Senior adviseur toezicht gewasbescherming

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 1 maart
 • Vacaturenummer NVWA_20200610_12a
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij door een uitgekiende inzet van toezicht bijdragen aan een verantwoorde toepassing van gewasbeschermingsmiddelen? Ben jij een aanjager van vernieuwing en verbetering en weet je anderen te enthousiasmeren voor jouw ideeën? Weet je tot onorthodoxe ideeën te komen? Dan is de functie van senior adviseur toezicht gewasbescherming bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou. 

Waar kom je terecht?

Je komt te werken in het team Natuur en Gewasbescherming, waar ongeveer 25 gedreven professionals werken met kennis van natuur, milieu en landbouw. Binnen dit team zetten ongeveer 18 mensen zich in voor een verantwoorde toepassing van gewasbescherming door te adviseren over vrijstellingen, onregelmatigheden te agenderen, risico’s in beeld te brengen, innovaties in gang te zetten en richting te geven aan inspecties. 

Wat ga je doen?

Gewasbescherming staat volop in de belangstelling. De acceptatie van toepassing van chemische middelen neemt af, evenals het pakket aan toegelaten middelen. Vorig jaar is de “Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen” vastgesteld. Deze visie beoogt een trendbreuk te initiëren in het denken en handelen over gewasbescherming. Kortom: een domein in transitie! Een domein in transitie vraagt om een alerte en dynamische toezichthouder die anticipeert op ontwikkelingen. Dat betekent vernieuwen. Hier ga jij een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Als senior adviseur toezicht gewasbescherming denk je mee over de impact van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. De NVWA weet acties te initiëren vanuit onze rol als toezichthouder. Je doorziet patronen en weet te komen tot een voorstel en een aanpak om tot verbetering te komen. Dat doe je langs verschillende sporen. Je vertaalt de ambities naar de praktijk om de gewenste naleving te bevorderen. Je signaleert ontwikkelingen en weet deze te agenderen. Je zet projecten op om de effectiviteit van toezicht te vergroten. Je adviseert het ministerie van LNV als het gaat om inhoudelijke vraagstukken waar de NVWA een rol bij speelt. Je begrijpt hoe de NVWA in kan spelen op ontwikkelingen en doet intern en extern voorstellen om dit om te zetten naar acties. Je zoekt de samenwerking op met bijvoorbeeld kennisinstituten en brancheverenigingen.

Je hebt voldoende bagage in huis om deel te nemen aan (internationale) adviesfora op het gebied van gewasbescherming. Je zorgt dat je kennis up-to-date is. Je brengt vanuit een gedegen kennisbasis ideeën in, over hoe we naar de toekomst toe ons toezicht op gewasbescherming vormgeven en bent een sparringpartner voor anderen als het gaat over recente ontwikkelingen in de sector, toezicht en de toekomstvisie gewasbescherming.

Tot slot spring je bij waar collega’s het druk hebben, dit kan bijvoorbeeld zijn bij het geven van advies aan het ministerie van LNV over het verlenen van vrijstellingen. In jouw handelen vertolk je bovendien de NVWA-kernwaarden: transparant, betrouwbaar, professioneel en onafhankelijk.

Functie-eisen

Je bent gedreven en hebt de ambitie om de rol van de NVWA op het gebied van gewasbescherming op hoog niveau in te vullen. Je ziet mogelijkheden en kansen om organisatiedoelen te bereiken en zet deze om naar acties. Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en kan buiten de gebaande paden denken en handelen. Je hebt een oplossingsgerichte en doelgerichte werkwijze en durft standpunten in te nemen. Je bent een netwerker en weet jouw netwerk voor je in te zetten. Je bent mondeling en schriftelijk sterk en jouw werkwijze wekt enthousiasme op in anderen. Je schakelt gemakkelijk tussen gesprekspartners en past jouw communicatiestijl op professionele wijze aan. Je bent in staat om in een krachtenveld van belangen te manoeuvreren en draagvlak te creëren voor jouw ideeën. Je maakt gebruikt van data in jouw aanpak en bent overtuigend in jouw adviezen. Je brengt rust en orde in processen en ziet hoe zaken gestroomlijnd kunnen worden. Daarnaast steek je de handen uit de mouwen en help je collega’s.

Je beschikt over:

 • Relevante kennis van gewasbescherming en/of milieu op WO werk- en denkniveau.
 • Sterke affiniteit met en kennis van wet- en regelgeving vanuit handhavingperspectief, specifiek voor de relevante wet- en regelgeving voor gewasbescherming.
 • Kennis van en aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van (innovatieve) methoden en technieken voor toezicht.
 • Kennis van de politieke- en maatschappelijke verhoudingen die spelen.
 • Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heest een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • We kunnen je sollicitatie alleen in behandeling nemen, wanneer je op de juiste manier reageert via de sollicitatiebutton en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Na de sluitingsdatum kunnen we je sollicitatie helaas niet meer in behandeling nemen.
 • Geef duidelijk in je CV aan dat je aan de gevraagde opleiding(en) voldoet, zoals omschreven in de functie-eisen.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij de IOD, dan is een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, met als resultaat een verklaring van geen bezwaar, een vaste eis voor aanstelling in deze functie.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Expertise is de kennisruggengraat van de NVWA. Het knooppunt waar strategie en uitvoering elkaar ontmoeten. Binnen de afdeling expertise ontwikkelen, ontsluiten, borgen en delen we de kennis die nodig is voor het toezicht op de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten en de handhaving van de natuurwetgeving. We leveren kwalitatief hoogstaande informatieproducten en signaleren ontwikkelingen. 

In dit knooppunt werkt de afdeling Expertise nauw samen met de strategische afdelingen én de uitvoering. We initiëren ontwikkelings-  en informatieprojecten gericht op het vergroten van inzicht in naleving en risico’s zodat het toezicht zo effectief mogelijk is.

Binnen de afdeling expertise zijn verschillende teams. Je komt te werken voor het domein gewasbescherming. Een domein van waaruit de inspectie wordt ondersteund en ontwikkelingen in gang gezet. Tegelijk hebben we een belangrijke adviserende rol als het gaat om het bij wijze van uitzondering toch toe kunnen passen van bepaalde middelen. Een domein met veel hoogopgeleide professionals.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en   arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. 

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen, omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers, die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten, die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel om mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En zodat we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met onze inspecties en opsporingsonderzoeken en met goede dienstverlening en communicatie, stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer René Lesuis, Coördinerend Specialistisch Inspecteur

06-52519152

Mevrouw Esther van Beurden, Manager Natuur en Gewasbescherming

06-15138935

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Vis-Certificering

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Noord-Holland en Flevoland
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Adviseur Strafrecht

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior onderzoeker/adviseur Fraude en Opsporing

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon