• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 12 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: KDGKE_20240709_12, Plaatsingsdatum: 10 juli 2024

Word onderdeel van het kernteam dat zich richt op essentiële politieke vraagstukken binnen de Nederlandse energiemarkt voor consumenten! De directie Energiemarkt nodigt gedreven professionals uit om een rol te vervullen binnen het cluster Consument en Energie, met een nadruk op het versterken van de positie van de consument binnen de Energiewet. Dit cluster behandelt daarnaast onderwerpen zoals de betaalbaarheid van de energierekening, het prijsplafond en de hervorming van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Ben jij een ervaren collega die durft buiten de gebaande paden te denken, maar altijd in verbinding blijft met onze omgeving? Dan zoeken wij jou.

Over de functie:
In deze rol krijg je de kans om te werken aan een actueel en maatschappelijk relevant onderwerp: de spelregels voor energieleveranciers en consumenten op de markt voor elektriciteit en gas. De gezochte collega wordt binnen de beleidsdirectie Energiemarkt in het cluster Consument en Energie de trekker voor een aantal onderwerpen, waaronder in ieder geval de regels in de Energiewet rond faillissementen en het daarmee samenhangende toezicht. Je krijgt daarbij ook een belangrijke rol in de verdere stappen van het parlementaire proces rondom de (lagere) regelgeving.
Daarnaast ben je vanuit het team de trekker binnen een nieuw Europees implementatietraject voor het zogeheten Decarbonisatiepakket, waarmee de recent aangenomen Europese Richtlijn op het gebied van gas en waterstof de komende tijd omgezet wordt naar Nederlandse wetgeving. Dit is een wetgevingstraject dat net in gang is gezet en waar je dus vanaf het begin bij betrokken kan zijn.

Wat ga je doen?
Een breder team van juristen, projectleiders en beleidsadviseurs werkt aan de Energiewet, het besluit en de regelingen. De gezochte collega wordt binnen de beleidsdirectie Energiemarkt in het cluster Consument en Energie de trekker op de relevante onderwerpen voor beleidsadvisering, inclusief afstemming met de relevante stakeholders, voor de onderwerpen rond faillissement en de bijbehorende (vergunnings)eisen aan de energieleveranciers en bescherming van de consumenten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de wetgevingsjuristen en de collega's die beleidsmatig bezig zijn met andere onderwerpen op het vlak van de regelgeving voor de energiemarkt ten aanzien van consumenten.
Daarnaast ben je eerstverantwoordelijke voor de ondersteuning rond parlementaire activiteiten gerelateerd aan dit onderwerp.
Een definitief takenpakket wordt in overleg met jou vastgesteld.

Wie zijn wij?
Je komt te werken bij het cluster Consument en Energie, een team van ongeveer 10 enthousiaste collega's. De rol van de consument in de energietransitie, wettelijke regelingen voor kleinverbruikers en maatregelen die onze energierekening beïnvloeden, zijn cruciale dossiers om een breed gedragen energietransitie te realiseren. Het team is ook verantwoordelijk voor de wetgeving rondom de afbouw van de salderingsregeling, het prijsplafond op de energierekening en de uitrol van de slimme meter. Elk cluster binnen de Directie Energiemarkt werkt samen aan het behalen van doelen en deadlines, waarbij iedereen zijn eigen accenten of projecten heeft. We vinden het belangrijk dat iedereen elkaar inhoudelijk ondersteunt en actief bijdraagt aan een goede werksfeer.

Wie zoeken wij als nieuwe collega?
Wij zoeken iemand die proactief een bijdrage levert aan de verbetering van de positie van de consument en aan de teamsfeer. Je bent niet bang voor plotselinge politieke of media-aandacht voor je werk. Als senior juridisch beleidsadviseur heb je ervaring met ambtelijk adviseren over nieuw beleid en/of de implementatie van wetgeving of regelingen, en heb je (eind)verantwoordelijkheid gedragen bij grote of gevoelige vraagstukken. Je houdt je graag bezig met zowel beleidsmatige als menselijke aspecten van je werk. Je staat stevig in je schoenen tijdens overleggen met andere ministeries (o.a. Financiën en SZW) en externe partijen (o.a. ACM en Energie Nederland), en je bent een betrouwbare sparringpartner voor collega's. Je hebt kennis van de energiemarkt of soortgelijke markten vanuit je opleiding en/of werkervaring. Je werkt graag op het snijvlak van beleid, wetgeving en politiek. Je houdt zicht op de tijdige afronding van werk rondom Kamervragen, burgercontacten, voorbereidingen voor debatten en ondersteuning voor de Minister en ambtelijke top.

Ben je creatief, denk je buiten de gebaande paden en blijf je daarbij in verbinding met de omgeving? Solliciteer dan op deze functie en word onze nieuwe collega!.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Energiemarkt
De directie Energiemarkt werkt samen met de andere energiedirecties binnen het DG Klimaat en Energie aan de transitie van een fossiele naar een duurzame energievoorziening. De directie richt zich daarbij in het bijzonder op de ordening van de verschillende energiemarkten, zowel de bestaande (elektriciteit, gas, warmte) als de toekomstige (waterstof). De opgave daarbij is om de opschaling van bronnen en infrastructuur zo effectief mogelijk te stimuleren en de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening te borgen bij een toenemende flexibiliteit en volatiliteit in het systeem. De voornaamste instrumenten van de directie zijn het beleid en regulering van de verschillende energiemarkten, subsidie- en normeringsinstrumentarium en internationale en Europese samenwerking.

Meer specifiek houdt de directie zich bezig met:

 • Beleid en wetgeving gericht op de ordening en regulering van de markten voor elektriciteit, warmte, gas, olie, en waterstof
 • Beleid en wetgeving gericht op beheer en uitbreiding van de energie infrastructuur (netbeheer).
 • Ontwikkelen van het energiebesparingsbeleid en (interdepartementaal) sturen op het behalen van de nationale energiebesparingsdoelen
 • Opschaling en ontwikkeling van -de waterstofketen: productie, opslag, infrastructuur en importcapaciteit.
 • Opschaling en ontwikkeling van duurzame warmtevoorziening (collectief en individueel) en de inzet van groen gas in de gebouwde omgeving
 • Het beleid rondom de energierekening, waaronder het prijsplafond voor consumenten;
 • De inbreng in en onderhandelingen over het energiebeleid in internationaal verband, bilateraal, in de Europese Unie en in het Pentalaterale Forum.
 • Het borgen van het security-beleid voor de energiesector, waaronder crisisbeheersing, cybersecurity en economische veiligheid.

Er werken ongeveer 120 mensen op de directie, verdeeld over 10 clusters. Het MT van de directie bestaat uit de directeur en 5 MT leden (waaronder de plaatsvervangend directeur). Er wordt veel aandacht aan de interne organisatie besteed: het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers en een professionele doeltreffende bedrijfsvoering.

Cluster Consument en Energie
Je gaat aan de slag binnen de directie Energiemarkt en specifiek in het cluster Consument en Energie.

Het cluster Consument en Energie is een cluster dat sinds 2022 apart vormgegeven is vanwege het toegenomen belang van deze onderwerpen. Het cluster bestaat uit een diverse groep van enthousiaste collega's, die samen een hecht team vormen. De rol van de consument in de energietransitie, de wettelijke regelingen voor kleinverbruikers en de maatregelen die onze energierekening beïnvloeden zijn cruciale dossiers om een gedragen energietransitie te realiseren en staan middenin de belangstelling. Het cluster heeft een belangrijke rol bij het inspelen op de actualiteit en maakt het mogelijk om deze vraagstukken de aandacht te geven die nodig is. Elk cluster bij de Directie Energiemarkt heeft als doel samen te werken aan het halen van de doelen en deadlines waarbij een ieder zijn eigen accenten of projecten heeft. Daarbij vinden we het belangrijk dat een ieder elkaar ondersteunt op inhoud én actief bijdraagt aan een goede werksfeer.

Ministerie van Klimaat en Groene Groei / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei werkt samen met zijn partners aan een schoner en sterker Nederland. Door te werken aan een klimaatneutrale samenleving en door te investeren in mensen, innovatie en duurzame energie. Zodat we de kansen kunnen pakken voor een duurzame toekomst en ervoor zorgen dat iedereen hieraan een bijdrage kan leveren. Nu én later.

Het ministerie van Klimaat en groene Groei streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

DG Klimaat & Energie (DGKE)
Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op de Noordzee en vloeibaar gas uit verre werelddelen. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties.

De opgave van het DG Klimaat & Energie (DGKE) is te zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op: Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Hoe ziet onze lange termijn energievoorziening eruit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Waar sturen we op als Rijksoverheid en wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid aan marktpartijen en medeoverheden? Hoe realiseren we de grote energieprojecten die hiervoor nodig zijn in ruimtelijk, technisch en financieel opzicht? En hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Dit zijn vragen die centraal staan in het werk bij het DGKE. Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid.

Het DG bestaat uit vijf directies plus een cluster Algemene Zaken. Het staat in nauwe verbinding met het programma-DG Groningen & Ondergrond en het DG Bedrijfsleven & Innovatie van EZK. Bij al deze taken werkt het DG bovendien samen met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Jan Wouter Langenberg 06-3101 8122
Sybe Noordermeer 070-379 8572

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Joke van Buuren 06-4615 2411

Solliciteren?

Ministerie van Klimaat en Groene Groei / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon