Senior beleidscontroller transitie landelijk gebied en stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 13 juni Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer LFEZ20230405_13
 • Plaatsingsdatum 27 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij als senior beleidscontroller mee geschiedenis schrijven? En bijdragen aan de grote transitie die op dit moment plaatsvindt als het gaat om landelijk gebied, stikstof en natuur? Die kans krijg je bij de directie Financieel-Economische Zaken in Den Haag. In een politiek-dynamische werkomgeving denk je op strategisch niveau mee over de belangrijke thema’s die spelen. En adviseer je directeur-generaals en ministers hoe zij de middelen doelmatig en rechtmatig besteden.

Het kabinet heeft grote plannen. Denk aan het stikstofbeleid, het mestbeleid, verduurzaming van de intensieve veehouderij en de kwaliteit van natuur. Onderwerpen die veel invloed hebben op burgers, boeren, flora en fauna. Het doel: de natuur versterken en daarbij nieuwe kansen creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies. Jij controleert of de plannen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) binnen het budget blijven. In de LNV-begroting zijn de middelen voor de plannen opgenomen. Daarnaast is in het Coalitieakkoord ongeveer € 24 miljard beschikbaar gesteld voor het Transitiefonds Landelijk Gebied. Jij en je collega’s van de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) zien erop toe dat deze middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet.

Wat jouw functie interessant maakt, is dat je op strategisch niveau meedenkt. Je geeft direct advies aan de directeur-generaal Landelijk Gebied en Stikstof, de directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied en de directeur van FEZ. Ook schuif je regelmatig aan bij overleggen met de minister en met het ministerie van Financiën. Je adviseert dan over de doelmatigheid en doeltreffendheid van voorstellen en nota’s met financiële gevolgen. Verder kijk je naar financiële risico’s. En volg je de uitvoering van beleid en stuur je bij als het nodig is.

Tegengestelde belangen maken je werk extra uitdagend. Aan de ene kant houd je het budgettaire plaatje in het oog. Aan de andere kant wil je je collega’s van de beleidsdirecties helpen met het realiseren van de plannen. Maar ook in de sectoren waar de transitie plaatsvindt, vind je veel tegenstellingen. Daarom zorg je dat je goed op de hoogte bent van alle verschillende belangen, jouw adviezen zorgvuldig afweegt en prioriteiten stelt.

Je werkt nauw samen met de andere beleidscontrollers van jouw team Beleidscontrol transitie landelijk gebied en stikstof en de andere teams van FEZ. Tegelijkertijd schakel je met collega’s binnen LNV, en met medewerkers van het ministerie van Financiën, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

Je staat stevig in je schoenen als strategisch financieel adviseur en geeft graag gevraagd en ongevraagd advies aan een managementteam. Dit gaat je zowel mondeling als schriftelijk goed af. Ook heb je snel door waar de risico’s en issues liggen in een dossier. Dit komt doordat je goed analytisch kunt denken én doordat je aanvoelt welke politiek-bestuurlijke belangen spelen. Je kunt goed omgaan met verschillende belangen en de complexe (besluitvormings)processen binnen een ministerie. Verder ga je hands-on te werk en kun je op alle niveaus goed schakelen. En je vindt het prima om soms buiten kantoortijden jouw kennis en coördinatievaardigheden in te zetten. Verder heb je:

 • Een wo-diploma, bijvoorbeeld in de richting bedrijfseconomie of bestuurskunde, of een vergelijkbaar niveau.
 • Minimaal drie jaar werkervaring in een controlfunctie.
 • Ruime ervaring met overheidsfinanciën en bij voorkeur departementale ervaring.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Onze afdeling Beleidscontrol is divers en bestaat uit ongeveer twintig mensen, een mix van adviseurs en beleidscontrollers. De sfeer is informeel en gezellig. Naast hard werken hoort ontspanning er zeker bij en staan we samen regelmatig stil bij onze successen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Onze uitdagingen
In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te realiseren.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook het stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Directie FEZ
De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie. Het MT FEZ bestaat uit de directeur, de plv. directeur / MT-lid voor beleidscontrol en eigenaarsadvisering, het MT-lid voor Begrotingszaken en Kaderstelling en de directiesecretaris.

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en werkt in een dynamisch werkveld. De directie bestaat uit twee afdelingen: Begrotingszaken en Beleidscontrol. De afdeling Beleidscontrol onderzoekt of de plannen van het ministerie binnen het budget blijven. Voor de directoraten-generaal en de directies daaronder zijn wij adviseur en sparringpartner. Ook adviseren we uitvoeringsorganisaties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zelfstandige bestuursorganen. En geven we invulling aan de control op EU-beleid en organisatiekosten. We kijken daarbij niet alleen óf iets kan, maar denken ook mee over risico’s en andere oplossingen.

Over LNV als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annemieke Nienhuis

06–5009 4094

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidscontroller FEZ Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel Adviseur Bedrijfsvoering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidscontroller NVWA en Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon