• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 7 juni Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer WVL-23-071
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland is een waterland. Maar liefst negen miljoen van de Nederlanders wonen in een gebied dat economisch essentieel is én kan overstromen. Wil jij vanuit jouw achtergrond, expertise en ervaring een essentiële bijdrage leveren om ons land te beschermen tegen overstromingen? En wil jij dit doen door je in te zetten voor een optimale samenwerking met de betrokken spelers in het veld? Dan gaan we graag met jou in gesprek!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol

Als senior adviseur waterkeringen heb je een diverse functie. Je vervult twee cruciale rollen: als omgevingsmanager richt je je op het programma Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium (BOI) en daarnaast coördineer je de Beleids, Ondersteuning en Advies (BOA) Waterkeringen portefeuille, die we beide in opdracht van het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB) van ons Ministerie uitvoeren.

Als omgevingsmanager speel je een cruciale rol in het soepel laten verlopen van complexe beleidsprogramma BOI. Je werkt samen met stakeholders zoals waterschappen, waterkeringbeheerders en regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat (RWS) om tot optimale samenwerking te komen. Je zorgt voor een gestroomlijnd omgevingsproces waarin je de voortgang en keuzes van het programma BOI communiceert naar de betrokken partijen.

Je bent in staat om de signalen en behoeften uit de buitenwereld op te halen en deze te vertalen naar ontwikkelopgaven voor het BOI. Je bent een belangrijke schakel tussen het programmateam en de stakeholders en weet de belangen van alle partijen op een effectieve manier te vertegenwoordigen.

De taken die onder de coördinatie van de BOA portefeuille vallen zijn primair gericht op het verbeteren van het beoordelings- en ontwerpproces van de primaire keringen. Je zorgt voor de jaarlijkse programmering van de werkzaamheden, houdt overzicht over de voortgang en borgt de samenhang met aanpalende (beleids)programma’s.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Jij krijgt energie van het realiseren van de doelen van het programma BOI en het optimaal afstemmen van de belangen van stakeholders dat hiervoor nodig is. Dit doe je door actief bij te dragen aan het opstellen van bestuurlijke beslisnotities, programmaplannen en projectplannen vanuit jouw expertise. Het schrijven van bestuurlijke beslisnotities en programmaplannen stelt jou in staat om jouw kennis en expertise te delen en zo bij te dragen aan de strategische richting van het programma. Samen met de programmamanager bereid je overleggen voor met opdrachtgevers en andere stakeholders. Als verantwoordelijke voor de gebruikerscommunity, organiseer je deze en ontwikkel je de strategie rondom de communicatie waarbij je regelmatig contact onderhoud met de leden (denk aan nieuwsbrieven, factsheets en de organisatie van de landelijke beoordelingsdag).

Je ervaart voldoening door het creëren van overzicht en samenhang, omdat dit bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van zowel het programma BOI als de BOA portefeuille Waterkeringen.

Wat wij aan jou waarderen

Jij staat bekend als iemand die uitblinkt in een complex bestuurlijk-politiek speelveld. Je voelt je helemaal thuis als het aankomt op waterveiligheid en hebt een goed begrip van wat er strategisch speelt binnen en buiten Rijkswaterstaat als het gaat om waterveiligheid. Met humor en doorzettingsvermogen weet je interne en externe stakeholders te betrekken.

Als teamspeler communiceer je goed en weet je stakeholders aan je te binden. Je durft standpunten duidelijk en concreet te verwoorden namens het Ministerie, terwijl je altijd rekening houdt met de belangen van andere stakeholders. Hierbij houd je scherp in beeld vanuit welke rol en verantwoordelijkheid jij optreedt.

Alvast kennismaken?

We kunnen ons voorstellen dat je eerst nog meer wilt weten over de functie of het team, voordat je solliciteert. Je kunt bellen met Alex Roos, Projectmanager BOI via 06-11706662 of met het Remco Schrijver, afdelingshoofd Waterkeringen via 06-11526459. Zij staan je graag te woord en weten alle ins en outs over deze functie!

 • je hebt wo werk- en denkniveau en een relevante achtergrond;
 • je hebt aantoonbaar ervaring opgedaan als omgevingsmanager van beleidsprogramma’s in complexe politiek-bestuurlijke omgeving;
 • je hebt kennis van het Nederlandse waterveiligheidsbeleid en overstromingskansbenadering;
 • je hebt een actief netwerk binnen de Nederlandse waterveiligheidswereld;
 • je kent het beleid, de spelregels, verhoudingen en belangen in de organisatie en houdt bij beslissingen en acties rekening met de gevolgen;
 • je kan goed omgaan met tegenstellingen in een complexe politiek- bestuurlijke omgeving.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

 • je standplaats is Utrecht. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op locatie wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden plaats op 20 juni in Utrecht;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Solliciteren: eerst online, daarna op locatie
Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Waterkeringen

De afdeling Waterkeringen is kennisdrager binnen Rijkswaterstaat en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op het gebied van waterveiligheid, waterkeringen en hydraulische belastingen. We hebben het overzicht van beschikbare kennis en weten aan welke nieuwe kennis behoefte is ten behoeve van het beoordelen, versterken en in stand houden van waterkeringen in Nederland. We adviseren het Directoraat Generaal Water & Bodem (DGWB) over beleid en regelgeving en beantwoorden vragen van beheerders. In opdracht van DGWB ontwikkelen we het Beoordeling en Ontwerp Instrumentarium voor primaire waterkeringen in Nederland. We ondersteunen Rijkswaterstaat bij het asset management van de Rijkskeringen en de uitvoering van hun daarmee samenhangende wettelijke taken. Daarnaast worden het Expertise Netwerk Waterveiligheid en het Adviesteam Dijkontwerp vanuit de afdeling ondersteund.

Medewerkers hebben kennis van de vele kanten van de waterkeringszorg en zijn betrokken bij diverse grote programma’s en (internationale) netwerken rondom waterveiligheid. Vraagstukken en issues worden zo snel op de juiste plek belegd, besproken en opgelost.

De afdeling Waterkeringen bestaat uit dynamische, zelfstandige professionals die op basis van hun deskundigheid, netwerken en gedrevenheid het verschil maken. De afdeling werkt samen met waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, kennisinstituten, marktpartijen, onderwijsinstellingen en internationale partners.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Alex Roos, Projectmanager Waterveiligheids Instrumentarium

06-11706662

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jack Deng, adviseur Werving en Selectie

06-19907445

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior adviseur waterkeringen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Communicatieadviseur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur asset management industriële automatisering

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Capelle aan den IJssel of Hoek van Holland
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon