Senior beleidsadviseur EU & Internationaal Energietransitie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Internationaal
 • Reageren voor 15 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20220720_11/12b
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Energie is overal en het beleid begint bij de geopolitieke en Europese context. Als senior beleidsadviseur ga je werken in en aan die context.
Je gaat werken in een team met circa 7 enthousiaste professionals waarmee je samen vorm geeft aan de Nederlandse energie-inzet op internationaal en Europees terrein. Daarbij bezie je de energietransitie als leidend, maar houd je het belang van het energiesysteem altijd in het oog. De Nederlandse inzet wordt onder meer ingebracht bij Europese Unie, bij de Europese lidstaten en bij diverse internationale organisaties, zoals het Internationaal Energie Agentschap. De Europese Unie heeft met het ambitieuze Fit for 55 pakket een pakket neergelegd met veel regelgeving, onder andere op het energieterrein.

Daarnaast heb je aandacht voor de context waarbinnen de Nederlandse inzet gerealiseerd moet worden. Je werkt heel direct en nauw samen met de directie Klimaat en de directie Europese en Internationale Zaken. Ook het afstemmen met de andere directies intern EZK en het nationaal afstemmen met andere ministeries, met name met het ministerie van Buitenlandse Zaken doe je soepel en met verve. Ook buiten de Haagse context weet je een sterk netwerk op te bouwen met de PVEU, de relevante posten, maar ook met bedrijven, ngo's en brancheorganisaties.

Het is ook jouw taak om de minister en de ambtelijke top te adviseren over het brede scala aan EU- en internationale energie-onderwerpen. Dit kan variëren van adviezen over bezoeken, over inzet in de Raadswerkgroep Energie, Coreper, de Energieraad of bij een internationale organisatie of advies over het smeden van coalities binnen de Europese Unie. Daarbij zijn ook de bilaterale relaties met enkele G20 landen en uiteraard onze buurlanden die ook actief zijn op de NoordwestEuropese energiemarkten van groot belang. Je voert ter zake nationaal en internationaal overleg en onderhoudt contacten met externe instanties binnen en buiten de overheid.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Cluster EU/ Internationaal energie is een klein en hecht team binnen de directie Energiemarkt, dat werkt voor alle energiedirecties. Samen voelen wij ons verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng in het internationale en Europese energiebeleid. Ook is er oog voor de ontwikkeling van het team en voor elkaar. We werken samen aan de doelen van de energietransitie en de blijvende goede werking van het internationale, Europese en nationale energiesysteem. We werken samen met de vele andere energiecollega's en koppelen inhoud en inzet op het internationale en Europese speelveld aan elkaar. Ons onderwerp kan zich in brede belangstelling van de politiek en de verschillende stakeholders verheugen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

Het Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op de Noordzee en vloeibaar gas uit verre werelddelen. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Tegelijkertijd staan we voor de opgave om een klimaatneutrale samenleving te realiseren in 2050.
De opgave van het DG Klimaat & Energie (DGKE) is te zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op: Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Hoe ziet onze langetermijn energievoorziening er uit enspelen we daar nu al strategisch op in?
Waar sturen we op als Rijksoverheid en wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid aan marktpartijen? Hoe realiseren we de grote energieprojecten die hiervoor nodig zijn in ruimtelijk, technisch en financieel opzicht? En hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Dit zijn vragen die centraal staan in het werk bij het DGKE. Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid.

Het DG bestaat uit vijf directies en het cluster Algemene Zaken en staat in nauwe verbinding met met het programma-DG Groningen & Ondergrond van EZK. Bij al deze taken werkt het DG samen met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martijn Koolen, MT-lid Energiemarkt

070-3797376

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda Huisinga-Snijders, Senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt a.i

06-29677903

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-lid Energiemarkt

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsadviseur Energie (cyber)security

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clusterleider Energie (cyber)security

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon