Senior Analist/Inspecteur met taakaccent Financien en Governance, S12

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 26 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BD21/IJenV/210232
 • Plaatsingsdatum 8 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) werkt voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Als Inspectie houden we toezicht op uitvoeringsorganisaties op het terrein van Justitie en Veiligheid. Om onze toezichtstaak goed uit te kunnen voeren, is het van belang dat wij weten wat op dit terrein speelt. Met jouw kennis van en ervaring met het maken van analyses, lever jij een actieve bijdrage aan de toezichtstaak van de Inspectie.

Bij het Kennis- en Kwaliteitscentrum directie SKenB van de Inspectie Justitie en Veiligheid (KKC) zet jij je als financieel specialist samen met je collega’s in voor het steeds verder verhogen van de kwaliteit van de producten van de Inspectie. Je hebt affiniteit met bedrijfsvoering, governance en risicobeheersing en bent aantoonbaar bekend met het begrotingsproces van de Rijksoverheid en het governancemodel voor agentschappen resp. ZBO's. Tegelijk houdt je scherp oog voor de verbinding tussen beleid en uitvoering.
Je ondersteunt inspecteurs bij het uitvoeren van onderzoeken. Dit kan gaan om risicoanalyses voorafgaand aan een onderzoek, maar ook om cijferanalyses of kwalitatieve beschrijvingen ten behoeve van het beantwoorden van onderzoeksvragen. Ook zorg je voor kennisoverdracht over onderzoeks- en analysemethoden.

Het KKC werkt aan het opzetten van een monitor met daarin data van en over onder toezicht staande organisaties. Je helpt bij het vormgeven van deze monitor door ontsluiting van bronmateriaal en het ontwikkelen van risico-indicatoren. Daarbij help je bij het detecteren van informatiestromen en het analyseren van de (veelal kwantitatieve) informatie uit deze monitor. Ook zorg je voor relevante netwerken met kennisdragers en stakeholders en vertaal je inzichten naar het werk van de Inspectie. Tot slot lever je een strategische bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling met andere rijksinspecties en toezichthouders.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Senior Inspecteur valt onder het cluster KKC in de directie SKenB.

Directie SKenB
De directie SKenB kent drie te onderscheiden clusters van activiteiten:
1. Kennis en Kwaliteit;
2. Strategie en Communicatie;
3. Bedrijfsvoering.

Directie SKenB; Cluster KKC

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Organisatieomschrijving: (mag aanvullen met eigen omschrijving, max. 4500 tekens)
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De organisatie Inspectie Justitie en Veiligheid
De Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: Inspectie J&V) is opgericht in 2012 en houdt toezicht op de taakuitvoering van de organisaties die binnen het domein van Justitie en Veiligheid vallen, zoals politie, de veiligheidsregio’s, justitiële inrichtingen, reclassering, jeugd en de vreemdelingenketen. Het toezicht van de inspectie geeft antwoord op de vraag of wet- en regelgeving in de praktijk wordt nageleefd. Daarmee verschaft de Inspectie de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken inzicht of beleid en/of regelgeving in de praktijk de gewenste resultaten oplevert. Onafhankelijk uitgevoerd toezicht draagt bij aan het vertrouwen van burgers in het functioneren van organisaties en instellingen binnen het domein veiligheid en justitie. De Inspectie J&V bestaat uit drie toezichtsdirecties en een meer ondersteunende directie waarin de strategie, kwaliteit en bedrijfsvoering centraal staan (SKenB).
De Inspectie J&V kenmerkt zich door een informele organisatiecultuur waar circa 100 medewerkers in gedrevenheid met elkaar samen werken op diverse thema’s als cybersecurity, jeugdbescherming, migratie en politie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M. Kowalski

06-20252679

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw J. Goedhart- Wessels

06-51561698

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur, Analist, S12

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur handhaving S12

Ministerie van Justitie en Veiligheid Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur handhaving

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon