Senior Adviseur, tevens plaatsvervangend directeur, Kabinet v.d Gouverneur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Sint Maarten
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 22 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer KABGA/2021/02
 • Plaatsingsdatum 1 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Veelzijdig jurist, flexibel en cultuursensitief.

De senior adviseur treedt op als adviseur van de Gouverneur van Sint Maarten en de directeur van het Kabinet. Je adviseert over uiteenlopende juridische, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke onderwerpen. Als adviseur verdiep je je in maatschappelijke thema’s en dossiers en analyseer je politieke, juridische, bestuurlijke, economische, sociale en financiële ontwikkelingen. Hierover stel je rapportages en adviezen op voor de Gouverneur en de directeur. Ook schrijf je mee aan speeches en schrijf je persberichten en werknotities voor de Gouverneur, onder andere in het kader van bezoeken en audiënties. De juridische advisering gebeurt in nauwe samenwerking met de junior jurist van het Kabinet. Daarnaast adviseer je over de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap en (autoriseer je aanvragen voor reisdocumenten) Je geeft advies over visa en stuur je de medewerkers van de afdeling Consulaire Zaken hiërarchisch en inhoudelijk aan. Je draagt bij aan het management van het Kabinet en je bent de plaatsvervangend directeur van het Kabinet bij afwezigheid van de directeur.

Om de functie goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk om goede relaties op te bouwen aan beide kanten van de oceaan, ook in kringen die kritisch tegenover Nederland kunnen staan, en tegelijkertijd de afstand kunnen bewaren die past bij de rol van een adviseur van de Gouverneur. Het is je taak om in de advisering rekening te houden met de posities van de Gouverneur als lands- en koninkrijksorgaan.

Bijzonderheden

 • Er wordt geworven voor een periode van 3 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met maximaal 2 jaar.
 • De standplaats is Sint Maarten.
 • Detachering vindt plaats via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Daarbij is het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK) van toepassing.
 • Indiensttreding vindt plaats onder de voorwaarde van een positief afgerond veiligheidsonderzoek A.
 • Indiensttreding is bij voorkeur voorzien per 1 juli 2022.
 • Medische keuring om de geschiktheid van uitzending vast te stellen
 • Sollicitatiegesprekken staan gepland op 1 en 2 november 2021

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 10 oktober 2010 uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De Gouverneur vertegenwoordigt de Koning in Sint Maarten en is daarmee hoofd van de regering van Sint Maarten. De Gouverneur vormt samen met de ministers de Regering van Sint Maarten. De Gouverneur is in deze hoedanigheid landsorgaan. Als hoofd van de regering is de Gouverneur onschendbaar en zijn de ministers verantwoording verschuldigd aan de Staten van Sint Maarten.

De Gouverneur vertegenwoordigt ook de regering van het Koninkrijk. Als koninkrijksorgaan waakt hij over het algemeen belang van het Koninkrijk, draagt hij zorg voor de uitvoering van Rijkswetten, Algemene Maatregelen van Rijksbestuur en internationale verdragen en houdt hij toezicht op de naleving daarvan.

Burgers krijgen vooral te maken met de Gouverneur door de uitvoering van de Paspoortwet en de regelgeving op het terrein van visa (verstrekking van reisdocumenten en visa) en uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap (naturalisatie en optie).

De Gouverneur van Sint Maarten wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het Kabinet van de Gouverneur. Het Kabinet voert onder meer consulaire werkzaamheden uit op het gebied van de afgifte van paspoorten en visa en het in behandeling nemen van aanvragen voor optie en naturalisatie.

Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is als zelfstandige eenheid binnen de rijksdienst geplaatst. Het Kabinet behoort niet tot een ministerie en is ondergebracht in Hoofdstuk IIB van de rijksbegroting, waarover de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het beheer voert. De directeur rapporteert beheersmatig aan de secretaris-generaal van BZK. Voor de beheersrelatie kan het Kabinet ondersteu¬ning genieten van dit departement.
Inhoudelijk legt het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten verantwoording af aan de Gouverneur van Sint Maarten.
Het Kabinet is vergelijkbaar met een middelgrote buitenlandse post van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met op dit moment 2 uitgezonden medewerkers (directeur en hoofd bedrijfsvoering) en 13 lokale medewerkers.

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mieke Kalter, directeur Kabinet van de Gouverneur

+1 721 5878362

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

CIO-adviseur voor de directie CIO & Informatiemanagement (CIO&I)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior HRM-Adviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker organisatiebeleid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon