Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur Veilig werken met chemische stoffen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 1 jaar (Er is uitzicht op een vast dienstverband. Afhankelijk van functioneren en omstandigheden bij het RIVM).
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 24 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer M&V-VSP-079
 • Plaatsingsdatum 5 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Deze vacature is eerder van 9 augustus tot 2 september gepubliceerd. Toen is per abuis onder "dienstverband" de toevoeging over het uitzicht op een vaste aanstelling niet opgenomen. Om dit te corrigeren is deze vacature opnieuw opengesteld mét de betreffende toevoeging.

Het RIVM is op zoek naar een enthousiaste en doortastende senior adviseur die zich gaat bezighouden met vraagstukken op het gebied van het voorkomen en beheersen van gezondheidsrisico’s door blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek. Het grootste deel van je werkzaamheden betreft de coordinatie van het Kenniscentrum Asbest (KCA), en daarbinnen het Validatie en Innovatiepunt (VIP) bij het RIVM.

Als senior adviseur coördineer je de werkzaamheden van het Kenniscentrum Asbest (KCA). Het KCA levert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) advies over wetenschappelijke- en beleidsmatige vraagstukken rondom de risico’s van asbest blootstelling. Je levert deels zelf een inhoudelijk bijdrage en brengt de kennis van andere teamleden en externen over gezondheid, blootstelling en wettelijke aspecten van asbest samen in adviezen en signalen. Je plaats deze adviezen in een relevante beleidsmatige context en stemt ze af op ontwikkelingen in aangrenzende beleidskaders. Op dit moment wordt het Validatie- en Innovatiepunt (VIP) opgericht. Het VIP is een onafhankelijk adviespunt dat validatieonderzoeken en innovaties op gebied van asbestsaneringen gaat beoordelen in opdracht van SZW. Eén van je eerste taken wordt het bijdragen aan de opstartfase van het VIP. Daarna ga je in de rol van secretaris de werkzaamheden van het VIP procesmatig en deels inhoudelijk coördineren en ben je verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Om je taken goed te kunnen uitoefenen houd je overzicht over inhoudelijke- en beleidsmatige ontwikkelingen op je werkterrein, en onderhoud je daarvoor een uitgebreid (inter)nationaal netwerk. Naast deze opdrachten zul je mogelijk andere projecten coördineren op het gebied van (werken met) gevaarlijke stoffen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante universitaire opleiding en meerjarige ruime ervaring binnen het werkveld van arbeidsveiligheid en chemische stoffen. Kennis van asbest is een pré;
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en beleidskaders op het gebied van gezond en veilig werken;
 • Je hebt een goed inzicht in de politieke, maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen en kunt goed omgaan met tegenstrijdige belangen en hoge politieke aandacht. Je weet de onafhankelijke positie van het RIVM te waarborgen;
 • Je bent een goede netwerker, en in staat anderen te verbinden, motiveren en te overtuigen;
 • Je hebt ervaring als projectleider en het definiëren van projecten. Je bent in staat om het project financieel en administratief goed op orde te hebben. Je kunt de werkzaamheden plannen en structureren, bent een bindende factor binnen de groep en je levert producten op met gevraagde kwaliteit;
 • Je bent creatief en toont lef en staat open voor feedback;
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk, en kunt ingewikkelde materie voor een breed publiek toegankelijk maken, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 1 jaar (Er is uitzicht op een vast dienstverband. Afhankelijk van functioneren en omstandigheden bij het RIVM).
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Afhankelijk van functioneren en omstandigheden bij het RIVM is er uitzicht op een vast dienstverband.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Je kunt je digitale sollicitatie richten aan Ir. Elske van Doornum MSc, Hoofd Nanotechnologie, Arbo en Transport.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Centrum Veiligheid Stoffen en Producten (VSP), afdeling Nanotechnologie, ARBO en Transport (NAT).

Centrum Veiligheid Stoffen en Producten

Het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten is hét kenniscentrum voor (inter)nationale overheden dat structureel ondersteuning biedt en adviseert over de beheersing van risico’s van chemische stoffen, producten en gentechnologie ter bevordering van de gezondheid en veiligheid van mens en ecosysteem, in een tijd van sterk innoverende technologie. Het centrum adviseert de overheid bij ontwikkeling en uitvoering van beleid en regelgeving voor o.a. industriële chemische stoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden, consumentenveiligheid, nanotechnologie en genetische modificatie. Ook ontwikkelt het centrum nieuwe methoden en richtlijnen voor bijvoorbeeld risicobeoordelingen, teststrategieën, socio-economische analyse en risicoreductie. Samen met maatschappelijke partijen ontplooit het centrum initiatieven gericht op het verantwoord gebruik van stoffen en producten in een duurzame economie.

Afdeling Nanotechnologie, ARBO en Transport

Deze afdeling houden zich bezig met onderzoek naar en het ondersteunen van beleid t.a.v. de veiligheid van nanotechnologie voor mens en milieu, risico’s van stoffen en producten op de werkplek en de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Al meer dan 100 jaar zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.

Als kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid vervult het RIVM de rol van betrouwbare adviseur (Trusted Advisor). In deze rol ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Het RIVM voert kennisintensieve taken uit zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de Bevolkingsonderzoeken en CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire) crises en verricht daartoe zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal kennisproducten uit: publicaties, adviezen, rapporten en factsheets.

Het RIVM kiest positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. Deskundig, betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust, dienend en verbindend. Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu en de toekomst. Het RIVM bouwt aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hierbij richt het RIVM zich op vernieuwing en flexibiliteit. Een ondernemende houding, lef, transparantie en een stevige dosis lerend vermogen zijn voor het RIVM van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd te Bilthoven, werken ongeveer 1800 mensen.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ir. Elske van Doornum MSc, Hoofd Nanotechnologie, Arbo en Transport

06-15440574

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Asmae Uali, Vacaturebeheer

030-2742054

Linda de Greef-Norden, Vacaturebeheer

030-2743682

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker Stralingsbescherming

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Expert Waterkwaliteit

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

(senior) wetenschappelijk medewerker met als aandachtsgebied luchtvaartgeluid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon