Senior beleidsadviseur Energiebeleid en warmte strategie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 4 juli Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20220426_12
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Altijd al willen werken aan een dossier dat heel Nederland in zijn greep houdt? Voel je er wat voor om in een hecht team samen te werken aan het realiseren van de ambitie voor CO2-reductie uit het Klimaatakkoord? Waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving? Als senior beleidsadviseur energiebeleid en warmtestrategie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag krijg je de unieke kans om mee te werken aan een van de grootste maatschappelijke uitdagingen.

Wat ga je doen?
De juiste uitwerking van de Wet collectieve warmtevoorziening, een van de hoofdwetten van het Nederlandse Energiesysteem, daarop richt jij je. In deze nieuwe wet staan vier punten centraal. Ten eerste transparante, op kosten gebaseerde tarieven die zijn losgekoppeld van de gasprijs. Ten tweede verstevigen van de regierol van mede-overheden. Ten derde strenge regulering om de publieke belangen te borgen. En ten vierde het verduurzamen van warmtenetten. Jij speelt een belangrijke rol binnen de voorbereiding van de politieke besluitvorming en je zorgt voor de uitwerking van deze onderwerpen in lagere regelgeving. Hierbij stel je jezelf steeds de vraag: wat is het beleidsmatige doel van deze wet en wat is nodig om dit doel te bereiken?

In het cluster warmte ga je samen met je collega's aan de slag met de marktordeningsvraagstukken. Denk daarbij aan vragen als 'hoe kunnen we alle partijen inzetten om de gewenste groei van collectieve duurzame warmtesystemen te bereiken?' 'Hoe kunnen we de consument helpen de transitie naar de warmtepomp te maken? Ook richt jij je met je collega’s op de bedrijfseconomische kant van de energietransitie en bedenk je oplossingen op vragen als 'hoe geven we deze transitie kosteneffectief vorm en welke tariefregulering is passend?'

Jij bepaalt – uiteraard in onderlinge afstemming - het doel, de producten en de aanpak. Vervolgens geef je inhoudelijk sturing aan en/of werk je in compacte, divers samengestelde teams om die producten tot stand te brengen. Hierbij haak je de juiste andere partijen aan, zoals het ministerie van Financiën of BZK en de toezichthouder ACM. Wekelijks pols je bij de wetgevingsjurist of de uitwerking klopt. En je checkt of stakeholders als gemeenten, innovatieve bedrijven, energiecoöperaties en consumentenorganisaties ermee uit de voeten kunnen. Zo breng je ons land een stap dichter bij het einddoel: een volledig klimaatneutrale energievoorziening.

Met een helder doel voor ogen de juiste stappen bepalen en dit pad vastberaden volgen; dat is wat jij graag en goed doet. Net als heldere planningen maken, de juiste prioriteiten stellen en creatieve oplossingen bedenken. Dankzij je analytisch denkvermogen breng je vraagstukken terug naar de kern, om vervolgens ‘denken’ om te zetten in ‘doen’. Je verwoordt zaken bondig en concreet, zowel schriftelijk als mondeling. Steeds voel je goed de uiteenlopende belangen aan en houd je het hoofd koel in je complexe politiek-bestuurlijke omgeving.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Cluster Regulering Warmte en Energiebesparing

Jij werkt in het relatief jonge, diverse en hechte team van het cluster Regulering warmte en Energiebesparing. We werken samen aan het halen van de doelen en deadlines én hebben ieder onze eigen accenten of projecten. Daarbij vinden we het belangrijk om elkaar te ondersteunen op inhoud én actief bij te dragen aan een goede werksfeer.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Het Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op de Noordzee en vloeibaar gas uit verre werelddelen. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Tegelijkertijd staan we voor de opgave om een klimaatneutrale samenleving te realiseren in 2050.
De opgave van het DG Klimaat & Energie (DGKE) is te zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op: Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Hoe ziet onze langetermijn energievoorziening er uit enspelen we daar nu al strategisch op in?
Waar sturen we op als Rijksoverheid en wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid aan marktpartijen? Hoe realiseren we de grote energieprojecten die hiervoor nodig zijn in ruimtelijk, technisch en financieel opzicht? En hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Dit zijn vragen die centraal staan in het werk bij het DGKE. Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid.
Het DG bestaat uit vijf directies en het cluster Algemene Zaken en staat in nauwe verbinding met met het programma-DG Groningen & Ondergrond van EZK. Bij al deze taken werkt het DG samen met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tjalling de Vries

06-52556490

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Econoom Tariefregulering Warmte (interim)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) beleidsadviseur Energie (cyber)security

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur maatwerkafspraken verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon