Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur waterkeringen

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving

 • Stand­plaats Utrecht / Lelystad
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 28 oktober Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer WVL-630
 • Plaatsingsdatum 7 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Nederland is een waterland. Negen miljoen mensen wonen in een gebied dat kan overstromen en dat economisch van groot belang is. Samen met de waterschappen beschermt Rijkswaterstaat ons land tegen overstromingen. Het hebben en houden van 3500 kilometer veilige dijken langs de grote wateren heeft continu onze aandacht. Jij bent hierbij een onmisbare schakel. Met jouw expertise op het gebied van waterkeringen werk je mee aan een veilig en leefbaar Nederland

Dit is je kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan het beoordelen, versterken en de zorgplicht voor deze keringen. Vanuit de ervaringen die je hierin opdoet en de kennis die je meebrengt, lever je bovendien een bijdrage aan de ontwikkeling van het nationale beleid op gebied van waterveiligheid en help je formuleren welke kennis nog ontwikkeld moet worden voor een veilige en doelmatige bescherming van Nederland. Je begeleidt het ontwikkelen van deze kennis. Dit alles doe je in een dynamische omgeving van het Ministerie van IW, Rijkswaterstaat, waterschappen, kennisinstituten, marktpartijen en internationale partners.

Vanuit je kennis en overzicht treed je op als projectleider van complexe (onderzoek) projecten en als adviseur in beleidsadvisering, kennisontwikkelingsprogramma’s en integrale advisering over dammen, dijken en stormvloedkeringen. Je bent goed bekend met de overstromingsrisicobenadering en werkt vanuit de praktische behoefte van de waterkeringbeheerders met een focus op een scherpe en efficiënter beoordeling  en ontwerp van de waterkeringen. Hierbij houd je rekening met relevante (internationale) ontwikkelingen in de wetenschap en de maatschappij. Je zorgt er voor dat door jou gerealiseerde adviezen, producten en diensten met elkaar verbonden zijn. Je staat open voor innovaties en stimuleert deze. Je hebt een scherp oog voor de politiek bestuurlijke context waarbinnen je opereert en je bent goed in staat om draagvlak te creëren bij de beleidsmakers, waterkeringbeheerders, uitvoerende partijen en in het bijzonder het Expertise Netwerk Waterveiligheid.

Als teamplayer draag je bij aan de ontwikkeling van je collega’s en de afdeling. Je onderhoudt een stevig in- en extern netwerk op het gebied van waterkeringen. Als verbinder zet je jouw  netwerk actief in om samen meer te bereiken  en je onderhoudt het netwerk goed. Je vindt het belangrijk samen te werken met collega’s, medeoverheden en kennispartijen binnen en buiten Rijkswaterstaat. Dit doe je effectief. Daarnaast ben je een deskundig opdrachtgever richting marktpartijen en onderzoeksinstituten zoals Deltares.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond op het gebied van civiele techniek, waterbouwkunde, fysische geografie, aardwetenschappen of vergelijkbare richtingen.
 • Je hebt kennis van de nieuwe waterveiligheidsnormering en weet dat goed uit te leggen.
 • Je hebt ruime ervaring met werken aan (beoordelen / versterken) of onderzoek naar waterkeringen en weet dit te vertalen naar beleidsadvisering en praktische toepassing in beheer van waterkeringen.
 • Je hebt ruime (minimaal 6 jaar) succesvolle ervaring in adviseren en het maken van adviesproducten.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het leiden en/of coördineren van projecten.
 • Je beschikt over analyserend vermogen, bent flexibel en hebt een goede politiek bestuurlijke antenne.
 • Je kunt goed samenwerken, hebt een relevant netwerk en weet je netwerk actief in te zetten ten behoeve van deze functie.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats op 5 november 2019 in Lelystad.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Waterkeringen zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat een toonaangevende en gewaardeerde partner binnen waterveiligheid is voor waterkeringbeheerders, beleidsmakers, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en ook internationaal. Als kennisdrager binnen Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, op het gebied van waterkeren, zorgt de afdeling voor overzicht, samenhang en de verbinding tussen beschikbare en nieuw te ontwikkelen kennis. Dit ten behoeve van het toetsen, versterken en in stand houden van waterkeringen.

Een belangrijk product dat de afdeling levert is het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium. Daarnaast wordt vorm gegeven aan het Kennisplatform Risicobenadering en wordt voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma gewerkt aan het ontwerpinstrumentarium. Voor Rijkswaterstaat maakt de afdeling de kaders die nodig zijn voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die Rijkswaterstaat als waterkeringbeheerder heeft.

De afdeling Waterkeringen is een hechte afdeling van zelfstandige professionals die op basis van hun deskundigheid, netwerken en gedrevenheid het verschil maken. Iedereen gaat uit van zijn of haar sterke eigenschappen en werkt samen met anderen voor succes. Een gezamenlijk opgestelde visie en het kennisprofiel waterveiligheid geeft richting aan de ontwikkeling van de afdeling. Het hebben van kennis en overzicht speelt daarin een belangrijke rol.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op zijn netwerken en onze leefomgeving. We geven met die visie aan hoe de drie netwerken van Rijkswaterstaat (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem) zich moeten ontwikkelen, welke kwaliteit we aan onze gebruikers leveren en welke zorg aan de leefomgeving moet worden besteed. WVL is tevens verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat nu en in de toekomst. In dit kader heeft Rijkswaterstaat bij WVL de taak neergelegd om voor geheel Rijkswaterstaat de inkoop van kennis te organiseren. WVL wordt daarmee voor de kenniswereld - universiteiten, kennis- en onderzoeksinstituten, koepelorganisaties binnen de kenniswereld e.d.-  het gezicht van en eerste aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat en de opdrachtgever namens Rijkswaterstaat. 

Naast het inkopen van kennis, stimuleren we het delen van beschikbare kennis met collega’s en ook met externe partijen. Dit laatste doen we onder andere door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen. Door duurzaam en strategisch samen te werken aan onze prestaties dragen we bij aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Cees Henk Oostinga, Middenmanager

06-51687124

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur waterkeringen

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving
 • Stand­plaats Utrecht / Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur waterveiligheid rivieren

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon