senior beleidsadviseur strategie

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 Jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €6.237 - €7.851
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 3 maart Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 487278
 • Plaatsingsdatum 8 februari 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als senior beleidsadviseur strategie anticipeer je op toekomstige ontwikkelingen en draag je bij aan visie- en strategievorming, en de vertaalslag daarvan naar defensiebeleid. Daartoe coördineer je inhoudelijk en procesmatig het besluitvormingsproces en draag je bij aan de strategische sturing op de inrichting en samenstelling van de Defensieorganisatie. Je werkt aan onderwerpen die inhoudelijk sterk verweven zijn met andere beleidsterreinen. Jouw werkzaamheden beïnvloeden de omgeving en werkprocessen buiten het eigen team en de effecten zijn doorgaans pas na meer dan één jaar merkbaar. Er is sprake van veel dynamiek rondom de Defensievisie, de aanloop naar een nieuw kabinet en de Defensienota die voortvloeit uit het regeerakkoord.

Je werkzaamheden zijn:

 • Signaleren, onderzoeken en agenderen van (toekomstige) ontwikkelingen zoals geopolitieke en militair-strategische dreigingen, economische, maatschappelijke en sociale uitdagingen.
 • Voorbereiden, adviseren en ondersteunen van besluitvorming op (politiek) strategisch niveau.
 • Vormgegeven van visie en strategisch beleid, rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische uitdagingen.
 • Identificeren van strategische kennisbehoefte en initiëren en begeleiden van onderzoek
 • Onderhouden van je eigen kennisniveau en het coördineren van interne of externe deskundigheid.

Speelruimte:

 • Je legt verantwoording af aan Hoofd Afdeling Strategie van de DSK over de kwaliteit van beleidsontwikkeling, bruikbaarheid van adviezen en de kwaliteit van coördinatiemechanismen of besluitvormingsvoorbereiding.
 • Je waarborgt de Defensiebelangen en brengt deze actief in bij externe strategie- en beleidstrajecten.

Contacten:

 • Je onderhoudt contacten met personen binnen een in-, extern en interdepartementaal netwerk.
 • De contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken.
 • Met interne en externe partijen bespreek je de ontwikkeling van (beleids)producten om deze met hen af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen.

Werk- en denkniveau:

 • wo-werk- en -denkniveau

Competenties:

 • Analytisch
 • Omgevingsbewust
 • Overtuigingskracht
 • Aanpassingsvermogen

Wij ambiëren een diverse samenstelling van het team en bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar kandidaten die de verscheidenheid aan perspectieven binnen de organisatie vergroten.

 • Je hebt een sterk analytisch en strategisch denkvermogen.
 • Je onderschrijft het belang van science informed policy, oftewel beleid gebaseerd op de best beschikbare (wetenschappelijke) kennis.
 • Je hebt ervaring met het initiëren van en draagvlak creëren voor beleid in een complexe organisatie.
 • Je kunt goed coördineren en bent toonaangevend op eigen dossiers.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring en een stevig relevant netwerk buiten Defensie.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in zowel de Nederlandse als Engelse taal.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebasseerd op een 38-urige werkweek

 • Maand­salaris Min €6.237 Max. €7.851 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 Jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure, hiervoor is een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) een vereiste.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Jouw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd.

De vacature wordt zowel intern als extern Defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.
Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.
Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de Gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Directoraat-generaal beleid ontwikkelt visie, strategie en plannen voor een modern en toekomstbestendig Defensie. Door integraal en uitvoerbaar beleid te maken geven wij richting aan en scheppen we de randvoorwaarden voor de krijgsmacht die beschermt wat ons dierbaar is. We doen dat samen met anderen binnen en buiten Defensie.

Ons beleid is de schakel tussen politiek en uitvoering. Op basis van zorgvuldige afwegingen leggen wij duidelijke keuzes voor aan de politieke leiding. Onze organisatie is transparant, wendbaar en besluitvaardig en het is uitdagend en plezierig om bij het DGB te werken.

Binnen het DGB is de Directie Strategie en Kennis (DSK) verantwoordelijk voor het realiseren van en sturing geven aan integrale visievorming en strategieontwikkeling bij Defensie in het algemeen en op vier deelterreinen in het bijzonder. DSK wordt geleid door de directeur Strategie en Kennis en bestaat verder uit vijf afdelingen: Strategie algemeen, Kennis en Innovatie, Nationale Veiligheid, IGO en de CHU.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningsscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Hans Klinkenberg

06 83186856

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker NAVO-beleid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider/plaatsvervangend projectdirecteur ondersteuning commissies

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Officemanager projectdirectie ondersteuning commissies

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon