Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur verkeers- en vervoermodellen

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Rijswijk of Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 31 augustus
 • Vacaturenummer WVL-744
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Kan een uitbreiding van het wegennet een hardnekkige file oplossen? Is meer budget voor het openbaar vervoer zinvol? Moeten we snelwegen aanpassen aan zelfrijdende auto’s? Als adviseur geef jij met behulp van strategische verkeer- en vervoermodellen, antwoord op zulke vragen. Je werkt in Utrecht en Rijswijk.

De overheid neemt regelmatig ingrijpende beslissingen die effecten hebben op bereikbaarheid in ons land, de economie en het milieu. Hiervoor gebruikt Rijkswaterstaat strategische verkeers- en vervoersmodellen. Voorbeelden zijn het Nederlands Regionaal Model (NRM), het Landelijk Model Systeem Verkeer en Vervoer (LMS), TIGRIS XL en BasGoed. Deze modellen worden gebruikt bij de afweging van oplossingsstrategieën voor bereikbaarheidsproblemen en om het planproces voor nieuwe infrastructuur voor autoverkeer en trein te ondersteunen. Als senior adviseur adviseer je over vraagstukken rond verkeer en vervoer mede op basis van resultaten van toepassingen van deze verkeers- en vervoersmodellen, data en verkeerskundige kennis. Daarnaast draag je bij aan de optimale aansluiting van de modellen op de maatschappelijke vragen en de informatiebehoefte van beleid en uitvoering op basis van je ervaringen in de advisering.

Je draagt in belangrijke mate bij aan de kennis binnen RWS van de werking van het verkeer – en vervoersysteem en in het bijzonder het functioneren van het Hoofdwegennet. Je bent als projectleider verantwoordelijk voor een of meer complexe projecten en beleidsadviseringstrajecten. Je draagt bij aan het beheer van modellen, het gebruik van bestaande verkeers – en mobiliteitsdata en onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van nieuwe databronnen. Je adviseert bij de toepassing hiervan binnen beleidsanalyses, verkenningen en planuitwerkingen. Daarbij houd je rekening met politieke en maatschappelijke vraagstukken en de mogelijkheden en beperkingen van de modellen en data. Je werkt samen met de andere inhoudelijk specialisten van de afdeling Modellen en Applicaties en van andere afdelingen van RWS WVL en stuurt opdrachtnemers aan die de modeltoepassingen voor ons uitvoeren.

Je werkt nauw samen met collega’s van de beleidskern, de verschillende regionale onderdelen van Rijkswaterstaat, met partners zoals ProRail, andere overheden en kennisinstituten. Advisering over effectberekeningen rond politiek actuele thema’s is een belangrijk deel van je takenpakket.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in civiele techniek (bijv. transport, technische bestuurskunde), wiskunde, econometrie of een andere relevante richting.
 • Je hebt grondige kennis van verkeer en vervoer en affiniteit met verkeersmodellering. Je kent de actuele ontwikkelingen in de (wetenschappelijke) kenniswereld van verkeer en vervoer.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in politieke of beleidsgevoelige adviestrajecten.
 • Je hebt tenminste 3 tot 5 jaar ervaring met het leiden van complexe adviesprojecten en met opdrachtverlening aan marktpartijen.
 • Je hebt ervaring met alle fasen van het adviesproces en bent goed in het creëren van draagvlak voor adviezen.
 • Je hebt de communicatieve vaardigheden om de verbindingen tussen de werelden van beleid en uitvoering en tussen modeldeskundigen en gebruikers goed te kunnen leggen en hebt een breed netwerk, of bent in staat deze snel op te bouwen, binnen RWS, DGMo, planbureaus en kennisinstituten
 • Je kunt goed analyseren vanuit verschillende invalshoeken.
 • Je bent flexibel, kunt goed samenwerken, plannen en organiseren en weet onder tijdsdruk en in ingewikkelde situaties goed overzicht te houden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats op donderdagochtend 7 september 2020;
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Modellen en Applicaties
Bij de afdeling Modellen en Applicaties vernieuwen, actualiseren en beheren we scheepvaart-, wegverkeers- en watermodellen en kennisrijke webapplicaties. We stellen via verschillende modellen prognoses op voor relevante zichtjaren en sociaal-economische scenario’s. Daarnaast leveren we expertise en ontwikkelen we kaders die zorgen voor de juiste toepassing van modellen en applicaties. Ook adviseren we bij de toepassing van modellen ten behoeve van beleid en uitvoering. Tot slot nemen we deel aan en ontwikkelen we allianties, zoals het Informatiehuis Water en het Nationaal Modellen- en Datacentrum.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Margriet Kruiderink, Afdelingshoofd Modellen en Applicaties

06-51990538

Frank Hofman, projectleider verkeers- en vervoermodellen

06-52306337

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Eick, Adviseur Werving en Selectie

06-54243724

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur verkeers- en vervoermodellen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur scheepvaart en klimaat

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk of Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur externe veiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk of Utrecht, één dag per week verplicht in Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon