• Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 3 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 1188885
 • Plaatsingsdatum 9 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“We willen het perspectief van burgers en bedrijven écht centraal stellen. Juist omdat je aan de tekentafel zit bij het ontwikkelen van de invoeringstoets heb je echt impact op een maatschappelijk relevant thema.” Sharon, senior beleidsadviseur bij de concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid.

Samen met je collega’s in Den Haag signaleer je tijdig hoe nieuwe wetgeving uitpakt in de praktijk. Werkt die zoals we bedoeld hadden? En hoe pakt het uit voor de mensen voor wie de wet bedoeld is? Als senior adviseur invoeringstoets zorg je dat we signalen oppakken binnen de uitvoering, of waar nodig met het beleidsdepartement en politiek bespreken. 

Dit doe je bij de Belastingdienst
De overheid hoort actief te onderzoeken hoe regelingen in de praktijk werken en toegankelijk te zijn als er vragen of onduidelijkheden zijn. De invoeringstoets is een van de maatregelen om hier invulling aan te geven. In het team Uitvoerings- en Invoeringstoetsen werk je met je collega’s aan het vormgeven van de invoeringstoets, zodat we hiermee optimaal het beoogde doel bereiken. Tijdens de uitvoerende fase coördineer je de totstandkoming van toetsen. Je werkt daarbij nauw samen met collega’s uit uitvoerende directies van de Belastingdienst, de opdrachtgevende beleidsdepartementen en collega’s die werken aan andere maatregelen om signalen vroegtijdig in beeld te brengen. Waar nodig werk je ook mee aan het coördineren van de uitvoeringstoetsen die wetgeving vooraf toetsen op uitvoerbaarheid.

Je brengt niet alleen de uitvoering bij het beleid, maar ook het beleid bij de uitvoering. Je vormt de verbinding tussen (operationele) onderdelen van het directoraat-generaal Belastingdienst en de andere directoraten van het ministerie van Financiën of andere departementen. Daarnaast werk je mee aan Kamerbrieven, beantwoord je Kamervragen en neem je, indien nodig, deel aan debatten met de Tweede en de Eerste Kamer. Kortom: een interessante baan op het snijvlak van politiek, beleid en uitvoering. 

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je zorgt voor verbinding tussen de operationele onderdelen van de Belastingdienst en zowel het ministerie van Financiën als de andere departementen.
 • Je met dit werk midden in de actualiteiten staat. 
 • Je er samen met je collega’s voor zorgt dat wetgeving ook uitvoerbaar is in de praktijk. 
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau. 
 • Je werkt graag in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring bij een grote uitvoeringsorganisatie of een beleidsdepartement. 
 • Je hebt bij voorkeur een juridische, fiscaal-juridische, bestuurskundige of economische achtergrond.

Jouw competenties

 • analyseren 
 • overtuigingskracht
 • organisatiesensitiviteit 
 • samenwerken 
 • plannen en organiseren 
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Na sollicitatie zal je direct in de procedure worden meegenomen en zal je gelijk worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Deze gesprekken vinden plaats in Den Haag. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als concerndirectie is Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) verantwoordelijk voor het stellen van kaders, het formuleren van beleid en het beschikbaar stellen van instrumenten. Hierbij gaat het om kaders en beleid met betrekking tot uitvoering, handhaving en internationale activiteiten. UHB bereidt de besluitvorming voor over op strategisch niveau te maken keuzes en fungeert als schakel tussen politiek en uitvoering. UHB signaleert ontwikkelingen op deze terreinen en legt voorstellen voor verandering aan de juiste besluitvormingstafels voor. Ook is UHB aanspreekpunt voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden. UHB coördineert de uitvoeringstoetsen en is –samen met concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken – aanspreekpunt voor de collega’s van het directoraat-generaal Fiscale Zaken.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Teun Eikelboom, afdelingshoofd

06 - 15 36 94 20

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Armand Bisoen, adviseur Werving & Selectie

06 - 10 69 68 77

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsondersteuner kernteam

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur indirecte belastingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsadviseur internationaal

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon