Senior Beleidsadviseur Stikstof- Buitenlandaanpak

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 juni Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGLGS20230509_11/12
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Durf jij het aan het beleid uit te denken rond grote maatschappelijke vraagstukken die volop in de belangstelling staan? En hierbij (letterlijk) over grenzen heen te kijken?

Het DG Landelijk Gebied en Stikstof zoekt voor de opgaven in het landelijk gebied een beleidsmedewerker die in oplossingen denkt, creatief en ondernemend is, zich snel complexe inhoud eigen maakt, en daarmee een belangrijke bijdrage kan leveren aan de beleidsontwikkeling. In dit geval beleidsontwikkeling specifiek gericht op de aanpak van de grensoverschrijdende (stikstof)problematiek.

Het DG Landelijk Gebied en Stikstof heeft een belangrijke coördinerende (beleids)verantwoordelijkheid aan Rijkszijde voor de aanpak van de grensoverschrijdende stikstofproblematiek. Stikstof stopt namelijk niet bij de grens: van de totale stikstofdepositie in stikstofgevoelige Nederlandse natuur komt een significant deel uit het buitenland. Tegelijkertijd exporteert Nederland ook stikstof over de grens.

Vanwege deze grote buitenlandcomponent heeft het DG de afgelopen jaren een buitenlandstrategie voor stikstof ontwikkeld langs vijf sporen: i) samenwerking met Vlaanderen, ii) samenwerking met Duitsland, iii) de buitenlandcomponent in de gebiedsgerichte aanpak, iv) inzet op Europees en internationaal niveau, en v) grensoverschrijdend meten en weten van relevante buitenlandse data. De afgelopen periode is de (politieke) aandacht voor grensoverschrijdende aspecten rondom het stikstofprobleem- en beleid aanzienlijk toegenomen.

We zoeken daarom een beleidsadviseur die bij de Afdeling Beleidsontwikkeling en Strategie met een internationale bril op aan de slag gaat met het verder ontwikkelen van de buitenlandaanpak om met name natuur/stikstofdoelen in het landelijk gebied te bereiken. Je doorgrondt met collega’s in het team buitenland wat nodig is, bereidt besluitvorming voor en onderhoudt contacten met de betrokken provincies en samenwerkingspartners in het buitenland (ministeries, ambassades).
Daarnaast volg je relevante ontwikkelingen binnen de EU en ben je betrokken bij de totstandkoming van de Nederlandse inzet. Ook behoort de inhoudelijke voorbereiding van gesprekken en werkbezoeken op politiek en/of hoog-ambtelijk niveau tot je taken. Daarbij kijk je, in samenhang met al het beleid om de transitie van de landbouw en het landelijk gebied vorm te geven, op Europees en internationaal niveau naar grensoverschrijdende oplossingen/mogelijkheden.

Jouw thuisbasis is een jong en bevlogen afdeling dat eerstverantwoordelijk is voor de besluitvorming over bijvoorbeeld het beleid rond piekbelasters, normeren en beprijzen en de benodigde waarborgen dat de doelen met zekerheid worden gehaald. Je zit echt aan de voorkant van de beleidsontwikkeling bij deze belangrijke dossiers, in een context waar je veel kunt leren en bereiken.

 • Je hebt oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt goed netwerken, samenwerken, plannen en organiseren.
 • Je bent creatief en je bewust van je omgeving.
 • Kennis van internationale/grensoverschrijdende vraagstukken.
 • Goede beheersing van het Engels en het Duits (is een pré).

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Overtuigingskracht
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof is verantwoordelijk voor de coördinatie van de verdere beleidsontwikkeling van de aanpak van de natuur- en stikstofverplichtingen. En die op het vlak van klimaat en voldoende en schoon water. Onze werkwijze bevat zowel landelijke maatregelen vanuit de Rijksoverheid als een gebiedsgerichte aanpak.

DGLGenS richt zich op een verantwoorde transitie van het landelijk gebied, het reduceren van de totale hoeveelheid stikstof in Nederland en het herstel en de versterking van natuur. Belangrijk daarbij is dat de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding bereiken. Tegelijkertijd zorgen we dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Denk hierbij aan infrastructuur, bedrijvigheid, woningbouw, veiligheid, en klimaat- en landsverdediging. We maken een verantwoorde toestemmingsverlening op de korte termijn én een nieuwe aanpak rond stikstof, klimaat en water op de lange termijn mogelijk. Hierbij vinden we de betrokkenheid van stakeholders belangrijk; we komen graag samen met hen tot oplossingen.

We zijn een team van ongeveer honderd medewerkers. Wat ons kenmerkt? Passie en gedrevenheid voor het oplossen van het stikstofprobleem in ons land. Daaraan werken we dagelijks intensief samen. En natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Onze sociale band is sterk en de interesse in elkaar groot. Dat zorgt voor een cultuur waarin voor iedereen plek is. Dit merk je bijvoorbeeld doordat collega’s altijd bereid zijn elkaar te helpen. Niet alleen bij het oplossen een actuele klus, maar ook bij jouw verdere groei in je functie.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Onze uitdagingen
In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te realiseren.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook het stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, willen we bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onze organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul van Zijl

06-21407955

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Juridisch beleidsadviseur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Jurist Stikstof en Transitie Landelijk Gebied

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Jurist Stikstof en Transitie Landelijk Gebied

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon