• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12, schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DGBI_20240531_12/13, Plaatsingsdatum: 1 juni 2024

Wat ga je doen?

Je gaat concreet bijdragen aan het versterken van de economie in Groningen en Noord-Drenthe. Dat kan bijvoorbeeld door het ondersteunen van de vestiging van een nieuw buitenlands bedrijf in de regio, het mee ontwikkelen van maatregelen om startups te stimuleren en bestaande bedrijvigheid te laten groeien, maar ook door de praktische doorontwikkeling van het innovatie- en valorisatie ecosysteem in Noord-Nederland. Met jouw kennis en expertise draag je er aan bij dat dit tot tastbare resulaten leidt voor de inwoners van Groningen en Noord-Drenthe.
De kern van het werk is concrete projectontwikkeling en realisatie op basis van de thema’s en acties van de Economische Agenda Groningen. Dat doe je samen met regionale partijen en partners én met collega’s op het ministerie. Je creëert samenspel om doelstellingen van Groningen/Noord-Drenthe (en het Noorden) en EZK te matchen en te laten uitmonden in passende projectenrealisatie. Bijv. op het gebied van gezondheidseconomie, energie innovatie, digitalisering van MKB, circulaire maakindustrie, vrijetijdseconomie. Projectdoelen zijn divers, inzet van instrumenten ook. Je denkt actief en creatief met onze partners mee en zoekt naar financieringsoplossingen. Je plukt laaghangend fruit, maar ziet ook welke boom je moet snoeien en voeden voor een betere oogst over enkele jaren. Complexe belangenafwegingen in de triple helix zijn onderdeel van je dagelijkse werk.

In welke omgeving?

Na de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen heeft het Rijk aan Groningen en Noord-Drenthe compenserende maatregelen onder de naam Nij Begun aangeboden. Belangrijk doel daarvan is duurzame versterking van de economische structuur voor de brede welvaart van de inwoners. Om dat te bereiken wordt een Economische Agenda Groningen opgesteld, die regio en Rijk in 2024 samen uitwerken. Deze agenda moet houvast bieden en inspireren om te investeren in en bouwen aan de economie van Groningen en Noord-Drenthe.

Voor de inzet van het Rijk binnen de Economische Agenda richt het Ministerie van EZK een nieuw cluster in. Dat gaat zich richten op het ondersteunen van (ontwikkeling en realisatie van) projecten, het versterken van het regionale innovatie- en valorisatievermogen en opschaling van (nieuwe) maatregelen met een positief economisch effect op de regio. De economie moet door een goed ondernemings- en vestigingsklimaat weerbaar en wendbaar worden, met een economisch gezond bedrijfsleven in een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. De regio ontvangt hiervoor €3 mld. over 30 jaar.

Je beweegt je in een breed en complex krachtenveld. Dit betekent dat je voortdurend wordt gevraagd (snel) te schakelen tussen wat er in de regio gebeurt en in “Den Haag”. Dat betekent dat je namens EZK een goede gesprekspartner bent voor Groningen en Noord Drenthe. Op het departement heb je veel contact met beleidsdirecties bij EZK, want ook hun actieve inzet is nodig om resultaten te kunnen boeken. Binnen het departement werk je met name intensief samen met de directie Versterken & Perspectief Groningen, die de Economische Agenda coördineert.

Het is een nieuw team, in opbouw. Inhoudelijk pionieren gaat daarom hand in hand met structuur bouwen. Je werk vul je in i.o.m. je clusterleider, die als meewerkend voorman functioneert. Het werk van het cluster kan rekenen op veel maatschappelijke en politieke aandacht. De verwachtingen zijn hoog. Relativeringsvermogen, stressbestendigheid en oplossingsgerichtheid zijn daarom eigenschappen die je in deze functie hard nodig hebt.

Jouw verantwoordelijkheden en taken zijn divers:

 • Je ontwikkelt ideeën over de manier waarop de economische structuurversterking van Groningen en Noord-Drenthe bereikt KAN worden en welke inzet van het Rijk en de regio daarvoor nodig is.
 • Je signaleert kansen voor economische projecten met een match tussen Rijk en regio en bent in staat de samenwerking die daarvoor nodig is in gang te zetten.
 • Je brengt initiatieven in beeld die kunnen bijdragen aan economische structuurversterking en ondersteunt ze.
 • Je bouwt mee aan projectcoalities in de regio, nationaal en internationaal.
 • Je bent oplossingsgericht en helpt bestuurders, bedrijven, organisaties en andere partners uit de regio met vragen, initiatieven en knelpunten, verwijst hen door, of zorgt voor passende ondersteuning.
 • Je beziet welke instrumenten toepasbaar zijn en waar nieuwe nodig zijn.
 • Je draagt bij aan structuurversterkende activiteiten, zoals de triple helix samenwerking van overheid, bedrijfsleven en onderwijs om ecosysteemontwikkeling, innovatie en valorisatie te bevorderen.
 • Je bouwt en onderhoudt een actief netwerk met relevante partijen, zowel in Den Haag als in de regio.
 • Je betrekt collega’s van beleidsdirecties om de kansrijkheid van projecten te vergroten en te versterken. Dat doe je in samenspel met partners in de regio.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Regio en Ruimte (37 fte) valt organisatorisch onder het DG Bedrijfsleven & Innovatie, maar werkt als gedeelde dienst voor het hele ministerie van EZK. Binnen de directie zijn vijf regioteams actief. Daarnaast is er een centraal team met beleidsmedewerkers dat regio overstijgend werkt. De vijf regioteams zijn ieder ongeveer 4 fte groot en worden inhoudelijk aangestuurd door een Regioambassadeur.
De Regioambassadeurs en de medewerkers onderhouden een breed netwerk in hun regio. Zij spreken onder andere met bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen, medeoverheden, maatschappelijke partijen, NGO’s en triple helix organisaties. Ook volgen zij de agenda’s en besluitvorming in Provinciale en Gedeputeerde Staten en andere regionale bestuurlijke overleggen op de beleidsterreinen klimaat, energie, economie en ruimtelijke ordening. De relevante signalen daaruit brengen zij op de juiste plaats binnen de departementen (signaleren), waarbij een inschatting wordt gemaakt van haalbare acties (agenderen). De regioteams dragen actief het beleid van EZK uit in de regio. Hierbij hoort ook het mee naar de regio nemen van collega’s uit de beleidsdirecties en de ambtelijke top, om hen op de juiste momenten in gesprek te brengen met interessante gesprekspartners (verbinden). Signaleren, agenderen en verbinden leiden uiteindelijk tot zaken doen: het concretiseren in de vorm van acties en afspraken, die bijdragen aan de doelen van Rijk en regio.
De sfeer bij Directie Regio is open, we zijn collegiaal en je krijgt ruimte om je te ontwikkelen. Samenwerking en externe oriëntatie zitten in ons DNA, en dat zie je terug op de werkvloer.

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland.
directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

De missie van het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie:
Het creëren van een uitmuntend ondernemersklimaat dat bedrijven in het algemeen en Topsectoren in het bijzonder in staat stelt succesvol, duurzaam en innovatief te ondernemen. Het DG B&I is binnen de Rijksoverheid hét aanspreekpunt voor ondernemers en onderzoekers met ambitie. Onze rol is het bedrijfsleven te ontzorgen, te stimuleren en nieuwe kansen te faciliteren voor innovatie en groei. Vanuit onze regierol zetten we ondernemers, onderzoekers en overheden in hun kracht om te bouwen aan maatschappelijke vraagstukken en concurrentiekracht. DG B&I maakt daarvoor gebruik van generieke instrumenten en intervenieert bij publieke en private partijen.

Door onze contacten in het land beschikken we over een netwerk van regionale sleutelfiguren die we beschikbaar stellen voor het gehele departement.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Allard van Dijk, clusterleider

06-5532 7767

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Schmitz, Senior Adviseur Recruitment

06-5001 8780

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker directie Regio & Ruimte (regio Oost en Midden)

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider/secretaris Topsector Logistiek

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Internationale Zaken en Industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon