Senior Adviseur Voedselzekerheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar (met optie op verlenging met 1 jaar)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Natuur / milieu, Internationaal
 • Reageren voor 29 maart Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20230306_12
 • Plaatsingsdatum 15 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

In het kader van het versterken van de synergie tussen beleid en uitvoering, zoeken we bij RVO een Senior Adviseur Voedselzekerheid, die 4 dagen per week gedetacheerd wordt bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De andere dag zul je bij RVO (kantoor Den Haag) aan het werk zijn.

Het voorkomen en tegengaan van honger (SDG2) is één van de doelen van de SDG-agenda. Naast een technisch vraagstuk is dit een politiek-economische kwestie, zoals ook de huidige voedsel crisis laat zien. Nederland profileert zich daarom niet alleen met landbouwkennis en -kunde, maar agendeert internationaal de rol van voeding bij conflicten en bij klimaatverandering. Binnen voedselzekerheid zijn klimaatadaptatie en duurzaamheid cruciaal. In deze functie ben je medecoördinator van de inzet op SDG2.
Het programma Voedselzekerheid (VZH) is met € 400 miljoen een van de grotere thematische programma’s binnen het Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS). Politiek is er veel belangstelling voor het thema door de zorg over de groeiende honger in de wereld, het leed dat dit veroorzaakt en de mogelijke instabiliteit die ermee gepaard kan gaan Daarnaast is ook de link met Nederlandse kennis en kunde belangrijk. Klimaat adaptatie en biodiversiteit zijn belangrijke elementen bij VZH. Als beleidsmedewerker VZH draag je bij aan de projecten en de resultaten. In 2030 willen we het volgende bereikt hebben:

 1. Een duurzaam betere voedingssituatie voor 32 miljoen vrouwen, adolescenten en kinderen.
 2. Een duurzame verhoging van productiviteit en inkomen voor 8 miljoen kleinschalig producerende boeren.
 3. Ecologisch duurzaam gebruik van 8 miljoen hectare landbouwgrond.
 4. Het versterken van een ‘enabling environment’ voor voedselzekerheid op gebied van kennis, landrechten en beleid.

Samen met een collega werk je aan doel 1, het tegengaan van ondervoeding. Meer specifiek:

 • Naast je inzet op beleidsvorming vertaal je beleid in concrete activiteiten (programma’s en beleids beïnvloeding)
 • Je netwerkt, werkt samen en adviseert op dagelijkse basis. Daarvoor onderhoud je contacten met diverse stakeholders (vertegenwoordigers van kennisinstellingen, (I)NGO’s, overheden en private actoren) en netwerken, zoals bijvoorbeeld de Netherlands Working Group on International Nutrition. Dit betekent dat je geregeld het Nederlandse beleid uitdraagt en goed luistert naar wat er speelt.
 • Je managet een grote activiteitenportefeuille (zoals onder andere het door UNICEF uitgevoerde No Time to Waste programma waarbij resultaatbereiking en samenwerking met posten centraal staat.
 • Je bent landenaanspreekpunt voor een post met een voedselzekerheidsprogramma en je bespreekt de landenprogramma’s op regelmatige basis.
 • Je coördineert de inzet op gender
 • Je levert een actieve bijdrage aan het collectief presteren van het team.
 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van en ervaring met voedselzekerheid, waarbij specifieke kennis van voeding zeer welkom is.
 • Je hebt ervaring met werken in Afrikaanse landen.
 • Je weet deze kennis en ervaring in te zetten in de continue ontwikkeling van het beleid, het formuleren en bereiken van resultaat en te delen met collega’s, zowel binnen als buiten de eigen organisatie.
 • Je kennis is niet statisch: je hebt een nieuwsgierige en open instelling waarbij je op zoek bent naar verbinding.
 • Met je constructieve en positieve instelling draag je bij aan de saamhorigheid in het team en de verdere ontwikkeling van het thema.
 • Binnen je ruime netwerk word je gemakkelijk gevonden en ben je een gerespecteerde samenwerkingspartner.
 • Je werk wordt gekarakteriseerd door flexibiliteit en een goede planning en organisatie.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Creativiteit
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar (met optie op verlenging met 1 jaar)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

RVO en het Ministerie van Buitenlandes Zaken ondersteunen het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de kantoren in Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

RVO: International Development voert diverse programma’s en regelingen uit voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking (OS).
Deze instrumenten zijn gericht op het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Het taakgebied omvat verschillende opdrachten:

 • Opdrachten waarin het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden centraal staat. Dit doen we door met Nederlandse kennis en kunde de lokale private sector te versterken en het ondernemingsklimaat te verbeteren.
 • Opdrachten waarbij Nederlandse kennis en kunde wordt ingezet om mondiale vraagstukken op te lossen op het gebied van bijvoorbeeld water, klimaat en energie, en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Ministerie van Buitenlandse Zaken: IGG (directie Inclusieve Groene Groei) speelt een leidende rol bij de totstandkoming en uitvoering van het Nederlandse Internationale duurzaamheidsbeleid. IGG koppelt (geo-)politieke en strategische kennis aan het beheer van een omvangrijke portefeuille aan OS-middelen.

De directie bestaat uit vier clusters: Klimaat (KL), Voedselzekerheid (VZ), Water (WA) en Energie, Grondstoffen & Polair (EGP). Daarnaast heeft IGG een CU-eenheid en een team Strategie en Coördinatie. IGG werkt intensief samen met andere directies binnen het ministerie en interdepartementaal en betrekt ook het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen nadrukkelijk bij de werkzaamheden.

Het voedselzekerheidsteam is een gedreven groep experts. In het team is veel ruimte voor inhoudelijke verdieping en discussie. Het team bestaat uit elf mensen. Daarnaast krijgt het team ondersteuning van een controller en zijn er meestal een trainee en stagiair.

De directie Inclusieve Groene Groei (IGG) formuleert het internationale beleid van Nederland op het gebied van klimaat, water, voedselzekerheid, energie, grondstoffen en de polaire gebieden, en zorgt voor de uitvoering van dit beleid. Hierbij zijn inclusiviteit, voorzieningszekerheid, duurzaamheid, circulariteit en de overgang naar een koolstofarme economie leidende beginselen. IGG bestaat uit vier beleidsclusters:

 • Klimaat;
 • Voedselzekerheid;
 • Water;
 • Energie, Grondstoffen en Polair Beleid.

Van groot belang in onze werkwijze is de interactie met het Nederlandse en internationale bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en kennisinstituten. De interdepartementale contacten zijn zeer nauw, in het bijzonder met de ministeries van EZK, I&W, LNV en FIN.

Bij IGG werken we hard en innovatief. Iedereen stelt zich flexibel en collegiaal op, bijvoorbeeld als het gaat om het inspringen bij urgente taken. Daar staat tegenover dat er flexibiliteit is bij plaats- en tijdonafhankelijk werken; we kunnen altijd afspraken op maat maken. Ondanks de flinke werkdruk heerst er een ontspannen en informele werksfeer. Er wordt veel gelachen en gedeeld en collega’s staan voor elkaar klaar als dat nodig is.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 6000 mensen zich in voor een duurzame, economisch sterke samenleving, binnen en buiten Nederland. Dit doen wij vanuit verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. Communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland en de rest van de wereld een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marijke de Graaf, Senior beleidsmedewerker IGG/VZH

Wilma van Esch, Afdelingshoofd Voedselzekerheid

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programma Adviseur Landrechten (LAND-at-Scale)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Uitvoeringsexpert Agro

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beoordelaar Agro Subsidies

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon