(Senior) Beleids-/wetgevingsjurist nationale veiligheid

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 21 januari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer CZW/2021/20
 • Plaatsingsdatum 21 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij levert een bijdrage aan de voorbereiding en totstandkoming van wet- en regelgeving met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede de (tweedelijns) advisering over de voor de diensten geldende wetgeving (zoals de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en de Wet veiligheidsonderzoeken). Het gaat hierbij om wetgeving op het snijvlak van nationale veiligheid en grondrechten (in het bijzonder recht op privacy). Je geeft hierover ook adviezen aan onze ambtelijke en politieke leiding. Verder analyseer je de (beleids-)juridische consequenties van regelgeving, bestuurshandelingen en waar nodig van uitspraken van rechterlijke instanties die van belang kunnen zijn voor het juridisch kader waarbinnen de diensten hun taken uitvoeren. In voorkomende gevallen lever je een (inhoudelijke) bijdrage aan procedures bij de rechter (nationaal en internationaal). De aard en inhoud van het werk brengt met zich dat daarbij nauw wordt samengewerkt met medewerkers van met name de juridische afdelingen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De aard en inhoud van het werk brengt je in aanraking met (staatsgeheime) informatie op het vlak van de nationale veiligheid en je weet om te gaan met het vertrouwelijke karakter van dergelijke informatie. Je neemt deel overleggen binnen en buiten het departement over (beleids-)juridische vraagstukken binnen jouw takenpakket. Je opereert hierin effectief en je initieert dergelijk overleg waar nodig. Je verricht je werkzaamheden met een hoge mate van zelfstandigheid en vertrouwt daarbij op zowel je juridische als bestuurlijke inschattingsvermogen. Een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne is gelet op de aard van de werkzaamheden een vereiste.

De functie wordt verricht binnen het cluster Nationale veiligheid van de afdeling Constitutionele Zaken. In voorkomende gevallen kun je ook worden ingezet in toetsende, adviserende en wetgevende rollen in het cluster Grondrechten van dezelfde afdeling.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie CZW heeft een drietal hoofdtaken, te weten Constitutionele Zaken, Wetgeving en Juridisch Advies.

De afdeling Constitutionele Zaken draagt binnen deze directie onder meer zorg voor:

 • strategie, beleid, beheer en onderhoud van de Grondwet, het Statuut, de algemene wetgeving zoals de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet openbare manifestaties, de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet veiligheidsonderzoeken, alsook internationale verdragen, en EU-wetgeving
 • constitutionele toetsing van (concept)regelgeving, beleid en maatregelen;
 • advisering binnen en buiten het departement over deze vraagstukken;
 • beleidsvorming en wetgeving ten aanzien van constitutionele vraagstukken, in het bijzonder op het terrein van de grondrechten.

Ministerie van BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wytze van der Woude

06-15105796

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

06-52357973

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior wetgevingsjurist en wetgevingsjurist openbaar bestuur en kiesrecht

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Managementassistent

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 29 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Operator breedbandinterceptie

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Eibergen
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon