Senior adviseur/Secretaris

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur voor de duur van het project
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 13, schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 29 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DDS/2021/03
 • Plaatsingsdatum 4 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk je bij een (uitvoerings-)organisatie die gebruik maakt van de GDI?
Wil je een bijdrage leveren aan de Digitale overheid?
Ben je toe aan een nieuwe stap in je loopbaan?
Wil je werken op een relevant en uitdagend werkterrein?

Wie zijn wij?
Het MIDO (Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid) is een interbestuurlijke overlegstructuur die stuurt op de (door-)ontwikkeling van de afspraken, standaarden en voorzieningen van de generieke digitale infrastructuur (GDI), die o.a. door Logius beheerd worden. Het bureau MIDO ondersteunt, coördineert en controleert met als doel die digitale onderwerpen voor de (bestuurs)tafels te agenderen die vragen om bestuurlijke bespreking en besluitvorming.

Wie zoeken wij?
Bureau MIDO zoekt drie senior adviseurs die tevens de rol van secretaris vervullen voor de PDGI (1 vacature) en de vier inhoudelijke programmeringstafels (twee vacatures). De kernwoorden zijn: verstand van zaken, adviesvaardigheden, goed in samenwerken, flexibel en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Je werkt als adviseur in het centrum van de digitale overheid in een interbestuurlijke omgeving. Het afgelopen jaar bevestigt nog maar eens dat de digitale dienstverlening door de overheid cruciaal is.
Burgers en bedrijven hebben steeds meer digitaal contact met de overheid: voor informatie en voor het regelen van zaken. Daarbij is het belangrijk dat zij dit zo makkelijk mogelijk kunnen doen zonder dat de digitalisering drempels opwerpt. De aanpak van de Covid-19-pandemie laat zien dat digitale dienstverlening door de overheid cruciaal is om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Het demissionaire kabinet heeft doelen geformuleerd voor de ontwikkeling van de digitale overheid in de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter). Die doelen zijn alleen haalbaar als we beschikken over een generieke digitale infrastructuur die staat als een huis. Overheden, uitvoeringsorganisaties, de pensioensector en de zorgsector zijn voor hun werk afhankelijk van een degelijke en betrouwbare GDI. De belangen zijn groot. Samenwerking is cruciaal.

De belangrijkste taakvelden waarin je opereert:

 • het voorbereiden van de PGDI of programmeringstafels.
 • Het ondersteunen van de voorzitter(s) van een of meer overleggen.
 • Het inhoudelijk en procesmatig adviseren op relevante onderwerpen op bestuurlijk niveau.

Wat vragen we van je?
Op de eerste plaats enthousiasme om in deze omgeving te werken. Maar minstens zo belangrijk is dat je kennis en ervaring hebt op de terreinen waar we versterking zoeken in relatie tot de Digitale Overheid en de afspraken, standaarden en voorzieningen die hierin een rol spelen. Natuurlijk ben je een uitstekend adviseur op bestuurlijk niveau, maar je hebt ook ervaring met het werken in een interbestuurlijke omgeving. Je hebt gevoel voor bestuurlijke belangen en verhoudingen. Je weet wat speelt bij de afnemers van de GDI-voorzieningen en bent bij voorkeur werkzaam bij zo’n klant van Logius. Het is een pré als je al een netwerk hebt binnen de overheid en/of uitvoeringsorganisaties en anders ben je in staat om dat snel op te zetten.

Als adviseur/secretaris bereid je de overleggen van de PL voor. Je plant de overleggen, overlegt met de opstellers die agendastukken aanleveren, redigeert de stukken, zorgt voor een heldere vraag aan de PL, begeleidt de opstellers en zorgt voor verzending. Het maken van notulen van het overleg behoort ook tot de werkzaamheden. Je onderhoudt contacten met de voorzitter, de leden en de adviseurs van de leden van het overleg. Daarnaast stelt het bureau MIDO voor verschillende overleggen annotaties op voor de voorzitters. Afhankelijk van je expertise kun je ook inhoudelijk op alle voorkomende dossiers meewerken en adviseren.

De exacte werkzaamheden worden in onderling overleg, mede afhankelijk van de prioriteiten en van je ervaring, kennis en belangstelling, bepaald.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Digitale Samenleving (DS)
De directie DS zorgt ervoor dat burgers en bedrijven op een veilige, transparante en betrouwbare manier digitaal hun zaken met de overheid kunnen doen.
Dat doet de directie door het formuleren en bewaken van kaders voor maximaal op de behoeften van burgers en bedrijven afgestemde digitale publieke dienstverlening.
Directie DS wil de randvoorwaarden helpen scheppen vanuit BZK om in Nederland sociale innovatie en technologische innovatie hand in hand te laten gaan. De uiteindelijke ambitie van de directie voor de komende jaren is het vanuit de overheid vormgeven van een stevig in publieke waarden verankerde informatiesamenleving.

MIDO

Het MIDO (Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid) is een interbestuurlijke overlegstructuur die stuurt op de (door)ontwikkeling van de afspraken, standaarden en voorzieningen van de generieke digitale infrastructuur (GDI), die o.a. door Logius beheerd worden. Het gaat om bekende voorzieningen zoals DigiD, MijnOverheid/Berichtenbox en Digipoort en om minder bekende zoals Haagse Ring en PKI Overheid. Het MIDO ondersteunt de gezamenlijke prioritering en besluitvorming voor de GDI. Het OBDO bekrachtigt de besluitvorming van PGDI en de vier programmeringstafels. De overleggen bestaan uit vertegenwoordigers van de afnemers van de GDI (waaronder UWV, SVB, Belastingdienst, Pensioenfederatie, VNG), betrokken departementen, het Ministerie van BZK en Logius zelf. De vertegenwoordiging in het OBDO en de PGDI is op bestuurlijk niveau.

Bureau MIDO is de opvolger van het programmabureau PL en ondersteunt de overleggen binnen het MIDO op verschillende gebieden. Bureau MIDO is onderdeel van de Directie Digitale Samenleving en valt onder de verantwoordelijkheid van BZK. Het bureau zorgt voor een vlekkeloze organisatie van de bijeenkomsten en bewaakt dat de onderwerpen die worden besproken goed zijn voorbereid met heldere stukken en duidelijke beslispunten. Voor die inhoudelijke voorbereiding werkt het programmabureau samen met adviseurs van de afnemers. Kortom, bureau MIDO ondersteunt, bewaakt en coördineert met als doel die zaken voor de (bestuurs-)tafels te agenderen die vragen om bestuurlijke bespreking en besluitvorming. Ook ondersteunt het bureau de voorzitters bij de voorbereiding van bijeenkomsten waar hij of zij aan deelneemt namens de raad. Bureau MIDO wordt aangestuurd door een coördinator.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hetty Lucassen, hoofd afdeling Basisinfrastructuur & Dienstverlening

06-18302458

Esther van den Berg, senior adviseur

06-51381036

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend adviseur bureau MIDO

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker (accounthouder medeoverheden en adviescollege)

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Strategisch adviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Bouwen en Energie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon