Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur stafondersteuning

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 november Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD20/NCTV/200289
 • Plaatsingsdatum 13 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je gaat werken bij de kerneenheid Strategie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Bij ons in Den Haag heb je als senior adviseur een adviesfunctie en een coördinerende informatierol naar de (p)NCTV, het managementteam en de rest van de organisatie. Zo draag je samen met ons bij aan een veiliger Nederland.

De kerneenheid Strategie (KS) bestaat uit een aantal clusters. De Staf is een van deze clusters. Hier richten wij ons onder meer op de coördinatie en voortgangsbewaking van parlementaire aangelegenheden, en op de voorbereiding van de voorportalen en onderraden van de ministerraad of vergelijkbare overleggen. Zoals het stafoverleg met de minister, het managementteam van de NCTV en de Bestuursraad.

Via een actieve wisselwerking met de eigen directies en andere onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), heb jij een strategische, signalerende en verbindende rol voor de hele NCTV. Hiervoor signaleer je als senior adviseur relevante ontwikkelingen. Jouw werk bij ons wordt mede bepaald door ‘de waan van de dag’ en door vragen vanuit de NCTV-organisatie, andere JenV-onderdelen en andere overheidsorganisaties.

Jouw taken

 • Je coördineert en bewaakt (procesmatig) de voortgang van parlementaire aangelegenheden en geeft de noodzakelijke follow-up aan parlementaire zaken, in samenwerking met de parlementaire contactpersonen van de verschillende NCTV-programma’s.
 • Je toetst en adviseert (procedureel) de stukkenstroom naar de NCTV en (p)NCTV.
 • Je bereidt de inbreng van de NCTV in de Bestuursraad voor en verzorgt de terugkoppeling aan de organisatie, waarbij je eventuele actiepunten uitzet en de voortgang in de gaten houdt.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de directie Bestuursondersteuning (DBO) en de stafmedewerkers van andere JenV-onderdelen als het gaat om stafaangelegenheden, en je neemt deel aan het periodieke overleg tussen DBO en de staven.
 • Je neemt deel aan andere relevante overleggen op het ministerie van JenV.

Verder coördineer je de inbreng namens NCTV in beleidsinhoudelijke stukken die onderdeel vormen van de begrotingscyclus, en je coördineert de ambtelijke ondersteuning bij algemene debatten van JenV en het Rijk, gerelateerd aan de begrotingscyclus. Denk daarbij aan het Verantwoordingsdebat, het Wetgevingsoverleg, de Begrotingsbehandeling van JenV en de Algemene politieke beschouwingen. Hierbij treed je op als eerste aanspreekpunt voor DBO en andere JenV-onderdelen.

Bovendien ben jij het eerste aanspreekpunt voor het hoofd KS waar het gaat om het functioneren en de werkzaamheden van de Staf en de inzet van de andere Stafmedewerkers. Je coördineert de werkzaamheden op de Staf, in samenwerking met jouw teamleden, en de andere stafmedewerkers kunnen bij jou terecht voor vragen over de dagelijkse gang van zaken op de Staf. Ook neem je deel aan het periodieke overleg tussen het hoofd KS en de KS-coördinatoren. En op verzoek van het hoofd KS voer je strategische opdrachten uit of neem je daaraan deel.

Functie-eisen

 • Je combineert academisch niveau liefst met relevante werkervaring in een gelijksoortige functie en ervaring met het werken in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt het liefst al ervaring en affiniteit met het adviseren op het terrein van nationale veiligheid.
 • Je kunt je snel in nieuwe materie verdiepen en vervolgens daarover adviseren en zelf actief handelend optreden.
 • Je bent sterk in het proces, een echte teamspeler en verbindend als persoon.
 • Je kunt relativeren en hebt een goed gevoel voor humor.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, flexibel en stressbestendig.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken.
 • Je bent een echte netwerker en kunt mensen overtuigen.
 • Je bent organisatiesensitief en handelt proactief.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De kerneenheid Strategie bestaat uit internationaal en nationaal strategisch advies (inclusief kernsecretariaten), onderzoek en innovatie, een staffunctie, juridisch advies en interne sturing.

Strategie ontwikkelt, bewaakt en adviseert de programmaraad over de koers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de strategische consistentie binnen de NCTV. De strategische adviseurs signaleren en agenderen politiek-bestuurlijke en strategische ontwikkelingen buiten de NCTV. En adviseren op strategisch niveau de portefeuillehouders over visie- en beleidsdossiers op alle onderwerpen binnen de NCTV. Door het signaleren, agenderen en oppakken van procesmatige knelpunten en kansen, en door het bevorderen van de verbinding tussen analyse, beleid, communicatie en uitvoering, bewaken de adviseurs de integraliteit en samenhang van de organisatie.

Met een overkoepelende blik begeleiden de strategisch adviseurs daarnaast dossier- en programma- of kernoverstijgende trajecten voor de hele organisatie. Dat geldt ook voor het verkennen, agenderen en verder beleggen van onderwerpen die nog nergens belegd zijn. Ten slotte adviseren zij over de beleidscyclus NCTV (waaronder de beleidscomponent van de begrotingscyclus) bij evaluaties en over managementrapportages. In de warme fase ligt hier de verantwoordelijkheid voor het duiden van strategische componenten, het bewaken van de hoofdkoers en consistentie bij besluitvorming en ook advies en ondersteuning bij parlementaire zaken.

Binnen dit kernonderdeel vallen ook de volgende taken: organisatiebrede sturing en ontwikkeling (interne sturing en NCTV Ontwikkelt), juridisch advies, stafondersteuning, kernsecretariaten, en in de warme fase ondersteuning aan (p)NCTV en parlementaire ondersteuning.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Charlotte Lameijer

06-25736400

Donna Landa

06-31944303

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Donna Landa

06-31944303

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stafadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Wob-ondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) beleidsadviseur/(game)controller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon