• Utrecht  -  route
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 29 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51929, Plaatsingsdatum: 3 juli 2024

Wil jij meewerken aan het bevorderen van plantgezondheid ten behoeve van een sterke plantaardige sector in Nederland en de EU? Vind jij het interessant om in een dynamische omgeving samen met een team te werken aan de bestrijding van plantenziekten? Neem jij graag een sturende rol op je en weet je collega’s mee te krijgen? Dan is deze functie als senior inspecteur uitbraken plantgezondheid echt iets voor jou!

Wat ga je doen?

Als één van de twee senior inspecteurs uitbraken plantgezondheid ondersteun je de Coördinerend Specialistisch Adviseur en ben je verantwoordelijk voor de advisering over en aansturing van de uitvoering van acties rondom een uitbraak van een bestrijdingsplichtige plantenziekte. Je hebt een inhoudelijke adviserende en beoordelende rol in het meldingenproces en stuurt op de juiste opvolging van meldingen. Je stuurt inspecteurs inhoudelijk aan bij onderzoeken naar de mogelijke aanwezigheid van bestrijdingsplichtige plaagorganismen en bij uitbraken. Je draagt zorg voor de juiste inhoud van de op te leggen maatregelen om het plaagorganisme te elimineren en verspreiding te voorkomen. Je krijgt een voorbereidende en adviserende rol in de verschillende overleggen die advies uitbrengen aan de directeur NPPO over de te volgen aanpak bij een uitbraak. Je neemt tevens deel aan het interne uitbrakenoverleg of domeinoverleg als dat gewenst wordt. Je hebt met betrekking tot de operationele werkzaamheden contact met alle bij de uitvoering betrokken teams zowel binnen (Inspectie, inhoudelijke experts, juridische zaken) als buiten de NVWA (de Keuringsdiensten).

Daarnaast werk je mee aan de voorbereiding op uitbraken door een bijdrage te leveren aan draaiboeken, opleidingen en trainingen.

Je rapporteert functioneel aan de Coördinerend Specialistisch Adviseur en hiërarchisch aan de Teamleider Expertise Plantgezondheid 1 (Toezicht en uitbraken). 

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Expertise is de afdeling binnen de NVWA waar de inhoudelijke koers voor de domeinen wordt uitgezet en het toezicht wordt ingericht, met als doel impact op de publieke belangen. Hierbij gebruikmakend van actuele informatie en kennis van binnen en van buiten, en gebruikmakend van de kracht van de samenwerking met externe stakeholders.
Inhoudelijk (in)richten van het toezicht

De afdeling Expertise zet per domein de inhoudelijke koers uit en geeft hiermee richting aan het toezicht, zodat we impact hebben op de publieke belangen. Deze koers leggen we vast in een visie en wordt vertaald naar (meer)jarenplannen en projecten.  

Kennisknooppunt

De afdeling Expertise is het inhoudelijke kennisknooppunt binnen en buiten de organisatie voor de domeinen. Dit betekent dat we actuele kennis hebben over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, risico’s en maatschappelijke trends gerelateerd aan de domeinen. Informatie uit data vormt hierbij een belangrijke bron. 

Inhoudelijke samenwerking met externe stakeholders
Om de doelstellingen van het domein te bereiken en dus impact te hebben op de publieke belangen is Expertise in verbinding met de relevante externe stakeholders zoals Ministeries, branche- en sectororganisatie, NGO’s, onderzoeksinstituten en andere toezichtorganisaties. 
(Beleids-)signalering en advisering
De kennis over risico’s, trends en informatie uit het toezicht vormen input voor de beleidssignalering en advisering. Expertise denkt mee met de ontwikkeling van wet- en regelgeving, zodat deze uitvoerbaar en handhaafbaar is. Deze taak wordt zowel nationaal als Europees uitgevoerd.

Als senior inspecteur uitbraken plantgezondheid kom je te werken binnen de directie Handhaven, op de afdeling Expertise en binnen het team Plantgezondheid 1 (Toezicht en uitbraken). Het team bestaat uit meerdere collega’s met sterke inhoudelijke kennis en samen zijn jullie verantwoordelijk voor de wering, bestrijding en vrijwaring van plantenziekten. Dit team richt zich zowel op de plantaardige productieketens als ook op de groene ruimte.

Het domein plantgezondheid is momenteel volop in beweging. Er wordt gewerkt aan verbeteringen van de organisatiestructuur om slagvaardig te kunnen optreden bij uitbraken waarbij ook de rollen, taken en verantwoordelijkheden nader scherp gesteld gaan worden. Aan deze verbeteringen zul jij als senior inspecteur uitbraken plantgezondheid een belangrijke bijdrage leveren.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Remko Drost, teamleider plantgezondheid 1 06-21378007
Jeroen Stellingwerf, CSI plantgezondheid 1 06-11480639

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider Expertise Diergezondheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Adviseur Expertise diergezondheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Senior Inspecteur Auditor

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • =woonplaats
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon