Senior Architect (Systeem Integratiemanager)

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.427 - €6.792
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 559616
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Lijkt werken bij Defensie je wel wat, maar wil je geen militair worden? Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland. Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Als systeemintegratiemanager ben je binnen het System Integration Team verantwoordelijk voor de systeemintegratie van moderne civiele en militaire communicatie-en informatiesystemen, incl. middleware en applicaties. Dit gaat niet alleen over de integratie van de diverse componenten van het communicatie- en informatiesysteem zelf (zoals o.a. de radio’s), maar tevens de integratie van communicatie- en informatiesystemen binnen militaire voertuien en wapensystemen, simulatoren en trainingssystemen. Daarnaast draag je zorg voor het ontwikkelen van prototypes, technisch integratieontwerp en het (laten) testen van delen van de technische oplossing. Als laatste geeft de systeemintegratiemanager geeft leiding aan het System Integration Team binnen het DPC, waarbinnen een systeemintegratiearchitect, een testcoördinator en een prototyping / CD&E facilitator aanwezig zijn.

De belangrijkste taken zijn:

Het ontwerpen, afstemmen en realiseren van systeemintegratie door:

 • Het plannen, aansturen en toetsen van de werkzaamheden met betrekking tot systeemintegratie;
 • Het zorgdragen voor het realiseren van prototypes en testobjecten van het technische systeem;
 • Het organiseren en coördineren systeemtesten op (delen van) technische systeem.

Het zorgdragen voor de realisatie van een geïntegreerde IT-oplossing door:

 • Het ondersteunen van de architecten van het FOXTROT en TEN Programma bij het realiseren en ontwikkelen van architectuur en systeemontwerp;
 • Het ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingsteams van bijdragende nationale defensieorganisaties (o.a. JIVC), kennispartners en/of industriële partners met betrekking tot de ontwikkeling en integratie van technische bouwblokken;
 • Het ondersteunen en adviseren bij verwerving en productselectie van technische bouwblokken.

Het adviseren van het FOXTROT en TEN programma door:

 • Ontwikkelen en plannen van adviesproducten over systeemintegratie, IT-technologie en andere relevante aandachtsgebieden;
 • Afstemmen met, het begeleiden van en coördineren met multinationale partners, leveranciers en kennisdomeinen binnen het werkdomein van Foxtrot en TEN op het gebied van systeemintegratie;

Het begeleiden en faciliteren van kennis & innovatie vraagstukken met betrekking op systeemintegratie en testen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Wij zijn het Design & Prototype Centre van Programma FOXTROT. Wij realiseren de digitale transformatie in het mobiele militaire domein van de Nederlandse Defensie. Wij operationaliseren de ambities uit de Defensievisie 2035 ‘Vechten voor een veilige toekomst’; de visie die een duidelijk beeld geeft van de ambities van Defensie en het programma FOXTROT. Ons concrete doel: Alle mobiele militaire voertuigen, platformen en eenheden altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners. Zodat onze militairen in het landgebonden mobiele domein in de toekomst informatie gestuurd kunnen optreden. Het brengen van het juiste effect op de juiste tijd en plaats vergt een gedegen informatiepositie. Wij maken deze informatiepositie mogelijk door de aanleg van een robuust, gerubriceerd, federatief, netwerk, waarop alle sensoren en ingezette militairen zijn aangesloten. We werken aan de mobiele IT-infrastructuur die in staat is de huidige en toekomstige hoeveelheid informatie te verwerken en die interoperabel is met interne- en externe partners; een mobiele IT infrastructuur die functioneert als soort een informatie snelweg. Een snelweg voor alle gebruiksomstandigheden; statisch, ontplooid, mobiel, uitgestegen en te voet.

Het FOXTROT programma coördineert en initieert alle activiteiten die nodig zijn voor de noodzakelijke nationale IT vernieuwing in het mobiele militaire domein. FOXTROT organiseert de samenwerking met partijen buiten Defensie, zoals industrie, kennisinstellingen en ook universiteiten, met als doel externe kennis aan het programma te binden, deze kennis te assimileren en te exploiteren. Daarnaast initieert en coördineert FOXTROT ook alle activiteiten die nodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de gemoderniseerde platformen. Denk hierbij aan opleiding, training, logistiek en gebruik, alsook de essentiële continuïteitsmaatregelen.
De programma-organisatie FOXTROT is onderdeel van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Het programma FOXTROT wordt waar mogelijk samen met Duitsland uitgevoerd in het bi-nationale TEN programma, waardoor beide landen beter de schaarse capaciteiten kunnen benutten. Bovendien waarborgt de samenwerking het verkrijgen van de noodzakelijke interoperabiliteit vanuit een gemeenschappelijk ontwerp. Samen inkopen en optreden verstevigt onze positie in het ecosysteem met industrie en kennispartners.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie. De minister van Defensie heeft de politieke leiding. Defensie is dagelijks actief in Nederland en het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners. Hiermee dragen wij, nu en in de toekomst, bij aan de welvaart en veiligheid van ons land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Vossestein, Recruitment Adviseur

06-13930696

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Test Engineer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort - Bernhardkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ontwikkelaar Innovatie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon