Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.025 - €6.289
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 8 maart
 • Vacaturenummer 487279
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2020
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Het onderwerp dat als een rode draad door jouw werk loopt, leeft in de maatschappij én politiek gevoelig is: de begroting. En dat geldt ook voor de begroting van Defensie. Bij de directie Integraal Beleid in Den Haag werk jij daar dagelijks en op verschillende manieren aan. Zo zet je jouw kennis en ervaring in voor zaken die er bij Defensie toe doen.

Als senior beleidsadviseur houd jij je vooral bezig met uiteenlopende werkzaamheden die te maken hebben met het beleid, de plannen en het begrotingsproces (BPB) van Defensie. Gevarieerd werk, want je het ene moment beantwoord je Kamervragen of schrijf je Kamerbrieven, om even later de ambtelijke en politieke top te adviseren, een interdepartementaal overleg bij te wonen of een internationaal werkbezoek voor te bereiden.

Jouw taken

1. Je draagt bij aan beleidsontwikkeling op het gebied van de begroting.

 • Je ontwikkelt waar nodig innovatieve, nieuwe (beleids)producten en -processen.
 • Je schrijft beleidsstukken en annotaties, en beantwoordt Kamervragen.
 • Je neemt deel aan interdepartementale afstemmingsoverleggen, bereidt deze voor en je vertegenwoordigt Nederland en Defensie binnen nationale en internationale fora.
 • Je functioneert als vraagbaak voor andere beleidsmedewerkers.

2. Je adviseert, vertegenwoordigt en netwerkt vanuit het directoraat-generaal Beleid (DGB) op het gebied van de begroting.

 • Je volgt, evalueert en rapporteert relevante (inter)nationale ontwikkelingen en anticipeert op de gevolgen daarvan voor de Defensieorganisatie door het tijdig nemen van maatregelen.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd informatie en advies aan de politieke en ambtelijke leiding van het departement.
 • Je adviseert andere onderdelen van de Defensieorganisatie op het gebied van de begroting.
 • Je bouwt netwerken op binnen de Rijksoverheid, je onderhoudt deze en zet ze strategisch in.

3. Je zorgt voor of levert een bijdrage aan:

 • de totstandkoming van de Defensiebegroting en de suppletoire wetten;
 • de ontwikkeling van het Defensie Materieelbegrotingsfonds en ontwikkelingen op het gebied van valuta en prijsindex;
 • de beleidsmatige aspecten van lifecycle-costing, de Aanwijzing Gereedstelling Defensie en de inzetbaarheid(srapportage);
 • de doorontwikkeling van de Defensiebrede KPI’s en de wijze van rapporteren daarover;
 • de behandeling van de begroting en het jaarverslag van Defensie in de Tweede Kamer en overige parlementaire aangelegenheden over de begroting.

Functie-eisen

 • Je hebt universitair niveau.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met verschillende beleidsontwikkelingen die spelen bij de rijksbegroting en het BPB-proces bij Defensie.
 • Je hebt affiniteit met begrotingsproducten en met methodes en technieken voor effectief beleid.
 • Je bent sterk in het coördineren van werkzaamheden en bent gezaghebbend op eigen dossiers.
 • Je hebt relevante talenkennis.
 • Je bent klantgericht en goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je bent je bewust van de invloed en gevolgen van jouw handelen op de organisatie.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken, bent sterk in netwerken en kunt goed samenwerken.
 • Je bent creatief en kunt je werk goed plannen en organiseren.
 • Je hebt het vermogen om je te kunnen verplaatsen in de positie van bestuurders en/of politici.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.025 Max. €6.289 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaat, dan breiden we de selectie uit naar externe kandidaten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Beleid (DGB) is verantwoordelijk voor het geïntegreerd beleid op alle aspecten in de organisatie. Dit gaat over de inrichting en samenstelling van Defensie, afgestemd op (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij maken beleid op het terrein van internationale aangelegenheden, operationeel beleid, veiligheid, personeel, materieel, en informatie en organisatie. Daarnaast ontwikkelen we beleid op het gebied van vastgoed, milieu en omgeving.

Directie Integraal Beleid
De topstructuur van Defensie is ontwikkeling. Je komt in eerste instantie in dienst van het cluster Materieel van de directie Integraal Beleid (DIB). De denkrichting is dat de functie straks overgaat naar de afdeling Integrale Plannen van de directie Operationeel Beleid en Plannen van het DGB.

De DIB is verantwoordelijk voor de politieke en maatschappelijke aspecten van het Defensiebeleid, politieke aspecten van de inzet van de krijgsmacht, parlementaire aangelegenheden, het schrijven van beleidsinhoudelijke toespraken voor de minister en/of bewindslieden, het uitvoeren van politiekgevoelige projecten en het ondersteunen van de minister en staatssecretaris in hun rol als lid van de ministerraad. Ook ondersteunen we de minister en/of bewindslieden bij nationale bestuurlijke en maatschappelijke bijeenkomsten. En we vervullen vertegenwoordigende taken in interdepartementale en bestuurlijke en/of maatschappelijke gremia (vooral met andere departementen, provincies en gemeenten, en andere externe overlegfora). Een sterk nationaal netwerk is hiervoor onontbeerlijk.

We houden ons bezig met uiteenlopende dossiers op onder meer de terreinen materieel, begroting, bedrijfsvoering, personeel, ruimtelijke ordening, vastgoed, ICT en milieu.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Het hoofddoel is ervoor zorgen dat operationele eenheden beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen en het toezicht houden op de besteding daarvan. Ook stelt de Bestuursstaf kaders op voor de Defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker begroting

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior Medewerker DIB (Dynamisch Informatie Beheer)

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 23 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

senior adviseur bedrijfsvoering - personele zorg & gevaarlijke stoffen

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon