Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur signalering

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur Tijdelijk voor 3 jaar, met uizicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 25 februari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer VWS200041 (Jeugd)
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Jeugdautoriteit lost problemen in de jeugdzorg op. Wij zijn als jonge organisatie volop in ontwikkeling. Met een nieuw team van betrokken medewerkers zijn wij in 2019 van start gegaan. Help jij ons mee? Want als senior adviseur speel jij een cruciale rol bij het goed en tijdig in beeld krijgen van problemen die kunnen leiden tot discontinuïteit van zorg. Dit signaal geef je onder andere af aan gemeenten, zorgaanbieders en de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Rechtsbescherming.

In Nederland moet iedere jeugdige kunnen rekenen op passende jeugdhulp. Bedreiging hiervan, bijvoorbeeld omdat een jeugdhulpaanbieder financiële problemen heeft, moet op tijd gesignaleerd en aangepakt worden. Als senior adviseur signalering zorg jij dat die signalen bij de juiste partijen komen. De focus vanuit de Jeugdautoriteit is hierbij nadrukkelijk gericht op jeugdhulpaanbieders en gemeenten, niet op individuele jeugdigen of gezinnen.

Jij komt te werken in een omgeving die dynamisch, politiek gevoelig, veelzijdig én nog in ontwikkeling is. Als individu en in teamverband met onze externe adviseurs en coördinatoren, steek jij jouw handen dan ook behoorlijk uit de mouwen. Je werkt aan het opzetten van een systeem, waarmee de Jeugdautoriteit zowel op organisatie- als stelselniveau (financiële) ontwikkelingen rond het Zorglandschap Jeugdhulp in een zo vroeg mogelijk stadium kan signaleren en monitoren.

De informatie die nodig is voor het opzetten en vullen van dit systeem verzamel je vooral door actief in gesprek te gaan met gemeenten, jeugdhulpaanbieders, medewerkers van de directie Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en andere stakeholders, zoals koepelorganisaties als de BGZJ en de VNG. Daarnaast laat je waar nodig — en eventueel op verzoek van de betrokken ministers — op specifieke thema’s verdiepend onderzoek uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is periodiek onderzoek naar de financiële situatie van jeugdhulpaanbieders.

De resultaten van je onderzoek gebruik je om problemen en gaten in het zorgaanbod te onderkennen, te agenderen en te voorkomen. Hiervoor stel je gevraagd en ongevraagd adviezen op, organiseer je thematische bijeenkomsten met stakeholders en voed je de collega’s die binnen de Jeugdautoriteit ondersteuning bieden aan jeugdhulpaanbieders die in de problemen zijn of ondersteuning bieden aan gemeenten over inkoopvraagstukken. Daarnaast ondersteun je de directeur en coördinator bij het overleg met stakeholders. Op verzoek lever je input voor beleidsprocessen binnen het ministerie van VWS en van JenV die de continuïteit van (het stelsel) van de Jeugdwet raken. Via de communicatiekanalen van de Jeugdautoriteit, zoals ons e-magazine, draag je bij aan kennisdeling.

Je werkt in een omgeving en een organisatie die in ontwikkeling zijn. Dit vraagt van jou om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en een ‘can do-insteek’. Onder tijdsdruk kun je een analyse maken van de vraagstukken waarbij je wordt betrokken. Deze analyse vertaal je in pragmatische oplossingen. Dat vraagt om resultaatgerichtheid, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en creativiteit. Om vraagstukken op te lossen werk je nauw samen met diverse collega’s binnen en buiten de Jeugdautoriteit. Je bent dan ook een teamspeler die collega’s met een diverse achtergrond aan zich weet te binden. Helder communiceren en afstemmen met je directe collega’s is jouw tweede natuur.

De vraagstukken waaraan je werkt, krijgen veel maatschappelijke, bestuurlijke en politieke belangstelling. Dit komt omdat ze meestal direct raken aan de zorg voor kinderen, de belangen van hun ouders en (het bestuur en personeel van) zorgaanbieders. Jouw hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit komt daarbij goed van pas. Daarnaast kun je omgaan met de druk die het werken in deze omgeving met zich meebrengt en je bewaakt daarbij de onafhankelijke rol van de Jeugdautoriteit.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en aantoonbaar minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de Jeugdwet en/of verschillende zorgsystemen of systeemwijzigingen.
 • Je hebt ervaring met adviseren en onderzoek en kunt goed schrijven en communiceren.
 • Je bent initiatiefrijk en gaat proactief op zoek naar informatie.
 • Je bent gericht op samenwerken, goed benaderbaar en soepel in de omgang.
 • Je bent sterk in het onderhouden en functioneel inzetten van interne en externe netwerken.
 • Je hebt een aantoonbaar goed ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt een brug slaan tussen beleid en de uitvoeringspraktijk.
 • Je bent goed in het plannen, organiseren en bewaken van de voortgang van je eigen werk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijk voor 3 jaar, met uizicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200041 (Jeugd) aan Karel Schuurman (directeur Jeugdautoriteit a.i.).
 • Ben je een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 1 januari 2019 is de Jeugdautoriteit van start gegaan. Het organisatieonderdeel is ingesteld voor drie jaar en beheersmatig ondergebracht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij richten ons op het signaleren, voorkomen en opvangen van de problematiek waarbij de continuïteit van cruciale jeugdhulp in het geding is. Dit doen wij door:

 • te bemiddelen tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders rond de inkoop van jeugdhulp;
 • het aanspreken van gemeenten en jeugdhulpaanbieders rond continuïteitsvraagstukken;
 • het adviseren van bewindspersonen (VWS en de rechtbank) bij de voorbereiding van bestuurlijke maatregelen;
 • het adviseren over subsidieaanvragen aan ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid in het kader van de subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg die op 1 januari 2020 in werking is getreden.

De Jeugdautoriteit is organisatorisch in opbouw en qua takenpakket in ontwikkeling. Het doel hiervan? Een grotere bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van continuïteitsvraagstukken in de jeugdzorg via interventies die liggen tussen vrijblijvende bemiddeling en het interbestuurlijk toezicht.

In 2020 wordt de Jeugdautoriteit in dit kader versterkt om door middel van analyse en signalering de ontwikkelingen en tekortkomingen op stelsel- en organisatieniveau te agenderen bij de verantwoordelijke partijen. Daarnaast kijken we of, en zo ja hoe, het takenpakket moet worden uitgebreid met niet-vrijblijvende geschilbeslechting.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karel Schuurman, Directeur jeugdautoriteit a.i.

070-3406888

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator signalering en voorkoming

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior juridisch adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 21 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinator casuïstiek jeugdhulp

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon