Senior Beleidsadviseur HRM Douane

Directoraat-generaal Douane

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 juni
 • Vacaturenummer 1206633
 • Plaatsingsdatum 16 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wist je dat onze Douane tot de beste douaneorganisaties ter wereld behoort? Als senior beleidsadviseur hr help jij om deze positie vast te houden. Dat doe je bijvoorbeeld door het management te informeren, adviseren en ondersteunen rondom het hr-beleid. Je werkt daarbij in een zeer dynamische en veranderende omgeving en met verschillende stakeholders binnen en buiten de organisatie. 

Dit doe je bij de Douane
Geen werkdag is voor jou hetzelfde, dat staat vast. Het HR beleid en instrumentarium zijn  breed. Zo houden jij en je collega’s zich onder andere bezig met arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, arbeidsmarktstrategie, werving- en selectiebeleid, organisatievraagstukken, reorganisaties en samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Je werk in deze functie is breed en afhankelijk van wat prioriteit heeft binnen de organisatie, je expertise en interesses.

Zelfstandig leid je jouw uiteenlopende werkzaamheden in goede banen, bewaak je de voortgang en betrek je de juiste collega’s en organisatieonderdelen. Je houdt vinger aan de pols bij Rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie en je kijkt welke trends en ontwikkelingen op het vakgebied relevant zijn voor de Douane. Het hr-beleid waarover je adviseert, wordt uitgevoerd door de Douane Landelijke Serviceorganisatie (DLSO). Je werkt dan ook nauw samen met je collega’s van de DLSO. Kortom: een dynamische omgeving waarin snel schakelen en bestuurlijke en politieke sensitiviteit een must is. Daarbij houd je rekening met verschillende, soms conflicterende, belangen. Waar nodig pas je jouw aanpak aan. Ondertussen leer je de organisatie kennen en bouw je een waardevol netwerk op.
   
Een bijzondere baan, omdat …
•    de Douane volop in ontwikkeling is. En dat terwijl we één van de oudste uitvoeringsorganisaties van Nederland zijn! Al sinds jaar en dag zien we toe op de naleving van Europese en nationale wet- en regelgeving.
•    de functie binnen het bestuurlijk centrum van Douane Nederland (het Landelijk Kantoor Douane) zit dat bezig is met een belangrijke verandering qua inrichting en organiseren van het werk.
•    je met jouw kennis en vaardigheden het HR beleid – en daarmee de medewerkers en de organisatie - verder brengt. 
•    je in contact komt met mensen in uiteenlopende functies en hen meeneemt in jouw ideeën en gedachten om het hr-beleid nog beter te maken.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Werken bij het Douane Landelijk Kantoor is nóóit saai. Als beleidsadviseur HR schaak je op meerdere borden, heb je te maken met verschillende belangen en help je bij strategische en tactische keuzes. Mijn uitdaging? Goed omgaan met al deze dimensies en de hectiek die dat met zich meebrengt!” - Rick, senior beleidsadviseur hr.

•    Je hebt wo-werk- en -denkniveau. Bij voorkeur heb je een arbeidsjuridische achtergrond.
•    Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring als hr-beleidsadviseur binnen een grote organisatie, bij voorkeur de (Rijks)overheid.
•    Je hebt ervaring met het oppakken van rechtspositionele vraagstukken.
•    Je hebt goede kennis van bedrijfsvoeringsprocessen.

Jouw competenties
•    organisatiesensitiviteit
•    analyseren
•    overtuigingskracht
•    netwerken
•    plannen en organiseren

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor bepaalde functies is een screening voor een VOG politiegegevens (VOG P) van toepassing. Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Werknemers die op een luchthaven gaan werken, moeten (waar van toepassing) ook een veiligheidsonderzoek ondergaan.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
• Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
• Er wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
• Als je voldoet aan deze eisen wordt er met jou een sollicitatiegesprek ingepland.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst, Douane en Toeslagen zetten zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Directoraat-generaal Douane

Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jacques Cluistra, teamleider HR

06 – 18 30 42 73

Oscar Borst, senior Beleidsadviseur

06 - 18 60 00 31

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Chandni Kailas, adviseur Werving & Selectie (2 mei weer aanwezig)

06 - 15 52 85 71

Solliciteren?

Directoraat-generaal Douane nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

HR adviseur leren en ontwikkelen Douane

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur hogere veiligheidskunde Douane

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

HR adviseur functiewaardering Douane

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Meerdere locaties
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon