(Senior) Beleidscontroller NVWA en Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer LFEZ20230322_12
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland staat voor grote opgaven in het landelijk gebied. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren voor een historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies. Wil jij vanuit jouw financiële kennis en ervaring meedenken over hoe de middelen die hiervoor beschikbaar zijn doelmatig en rechtmatig worden besteed? Als beleidscontroller bij FEZ LNV krijg je die kans! Dit doe je in een politiek-dynamische werkomgeving, samen met je collega’s van de afdeling Beleidscontrol.

Als beleidscontroller bij de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) bij LNV toets je of de plannen van het ministerie van LNV binnen het budget blijven. Om welke plannen gaat het? Denk aan het stikstofbeleid, het mestbeleid, verduurzaming van de intensieve veehouderij of de kwaliteit van natuur. In de LNV-begroting zijn de middelen opgenomen om deze plannen uit te voeren. Daarnaast is in het Coalitieakkoord ca. € 24 mld. beschikbaar gesteld voor het Transitiefonds Landelijk Gebied. FEZ ziet toe op het doelmatig en rechtmatig aanwenden van al deze middelen. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven: zo zijn er collega’s actief bezig met de middelen voor de gehele transitie en zijn er collega’s die in contact staan met een beleidsdirectie over individuele maatregelen.

Voor het cluster Agro zijn we op zoek naar een senior beleidscontroller die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van control op het beleid voor de agrarische sector. Er is flink wat nieuw beleid in ontwikkeling en het ministerie heeft stevige ambities. De transitie van het landelijk gebied zal ook financiële gevolgen hebben. Als senior beleidscontroller Landbouw ben je verantwoordelijk voor de financiën van een deel van deze transitie. Hierbij kun je denken aan subsidieregelingen ter ondersteuning van verduurzaming van de sector of meer generieke maatregelen zoals innovatieprogramma’s. Jij beoordeelt of deze plannen financieel haalbaar zijn.

Daarnaast houdt de senior beleidscontroller zich bezig met de LNV-opdracht aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft jaarlijks voor ongeveer 250 miljoen euro aan opdrachten aan de NVWA, o.a. voor de controle door dierenartsen in slachthuizen, de controle op de invoer van landbouwproducten of de vangstregistratie in de visserij. Jij bent namens de directie FEZ degene die de opdrachtgever adviseert en ondersteunt. Jij hebt een sleutelpositie in alles wat te maken heeft met de begroting, het financiële jaarplan van de NVWA, meerwerk opdrachten en de werkzaamheden die hieruit voortvloeien.

Sta jij stevig in je schoenen als strategisch financieel adviseur, heb jij ruime kennis en ervaring met overheidsfinanciën, een hands-on mentaliteit, geef je graag gevraagd en ongevraagd advies aan een MT en houd jij van politieke dynamiek en opereren in een complex krachtenveld? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 • Je hebt een wo-diploma.
 • Je beschikt over een sterk cijfermatig inzicht, een kritische blik, politieke sensitiviteit en uitstekende advies- en schrijfvaardigheden.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van overheidsfinanciën.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken bij de overheid en affiniteit met een van de thema’s landbouw, natuur of visserij.
 • Het is een pre als je ervaring hebt opgedaan in de driehoek eigenaar – opdrachtgever – opdrachtnemer.
 • Je hebt lef en overtuigingskracht, en je weet snel een sterk netwerk te bouwen.
 • Je bent in staat op een goede manier de standpunten van FEZ in te brengen in overleggen binnen LNV en met de dienstonderdelen van ministerie.

Compenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerkvaardigheid
 • Plannen en Organiseren
 • Analytisch vermogen
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Beleidscontrol bestaat uit ruim twintig mensen, een mix van adviseurs en beleidscontrollers. De afdeling bestaat uit vier clusters.). Het cluster Agro bestaat uit academisch opgeleide collega’s.. We werken allemaal vanuit onze eigen generalistische rol, maar tegelijkertijd ook veel samen met elkaar. Je komt terecht in een gemêleerd team van professionals. Met mannen en vrouwen en van trainees tot seniors. Wat ons bindt? De verantwoordelijkheid voor de gehele LNV-begroting.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directie Financieel-Economische Zaken

De directie Financieel-Economische Zaken is de concerncontroller van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en opereert in een dynamisch werkveld. De directie bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Begrotingszaken en de afdeling Beleidscontrol. De afdeling Beleidscontrol toetst of de plannen van het ministerie binnen het budget blijven. Om wat voor plannen het gaat? Denk aan het stikstofbeleid, de verduurzaming van de intensieve veehouderij of de kwaliteit van natuur en water. Onderwerpen die impact hebben op burgers, boeren, flora en fauna.

Voor de directoraten-generaal en de directies daaronder zijn wij adviseur en sparringpartner. Specifiek geven we ook invulling aan de advisering ten aanzien van uitvoeringsorganisaties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zelfstandige bestuursorganen, en aan de control op EU-beleid en apparaatskosten. We kijken daarbij niet alleen óf iets kan, maar denken ook mee over risico’s en alternatieve oplossingen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annemieke Nienhuis, hoofd afdeling Beleidscontrol

06-5009 4094

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidscontroller FEZ Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidscontroller Bedrijfsvoering en Klimaat

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidscontroller transitie landelijk gebied en stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon