Senior beleidsadviseur acute zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 22 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS21-337(CZ)
 • Plaatsingsdatum 28 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Functiebeschrijving

Een crisisbestendige en robuuste acute zorg, dat is de uitdaging voor de komende jaren en die is met de ervaringen uit de COVID-pandemie alleen nog maar relevanter geworden. Vanwege de toenemende zorgvraag enerzijds en krapte op de arbeidsmarkt anderzijds is het niet vanzelfsprekend dat we ook in de toekomst nog goede, toegankelijke en betaalbare acute zorg hebben. Tegelijkertijd zijn er doorlopend ontwikkelingen en innovaties – in de technologie, in de kwaliteit van de zorg, in de samenwerking tussen partijen – die nieuwe kansen bieden voor de toekomst. Dat kan alleen succesvol zijn door een ketenbrede insteek. Want acute zorg gaat niet alleen om de ambulancezorg of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, maar ook om de acute huisartsenzorg, acute ggz, acute wijkverpleging en nog meer. Alle partijen zijn van belang om te voorkomen dat de acute zorg verstopt raakt.
Kan je niet wachten met deze uitdagingen aan de slag te gaan? Dan is de directie curatieve zorg op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

De nadruk van jouw werk ligt bij de ambulancezorg. Dat is een belangrijke schakel in de acute zorg. De ambulancezorg is goed in ons land, patiënten zijn er ook erg tevreden over. Van belang is dat deze sector zich blijft doorontwikkelen en verbeteren, in samenhang en samenwerking met de andere schakels in de keten van de acute zorg. Jij bent dossierhouder voor verscheidene onderwerpen, zoals het kwaliteitskader ambulancezorg, responstijden, het meldkamerdossier, de ambulance-helikopter, grensoverschrijdende ambulancezorg en zorg op zee. Sommige dossiers beheer je samen met een collega. Steeds zoek je verbinding met andere vraagstukken binnen de acute zorg, zoals de ontwikkeling van het acute zorglandschap, de inrichting van zorgcoördinatie en de uitvoering van de Ambulancewet. Zo nodig voer je ook andere werkzaamheden binnen het cluster acute zorg uit.

Naast het ambulancedossier houd je je als crisiscoördinator bezig met de ontwikkeling en oefening van het beleid voor rampen en crises binnen de curatieve zorg. Deze directiebrede rol voer je uit samen met een andere collega. Naast de Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)-functie binnen de directie, die draait om stelselmatig voorbereid zijn op rampen en crises, ben je betrokken bij specifieke dossiers zoals het calamiteitenhospitaal, de waterrobuustheid van de zorg en de griepaanpak. Uiteraard zal je in deze rol ook de nodige lessen uit de COVID-pandemie ten uitvoer brengen en verankeren in het crisisbeleid van de directie.

Je werkt veel samen met collega’s die binnen de directie ook aan de acute zorg werken; en ook met collega’s uit het cluster eerstelijnszorg en medisch-specialistische zorg. Om je rol goed te kunnen spelen heb je geregeld contact met andere directies binnen VWS en ook de branche- en beroepsverenigingen in de acute zorg zijn belangrijke gesprekspartners.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Curatieve Zorg houdt zich bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van curatieve zorg. Dit betreft onder meer de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijns- en ketenzorg, zoals huisartsenzorg. De directie Curatieve Zorg heeft als doel om de zorg in deze sectoren zo te organiseren dat deze bijdraagt aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. De directie is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel, zowel waar dit de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt als de relatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar betreft. Het is een dynamisch, bestuurlijk complex, veelzijdig en maatschappelijk relevant beleidsterrein. Binnen de directie wordt gewerkt in clusters en projecten.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.
Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stan Dekker,MT-lid/plv directeur CZ

06-29504872

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend adviseur informatiebeleid voor de Volksgezondheid (CIVA)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker Zorgverzekeringen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator buro financiële arrangementen geneesmiddelen GMT

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 22 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon