Senior Adviseur VKAM Duurzaamheid

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 10 juli Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 345580
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Senior Adviseur VKAM Duurzaamheid

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Vanuit het professionele en prettig samenwerkende Cluster Veiligheid, Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (VKAM) geef je als Senior Adviseur VKAM Duurzaamheid advies op jouw kennisgebieden. Aan de ene kant betreft dit de bedrijfsvoering van de DMO-organisatie zelf, de locaties, gebouwen en middelen waar het werk binnen DMO mee wordt uitgevoerd. Aan de andere kant adviseer je over de producten en diensten die de DMO-organisatie levert (verduurzaming van Defensiematerieel, dus materieel dat de leefomgeving voor nu en de toekomst minder belast).
Concreet adviseer je projectmanagers, verwervers, assortimentsmanagers en systeemmanagers/normstellers over de milieuaspecten van hun projecten, producten en processen en het voldoen aan de vigerende milieuwet- en regelgeving en Rijksbeleid of Defensiebeleid. Samen met de collega-deskundigen VKAM en vastgoed en met overige spelers geef je eveneens richting aan verduurzaming van de locaties van de DMO en de verbetering van de lokale leefomgeving. Ook werk je mee aan verduurzaming van de bedrijfsvoering van de DMO zelf.

Voor de directie van DMO stelt het cluster VKAM de systeemdocumentatie op van het Veiligheids-, Gezondheid- en Milieumanagement¬systeem DMO. Verder ondersteunt het cluster de directie bij VKAM vraagstukken, Kamervragen, rapportages en bijvoorbeeld de jaarlijkse directiebeoordeling. Naast de ondersteuning van de DMO heeft het cluster VKAM een defensiebrede adviesrol, onder meer voor munitie(opslag)- en schietbaanveiligheid, gevaarlijke stoffen en voor het aangeschafte materieel. Belangrijk uitgangpunt van het cluster VKAM is dat de opgeleverde producten (zoals adviezen en richtlijnen) voldoen aan de (wettelijke) regelgeving en ook goed uitvoerbaar zijn ‘op de werkvloer’.
Het cluster VKAM zet zich er voor in, om veiligheid en duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering. De borging van arbeidsveiligheid en duurzaamheid dient zoveel mogelijk in de lijn plaats te vinden. Vanwege het belang van voorgaande onderwerpen hebben de werkzaamheden van het cluster nog wel eens een politiek en mediagevoelig karakter.

Ter aanvulling van ons team zoeken wij een Senior Adviseur VKAM Duurzaamheid die zowel bij complexere materieelprojecten kan ondersteunen om de VKAM-risico’s beheersbaar te maken, als een bijdrage kan leveren voor de DMO aan een duurzame bedrijfsvoering en duurzame huisvesting en fysieke leefomgeving. Daarbij houd je nadrukkelijk rekening met de uitvoerbaarheid van de missie van Defensie en van de DMO.

De functie is beoogd om te beginnen met een sterke focus op duurzaamheid van vastgoed en bedrijfsvoering met advisering over materieelprojecten als neventaak. De verwachting is dat deze verhouding na een aantal jaren zal wijzigen en er juist meer nadruk komt te liggen op advisering in materieelprojecten.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Advisering over de verduurzaming van locaties van de DMO en verduurzaming van de bedrijfsvoering van de DMO aan (lijn)managers, vastgoeddeskundigen en bedrijfsvoeringscollega’s;
 • Advisering over compliance van DMO-locaties in de fysieke leefomgeving;
 • Het geven van advies aan projectmanagers, verwervers, assortimentsmanagers en systeemmanagers/normstellers over de duurzaamheids- en milieuaspecten van hun projecten, producten en processen. Daarbij hanteer je de geldende milieuwet- en regelgeving als minimale basis voor milieu-compliance. Je benut jouw kennis, ervaring, creativiteit en je overtuigingskracht om samen te komen tot duurzame voertuigen en (lucht)vaartuigen en vele andere soorten duurzaam materieel.
 • Het geven van advies aan collega’s van de overige Defensieonderdelen over milieu- en duurzaamheid van het gebruik van het door DMO aangeschafte materieel.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Standplaats: Kromhout Kazerne in Utrecht

Je gaat werken bij het cluster VKAM, dat is ondergebracht bij de directie Bestuur & Bedrijfsvoering, een onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Het cluster VKAM is kenniscentrum voor de veiligheid en milieuaspecten van het materieel van Defensie.
Het cluster richt zich actief op het beheersen van VKAM-risico’s en maakt daarbij onder meer gebruik van innovatieve toepassingen. De DMO zet zich in om collega’s in binnen- en buitenland zo goed mogelijk te ondersteunen: met het beste materieel, de beste voorraden en de beste ICT. Zo kunnen zij hun taken zo effectief en doelmatig mogelijk blijven uitvoeren.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Drs. W.C.H. van Alphen

06-41015114

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer Ronald Vossestein, Recruitment Adviseur

06-54318098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur VKAM Milieu Duurzaamheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur VKAM Veiligheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Audit coördinator

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon