• Den Haag  -  route
  • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 12
    €4.691 - €6.907 (bruto)
  • ICT
  • Solliciteer voor 20 juli 2024 Nog 2 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: X-1135, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

Ben jij een enthousiaste en gedreven collega die bij wil dragen aan een eerlijke digitale transitie? Dat kan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met jouw vaardigheden en kennis maak je impact en geef je vorm aan ons strategische digitaliseringsbeleid. Je schrijft strategische stukken, adviseert over actuele vraagstukken en bouwt een breed netwerk op van partners in de digitale transitie.

Digitalisering heeft enorme gevolgen voor hoe we leven, wonen en werken: het internet, smartphones, apps en online platformen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Nieuwe technologieën als generatieve artificiële intelligentie zullen de impact van digitalisering op onze samenleving alleen maar vergroten.

Dat brengt ons grote kansen. We kunnen de overheid slimmer en effectiever maken, burgers beter bedienen en ons verdienvermogen vergroten. Anderzijds brengt digitalisering ook risico’s met zich mee waar we scherp(er) op moeten zijn. Bijvoorbeeld algoritmen met discriminerende gevolgen, de toegenomen macht van een beperkt aantal grote bedrijven of dat het steeds makkelijker wordt om mensen online te misleiden.

Het is dan ook niet vreemd dat er steeds meer politieke en beleidsmatige aandacht voor dit onderwerp is. De digitale transitie is immers geen neutraal of apolitiek proces, maar behoeft juist sturing en politieke keuzes om kansen te pakken en risico’s te ondervangen. Het kabinet heeft hiertoe wederom een coördinerend staatssecretaris voor digitalisering bij BZK benoemd.

Deze staatssecretaris voert regie op digitalisering om de kansen te benutten, ervoor te zorgen dat onze gezamenlijke publieke waarden in acht worden genomen bij digitalisering en om te bouwen aan een sterke digitale overheid. Dat gaat dus om een brede categorie politieke vraagstukken, zoals: “moeten er extra regels komen voor artificiële intelligentie en het gebruik van data?”, “hoe zorgen we dat iedereen de vaardigheden heeft om mee te komen in de digitale samenleving?”, “hoe zorgen we ervoor dat overheden gegevens veilig kunnen gebruiken voor grote maatschappelijke opgaven” of “mogen ambtenaren bepaalde apps wel op hun telefoon hebben?”. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken we aan deze en andere opgaven, samen met andere ministeries, medeoverheden en de samenleving.

Wat ga je doen?

Het werk aan deze digitale vraagstukken vraagt bij uitstek om aandacht voor de lange termijn en de vertaling hiervan naar keuzes in het hier en nu. Als beleidsmedewerker strategie werk je samen met de collega’s van de directies Digitale Samenleving, Digitale Overheid en CIO Rijk aan strategische klussen die het terrein van onze drie digitale directies raken. Dat kan gaan om het inhoudelijk coördineren van trajecten als onze Verzamelbrief Digitalisering, de beleidsagenda voor de nieuwe bewindspersoon, collega’s helpen met strategisch advies op hun beleidsterrein, of de voorbereiding van interdepartementale overleggen over digitalisering (zoals de Ambtelijke Commissie Digitalisering). Ten aanzien van dit laatste is een rol als secretaris van deze overleggen ook bespreekbaar.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling is onderdeel van het Directoraat-Generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie en werkt voor de digitale directies van BZK. Je komt te werken in een afdeling met gemotiveerde collega’s in een dynamische, internationale en interbestuurlijke omgeving. In de afdeling werken collega’s op het terrein van internationale samenwerking, strategie, en communicatie- en community management nauw samen. Ook wordt er binnen de afdeling met Caribisch Nederland samengewerkt aan digitalisering. Zelf maak je deel uit van het cluster strategie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon