Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Maastricht of Den Bosch
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 20 juli
 • Vacaturenummer ZN-256
 • Plaatsingsdatum 29 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken aan gezond en schoon water in onze rivieren, kanalen en meren. Daar werken we bij Rijkswaterstaat elke dag aan. Diverse incidenten de afgelopen jaren met stoffen als GenX, Pyrazool en Melamine leiden tot nieuwe vragen die jou uitdagen om oplossingen te bedenken om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren. Een taskforce gaat met een omvangrijke opdracht aan de slag: samen met marktpartijen de meest complexe vergunningendossiers van Rijkswaterstaat up-to-date brengen. Word jij als ervaren chemisch technoloog, process engineer of milieukundige onze nieuwe Senior adviseur vergunningen waterkwaliteit bij Rijkswaterstaat ZN, die nauw met deze taskforce gaat samenwerken om de waterkwaliteit duurzaam naar een hoger niveau te tillen?

Eind 2016 hebben rijk, decentrale overheden, bedrijfsleven en een groot aantal maatschappelijke organisaties de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit ondertekend. Belangrijkste doel: een stevige impuls geven aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland, met name voor nieuwe- en Zeer Zorgwekkende Stoffen. Dat betekent voor Rijkswaterstaat dat de komende twee jaar een inhaalslag wordt gepleegd op vergunningen van de meest risicovolle bedrijven in onze portefeuille: we maken ze volledig, actueel en adequaat. Jij werkt nauw samen met een taskforce deze klus te klaren. Hierdoor is het mogelijk dat je inzet ook gevraagd wordt buiten regio Zuid Nederland.
Aansluitend zal het gehele bestand van de vergunningen (circa 800 stuks) gestructureerd worden geactualiseerd in een cyclus van tussen de 4 en 8 jaar, afhankelijk van het risicoprofiel van het desbetreffende bedrijf. Jij bent verantwoordelijk voor de tijdige actualisatie van deze vergunningen binnen het beheergebied van Rijkswaterstaat regio Zuid Nederland.

Bij de betrokken bedrijven is veelal ook ander bevoegd gezag betrokken zoals provincies en waterschappen. Voor een goede uitvoering is externe samenwerking dan ook noodzakelijk. Vanwege de geografische ligging van regio Zuid Nederland en Limburg in het bijzonder, zorgt ook de internationale samenwerking met bevoegd gezag uit Wallonië en Vlaanderen voor extra dynamiek.
De bestuurlijke afspraken rondom de afspraken binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit en de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen in het bijzonder, kunnen rekenen op grote aandacht vanuit de maatschappij en landelijke, regionale en lokale politiek. Zowel de Tweede Kamer als het ministerie van IenW vragen om concrete actie en een nieuwe zorgvuldige aanpak op dit dossier. Je werk vindt dus plaats in een dynamische politiek-bestuurlijke setting, dat maakt je werk zeer relevant en zeker ook extra uitdagend.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een stevige basiskennis van chemie / procestechnologie, in elk geval door een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met vergunningverlening en / of toezicht en handhaving in relatie tot (grotere) chemische bedrijven;
 • Je beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving waaronder de Waterwet, het Besluit risico's zware ongevallen en andere relevante algemene maatregelen van bestuur. Inzicht in concrete ontwikkelingen rondom de Omgevingswet is een pré.
 • Je bent in staat om verbindingen te leggen en samen te werken binnen Rijkswaterstaat maar ook daarbuiten met provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten. Het werken met- en voor een groep gaat je makkelijk af.
 • Je bent in staat te pionieren, niet alles staat vast. Dit betekent ook dat we goede communicatieve en sociale kwaliteiten van je verwachten. Je voelt je prettig in een omgeving waarin ook van jezelf de nodige eigenreflectie wordt gevraagd.

Herken je jezelf niet helemaal in alle functie-eisen, maar ben je er wel van overtuigd dat je als nieuwe collega een bijdrage kunt leveren en met een frisse blik het verschil kunt maken? Geef dit dan aan in je motivatie, want natuurlijk staan we open voor iedere enthousiaste kandidaat die onze dienstverlening verder brengt.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats in week 30;
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zuid-Nederland is een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en bestaat uit een samenvoeging van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Binnen Zuid-Nederland zijn wij verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van onze (vaar)wegen, wateren en objecten, zoals de A2, de A58, de Maas, het Wilhelminakanaal en vele bruggen. Hiervoor werken wij samen met o.a. de provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties. Onze ambitie is om als één eenheid en met één werkwijze de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland elke dag beter te maken. In totaal werken er ongeveer 370 mensen binnen ZN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Afdeling Vergunningverlening
Tot de kerntaken van de afdeling behoren het verlenen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, het beoordelen van meldingen en het bijdragen aan het opstellen van projectplannen.
Verder draagt de afdeling zorg voor het adviseren van andere bevoegde gezagen, coördineren en afstemmen met andere waterbeheerders bij de vergunningverlening in samenloopgevallen.
De afdeling levert capaciteit, kennis en expertise met betrekking tot het adviseren van initiatiefnemers in voortrajecten en vroegtijdig en proactief betrokken zijn bij omgevingsstrategie en ruimtelijke ordeningsplannen van externe partijen, bij aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat en derden.
De afdeling draagt bij aan crisismanagement door het beschikbaar stellen van expertise respectievelijk aan handhavingsprogramma’s vanuit regio-specifieke kennis. De afdeling telt momenteel 22 medewerkers.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Smeets, Afdelingshoofd Vergunningverlening

06-51584163

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gert Jan Roding, Adviseur Werving en Selectie

06-14685601

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur externe partijen en vastgoed

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Roermond of Maastricht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur operationeel asset management civiel

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Roermond of Maastricht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur handhaving waterkwaliteit

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Maastricht, Den Bosch of Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon