Senior beleidsadviseur Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 4 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer VWS23-1118(FEZ)
 • Plaatsingsdatum 19 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken we elke dag aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ingewikkelde zorggerelateerde onderwerpen die volop in de publieke belangstelling staan: wij pakken ze aan. Als senior beleidsadviseur in Den Haag denk je mee aan zorgbrede vraagstukken met een groot maatschappelijk en financieel belang. Werk dat iedereen in Nederland raakt.

Wat ga je doen als senior beleidsadviseur Zorg?
Bij het beleidscluster werk je mee aan interessante projecten. Je mag mee- en tegendenken bij zorgbrede vraagstukken. Ook houd je toezicht of het beleid en de bedrijfsvoering. Dit betekent dat je toeziet op de planning en kwaliteit van de beleidsevaluaties en -doorlichtingen. Dit is belangrijk om vast te stellen of het beleid en de bedrijfsvoering doelmatig is. Daarnaast begeleid je onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld de Technische Werkgroep Macrobeheersing Zorguitgaven (TW) of een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO).

Met jouw kennis kijk je hoe we de evaluatiefunctie van VWS verbeteren. Je biedt bijvoorbeeld ondersteuning bij het uitrollen en verstevigen van het nieuwe expertisecentrum kennis- en evaluatieonderzoek. Het nieuwe expertisecentrum is er voor alle hulpvragen op het gebied van kennisonderzoeken, beleidsevaluaties en invoeringstoetsen. Hiervoor gaan verschillende collega’s vanuit het VWS-concern de samenwerking aan.

Herken jij jezelf hierin?
Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Samenwerken gaat je goed af en je werkt oplossingsgericht. Vanuit een onafhankelijke positie ben je vasthoudend. Voor jou is structuur en een goede planning belangrijk. Want daardoor krijg je vragen helder en leg je makkelijk verbanden. Je denk in concepten en haal op eigen initiatief het werk naar je toe. Verder heb je:

 • een wo-diploma zoals economie, bestuurskunde, gezondheidswetenschappen of soortgelijk
 • ervaring in het doen van onderzoek en het schrijven van methodologie
 • kennis van en ervaring met beleidsprocessen, bij voorkeur opgedaan binnen de overheid of bij een zorgorganisatie
 • kennis van en ervaring met projectmatig werken
 • bij voorkeur kennis van de werking en ontwikkelingen van de Nederlandse gezondheidszorgstelsels
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Ben je een verplichte van-werk-naar-werkkandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Voor deze functie heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Werk je al bij de Rijksoverheid en heb je een vast contract? Dan behoud je deze als je bij ons in dienst komt.
 • Om een nog beter beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te krijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen.
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS? Dan kan het zo zijn dat we referenties opvragen bij je huidige manager.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie FEZ is de concerncontroller en budgettaire belangenbehartiger van het ministerie en is tevens verantwoordelijk voor volledige en juiste beslisinformatie. FEZ draagt zorg voor een optimale departement brede besluitvorming over beleid en geld. FEZ opereert in een dynamische omgeving en heeft directe contacten met de politieke leiding en ambtelijke top. De directie heeft een open werksfeer en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Je werkt bij de afdeling Kaderstelling en Strategie, binnen het beleidscluster. De afdeling bestaat uit twee delen: 1) de clusters kaderstelling en interne beheersing. Deze clusters zijn verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het financieel en materieel beheer en 2) het beleidscluster. Dit cluster ziet toe op de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid en de bedrijfsvoering van het ministerie periodiek worden onderzocht. Ook draagt het cluster bij aan het bevorderen van de financiële beheersbaarheid en doelmatigheid. Dat kan soms door betere sturing, een andere verantwoordelijkheidsverdeling, of door betere prikkels en (de)regulering.

FEZ heeft nog twee andere afdelingen. De afdeling Beleidstoetsing en Advies (BT) toetst voornemens en uitvoering op het gebied van VWS-beleid en beheer aan de budgettaire, beleidsmatige en beheersmatige kaders en brengt daarover advies uit aan de politieke en ambtelijke leiding. De afdeling Begrotingszaken (BZ) is de ‘cijfermatige spil’ van FEZ en zorgt voor de opzet en samenstelling van financieel-beleidsmatige stukken die naar het parlement gaan, zoals de departementale begroting en verantwoording.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim 2000 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Koen Mijnen

06-20501490

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Masterstudent Bestuursrecht Woo-verzoeken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Managementondersteuner directie Bestuurlijke en Politieke Zaken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senor beleidsmedewerker gehandicaptenbeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon