Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior Adviseur Strategie en Uitvoeringsbeleid (voor de duur van 1 jaar)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 3 november Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 2020/JUSTIS/1005
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vind jij het belangrijk je in te zetten voor de veiligheid van onze samenleving? En ben je zowel een strategisch adviseur als iemand die pragmatisch aan de slag gaat? Dan is de functie senior adviseur strategie en uitvoeringsbeleid iets voor jou. In deze functie draag je bij aan de kwaliteit van het screenen van personen en organisaties. Verantwoordelijk werk met impact.

Over Justis

Kan ik jou vertrouwen? Dat is een belangrijke vraag bij het aangaan van iedere vorm van samenwerking. De vraag komt op wanneer organisaties een nieuwe medewerker willen aannemen. Zoals de sportvereniging die een trainer voor de pupillen aanstelt of het familiebedrijf dat een nieuwe boekhouder werft. Maar ook een burgemeester wil antwoord op die vraag als hij projectontwikkelaars contracteert voor een groot bouwproject. Logisch, want het is spannend om met nieuwe mensen in zee te gaan. De samenleving vraagt om houvast op dit vlak. En Justis beweegt zich in het hart van die lastige afweging.

Namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid ziet de screeningsautoriteit Justis toe op een controleerbare garantie op integer handelen. Justis geeft onder meer de Verklaring Omtrent het Gedrag uit. Maar onderzoekt ook of de overheid zaken doet met bonafide partijen (Wet BIBOB) en of iemand een wapenvergunning mag krijgen.

Wat kun jij voor de veiligheid van Nederland betekenen? Je bent de ‘linking pin’ tussen de beleidsdirectie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en uitvoeringsorganisatie Justis. Je hebt een cruciale rol in zowel het vormgeven van het strategisch beleid als het adviseren over de uitvoering daarvan. Het monitoren en evalueren van de uitvoering is daarbij essentieel.

Samen met de andere senior van het cluster coördineer je de werkzaamheden van de adviseurs, breng je samenhang en structuur aan in deze werkzaamheden. Je coacht en adviseert de adviseurs bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Als senior heb je oog voor de meer complexe vraagstukken. Vanuit jouw kennis en ervaring denk je actief met de beleidsdirectie mee en kom je gevraagd en ongevraagd met voorstellen voor de ontwikkeling van nieuw beleid of aanpassing van bestaand beleid.

Je vertegenwoordigt Justis bij (externe) projecten, overleg- en werkgroepen en je treedt soms op als projectleider. Hierbij analyseer je vanuit verschillende disciplines en invalshoeken uiteenlopende vraagstukken en leg je de juiste verbanden. Je houdt overzicht in de contacten tussen eigenaar (pSG), opdrachtgevers (beleidsdirecties) en ketenpartners (o.a. politie) van Justis.

Je ziet de grote verbanden tussen onderwerpen en vanuit die positie draag je bij en zie je toe op de correspondentie met de Tweede Kamer en notities aan de bewindslieden, of stel je deze zelf op. Je geeft commentaar op Ministerraadstukken en beleidsnota's van andere onderdelen binnen het ministerie.

Functie-eisen

 • Je hebt een opleiding op wo-niveau afgerond, bijvoorbeeld bestuurskunde, rechten of politicologie.
 • Je hebt een brede kennis van de gebieden waarin Justis opereert (maatschappelijk, economisch, juridisch en politiek/bestuurlijk).
 • Je hebt minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt inzicht in beleidsontwikkelingen, politiek-bestuurlijke verhoudingen en interne verhoudingen.
 • Je bent vaardig in het coachen van medewerkers.
 • Je bent advies-, communicatie-, coördinatie- en onderhandelingsvaardig en kunt omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je kunt goed samenwerken met collega’s binnen en buiten je afdeling. Voor hen ben je benaderbaar en beschik jijzelf over de nodige stijlflexibiliteit.
 • Je gaat goed om met weerstand en hebt altijd argumenten en alternatieven achter de hand om tot oplossingen te komen.
 • Je hebt een natuurlijk overwicht en bent een autoriteit op de inhoud, waarmee je een volwaardig sparringpartner bent voor directie en management.
 • Je bent vaardig in het monitoren, en naar de eigen organisatie vertalen, van relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in het opstellen van complexe adviezen.
 • Je ziet grotere verbanden in wijzigingen in beleid en regelgeving en bent in staat om voorstellen te doen voor verbetering en bijstelling van (aanpalende) beleid en regelgeving.
 • Je hebt aantoonbare samenwerkingsvaardigheden en ervaring met het bouwen en onderhouden van netwerken.
 • Je hebt een proactieve houding en bent resultaatgericht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Het betreft een tijdelijke vacature voor de duur van een jaar.

Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat uit de doelgroep arbeidsbeperkten. Behoor je tot deze doelgroep? Vermeld dat dan s.v.p. in je sollicitatiebrief en stuur een kopie mee van je inschrijving in het doelgroepregister.

Een detachering behoort tot de mogelijkheid.

Solliciteren & Corona

De maatregelen rondom de coronacrisis hebben ook invloed op het sollicitatieproces bij de dienst JUSTIS. Normaal gesproken geven we de voorkeur aan een persoonlijk sollicitatiegesprek in de vorm van een fysieke ontmoeting tussen kandidaten en de vacaturehouders. Omdat geadviseerd wordt om het principe van ‘sociale afstand’ toe te passen, bieden we waar mogelijk alternatieve vormen aan voor de sollicitatiegesprekken. Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek wordt er door ons telefonisch contact met je gezocht om samen tot een passende oplossing te komen voor het sollicitatiegesprek.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 9 november 2020. De beoordelingsgesprekken zullen plaatsvinden in de week van 16 november 2020.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU) is een hecht team van gedreven medewerkers. De afdeling JZU bestaat uit de clusters ‘Juridische Zaken’ en ‘Strategie en uitvoeringsbeleid’ met elk hun eigen rollen en expertisegebieden.

De afdeling JZU heeft als hoofdtaken de vertaling van ontwikkelingen in de omgeving naar Justis (visie en strategie), het strategisch en beleidsmatig ondersteunen en adviseren van de directie, mede vormgeven aan het uitvoeringsbeleid binnen Justis, mede bepalen, monitoren en evalueren van het beleid in relatie tot opdrachtgevers, klanten en de interne organisatie en het bewaken en bevorderen van de juridische kwaliteit van de producten en processen.

De vacature is bij het cluster Strategie en uitvoeringsbeleid. Het cluster draagt actief bij aan de visie- en strategievorming van de organisatie en de formulering van beleidsdoelen (“beleidsbepaling”). Taken van dit cluster zijn onder andere het monitoren van en adviseren over (politiek-maatschappelijke) ontwikkelingen, het onderhouden van relaties met opdrachtgevers, het bepalen van impact van beleid op de organisatie en het ophalen van ervaringen en ideeën binnen de organisatie als input voor beleid.  De taken van de afdeling vragen betrokkenheid, scherpe analyses en heldere, bruikbare adviezen. Bij ons word je elke dag uitgedaagd je kennis en creativiteit toe te passen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, dus ook aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld met veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving.

Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Bij Justis werken ruim 300 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving. Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is – een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt.

Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Barend Duits, Afdelingsmanager

06-15402541

Niels Romijn, Senior adviseur

06-52877979

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar

06-50081098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Bestuurssecretaris parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsadviseur milieu

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon