Senior adviseur uitvoerbaarheid fiscale wetgeving

 • Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Fiscaal
 • Solliciteer voor 28 juli 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4100, Plaatsingsdatum: 28 juni 2024

Willen we als instanties de doelen van beleid halen? Dan moeten we zorgen dat het goed uitvoerbaar is. Belangrijk voor inwoners, bedrijven én de overheid. Als senior beleidsadviseur uitvoering wetgeving werk jij hieraan mee. Je bent betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen rondom (fiscale) wetgeving en geeft advies vanuit uitvoeringsperspectief. Daarnaast onderzoek je hoe nieuwe wetgeving in de praktijk uitpakt, zodat knelpunten tijdig gesignaleerd worden. Samen met je collega’s zet jij je in voor een financieel gezond Nederland.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Als senior beleidsadviseur uitvoering wetgeving coördineer je uitvoeringsvraagstukken vanuit de politiek-bestuurlijke achtergrond. Samen met je collega’s bekijk je beleidsvoorstellen rond fiscale wetgeving vanuit verschillende invalshoeken. Jij adviseert de politieke en ambtelijke leiding over de vormgeving van fiscale wetgeving. En over het makkelijker maken van uitvoeringsprocessen. Dit doe je onder andere door het ontwikkelen van uitvoeringstoetsen rond die wetgeving.
Ook maak je op tijd duidelijk hoe nieuwe wetgeving uitpakt in de praktijk. Zijn er knelpunten waardoor de wet misschien niet uitpakt zoals bedoeld? Of onbedoelde gevolgen die burgers, bedrijven of de uitvoering raken? Dit controleer je door het maken van een invoeringstoets. In overleg met de uitvoeringsspecialisten en beleidsadviseurs uit de verschillende dienstonderdelengeef je een goed beeld van hoe de nieuwe wetgeving in de praktijk werkt.
 

Een bijzondere baan, omdat...

 • je actief bent op de raakvlakken van politiek, beleid en uitvoering.
 • je je beweegt in een omgeving met veel dynamiek, waar snel schakelen belangrijk is.
 • je meewerkt aan Kamerbrieven, Kamervragen beantwoordt en bewindspersonen ondersteunt bij debatten met de Tweede en de Eerste Kamer.
 • je er samen met je collega’s voor zorgt dat wetgeving ook uitvoerbaar is in de praktijk.
   

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Ons advies richt zich op de impact van nieuwe regelgeving op burgers, bedrijven en de uitvoering. Dit perspectief krijgt steeds meer aandacht bij de vormgeving en het besluitvormingsproces. Onze directie vergroot daarmee de verbinding tussen uitvoering en beleid. Wil jij hier ook aan bijdragen? Word dan onze nieuwe collega.”  Rosalinde, coördinerend specialistisch adviseur uitvoerbaarheid. 

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als concerndirectie is Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) verantwoordelijk voor het stellen van kaders, het formuleren van beleid en het beschikbaar stellen van instrumenten. Hierbij gaat het om kaders en beleid met betrekking tot uitvoering, handhaving en internationale activiteiten. UHB bereidt de besluitvorming voor over op strategisch niveau te maken keuzes en fungeert als schakel tussen politiek en uitvoering. UHB signaleert ontwikkelingen op deze terreinen en legt voorstellen voor verandering aan de juiste besluitvormingstafels voor. Ook is UHB aanspreekpunt voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden. UHB coördineert de uitvoeringstoetsen en is –samen met concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken – aanspreekpunt voor de collega’s van het directoraat-generaal Fiscale Zaken.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Khalid el Idrissi, Plv. Afdelingshoofd Uitvoeringsbeleid (in)directe belastingen 06 - 27 08 72 21

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mike Steen, adviseur werving en selectie 06 - 27 40 31 23

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon