Senior Adviseur Strategische Communicatie

Dienst Terugkeer en Vertrek

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Eén jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 17 juli
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2022/033
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het werk van de DT&V kan op veel aandacht rekenen vanuit de politiek, de maatschappij en de media. Goede communicatie is onmisbaar.

Dit ga je doen:

 • Je draagt bij aan de externe communicatie en de positionering van de DT&V door het vertalen van actualiteiten, onderzoeksresultaten, nieuwe wetgeving, jurisprudentie en beleidsstukken naar heldere kernboodschappen.
 • Je coördineert de voorbereiding van (technische) briefings en werkbezoeken van bijvoorbeeld journalisten en leden van de Tweede Kamer, begeleidt deze en treedt op als vertegenwoordiger van de organisatie in overleggen en werkgroepen.
 • Verder richt je je op het stakeholdermanagement en de visievorming en signaleert daarin kansen, risico’s en mogelijkheden om bij te dragen aan het reputatiemanagement van de DT&V.
 • Voor deze functie werk je samen met interne en externe sleutelfiguren. Je schakelt met de ketenpartners en het departement. Hiervoor werk je nauw samen met jouw collega’s bij de Directie Strategisch Advies en Juridische Zaken, team Communicatie van Directie Bedrijfsvoering en andere onderdelen van de DT&V. Je gaat proactief te werk en weet de betrokken collega’s mee te nemen en waar nodig te betrekken.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken voor de directie Strategisch Advies en Juridische Zaken (SAJZ). SAJZ zet zich in voor beleidsmatige ondersteuning, strategisch- en juridisch advies en politiek-bestuurlijke aspecten van het terugkeerbeleid. Denk aan onderwerpen zoals terugkeer- en herintegratieondersteuning, vreemdelingenbewaring, het Europese Migratiepakket, Frontex, de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV), het belang van het kind en landgebonden kwesties. We adviseren aan de directie en het ministerie van Justitie en Veiligheid (in het specifiek directoraat-generaal migratie). Dit is inclusief politiek- of publiciteitsgevoelige individuele zaken. We zijn aanspreekpunt voor ketenpartners, zoals de IND en het COA, maar ook gemeenten en internationale en non-gouvernementele organisaties. We vormen bovendien een belangrijke spil voor de organisatie bij het ontwikkelen van operationeel beleid, de administratieve organisatie en protocollen waarmee de collega’s hun werk goed kunnen uitvoeren.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.
Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.
De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners.

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de DT&V bestaat uit een algemeen directeur en vijf directeuren. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website.

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Luisa Cancedda, directeur Strategisch Advies en Juridische Zaken

06-21134236

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Personeel, Organisatie en Opleidingen

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur internationaal en juridisch

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Europa & Projecten

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior regievoerder

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon