wij zoeken is sterk in het proces, een echte teamspeler en verbindend als persoon. Je kan relativeren en beschikt over goed gevoel voor humor.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat werken bij de kerneenheid Strategie (KS). Deze afdeling bestaat uit vijf clusters: strategie nationaal, strategie internationaal, staf, het juridisch cluster en het Woo/privacycluster.

Het juridisch cluster voert de juridische advies- en controltaak uit bij de NCTV. De adviseurs geven juridische adviezen en coördineren juridische trajecten de terreinen van contraterrorisme, nationale crisisbeheersing, beveiliging burgerluchtvaart, detectie reisbewegingen, stelsel bewaking en beveiliging, statelijke dreigingen en cybersecurity. Ook adviseert het cluster over bedrijfsvoeringsvraagstukken van de NCTV. In verband met de extra werkzaamheden voor het cluster in verband met de aankomende implementatie van twee EU-richtlijnen op het terrein van vitale infrastructuur en cybersecurity is er aanleiding voor een tijdelijke versterking van het cluster.

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
De missie van de NCTV is om bij te dragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken, met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Als coördinator zorgt de NCTV voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.

De NCTV monitort ernstige dreigingen van alle aard maar richt zich in zijn aanpak op de security aspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. Te midden van technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen, andere maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen van de samenleving, moet de NCTV optimaal kunnen inspelen op complexe en veranderlijke dreigingen tegen de nationale veiligheid.
In de koude fase, als er geen incident of crisis is, stelt de NCTV de veiligheidspartners in staat om aan de hand van dreigingsbeelden en beleidsevaluatie te bezien of beleidsinzet en maatregelen gewijzigd of geïntensiveerd moeten worden. De organisatie is in deze fase gericht op het prepareren en versterken van het netwerk. In een warme fase is de NCTV vanuit de verantwoordelijkheid voor de nationale crisiscoördinatie de organisatie die besluiten over overheidsoptreden voorbereidt, het netwerk leidt en verantwoordelijk is voor de.............

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bob Rijkhoek

06-52877014

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mathijs Raijmakers

06-11508928

Vincent Rijpkema

0625684545

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Unit Vitale Belangen

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Adviseur bedrijfsvoering, financial controller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coordinerend beleidsmedewerker (S13)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon