(Senior) beleidsjurist onderwijsstelsel

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 11 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer PO/2021/874
 • Plaatsingsdatum 29 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een goed onderwijsstelsel dat ruimte biedt voor diversiteit. En waarin de doelen – hoe willen we dat leerlingen hun schooldag doorbrengen? – en middelen met elkaar in overeenstemming zijn. Daaraan draag jij bij als beleidsjurist in Den Haag. Vanuit een juridische invalshoek buig je je over onderwerpen op het terrein van zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Samen met de andere beleidsjuristen en met beleidsmedewerkers van de directies Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning werk je aan verschillende dossiers. Je analyseert juridische vraagstukken en adviseert collega’s, MT-leden en de ambtelijke en politieke top hierover. Ook stel je besluiten en ministeriële regelingen op, begeleid je ambtelijke en bestuurlijke trajecten en breng je relevante bestuurlijk-juridische ontwikkelingen in kaart.

Vanuit je juridische expertise adviseer je proactief bij een of meer prioritaire beleidsdossiers. Voor de directie Voortgezet Onderwijs gaan deze bijvoorbeeld over internationalisering, de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten, subsidieregelingen en sterk beroepsonderwijs. Voor de directie Primair Onderwijs kun je denken aan onderwerpen als kansengelijkheid, het lerarentekort, bestuurlijke constructen en digitalisering in het onderwijs. Welke dossiers jij oppakt? In overleg met je teamleiders bepaal je de precieze invulling van je functie.

Je krijgt in je werk allereerst te maken met de eigen onderwijswet- en regelgeving. Maar ook met werkzaamheden op andere rechtsgebieden, waaronder het bestuursrecht (subsidies, klachten, beschikkingen, Wob-zaken), privacy-, mededingings- en aanbestedingsrecht. En bijvoorbeeld ook het intellectueel eigendomsrecht en ondernemingsrecht. Ben jij klaar voor deze uitdagende functie waarin in korte tijd veel moet gebeuren in een veranderende politieke en bestuurlijke context?

Functie-eisen

 • Je hebt een universitair diploma Nederlands recht en affiniteit met diverse rechtsgebieden zoals onderwijsrecht, staatsrecht en bestuursrecht.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het opstellen van regelgeving en beschikt bij voorkeur over actuele kennis van het privaatrecht.
 • Je hebt affiniteit met beleid en kunt beleidsmatige wensen en uitgangspunten vertalen in praktische adviezen.
 • Je kunt scherp juridisch redeneren, maar bent ook in staat om beleidsmatige en politiek-bestuurlijke afwegingen te maken.
 • Je hebt een goed gevoel voor ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je werkt consciëntieus en systematisch, en presteert goed onder druk.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in groepsverband werken, hebt een flexibele instelling en neemt initiatief.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.
 • Indien er kandidaten reageren die de Van-Werk-Naar-Werk-status hebben, dan gaan zij voor op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot deze groep stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 • We informeren je via e-mail. Hou daarom je e-mail in de gaten. Voeg dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl toe aan je lijst van vertrouwde afzenders en controleer of er geen berichten in je spammap terecht zijn gekomen.
 • Lukt het niet om je sollicitatiegegevens te uploaden? Ons systeem gaat (nog) niet goed om met te lange bestandsnamen of bestandsnamen met spaties of vreemde tekens erin. Het advies is om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Mocht het hierna nog niet lukken, dan kun je een mail sturen aan dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Een goed functionerend stelsel van scholen. Daar werkt de afdeling Besturing, Stelsel en Juristen (BSJ) aan. Wij sturen op duurzaamheid van het stelsel. En wegen – continu en expliciet – af tussen enerzijds de belangen van individuele leerlingen en anderzijds de belangen van álle leerlingen en de bijdrage van het onderwijs aan het maatschappelijk belang. De driehoek kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid biedt daarvoor houvast.

De afwegingen leiden tot keuzes die duurzaam bijdragen aan een beter onderwijsstelsel dat ruimte biedt voor diversiteit en tegelijk een gemeenschappelijke opdracht heeft. De doelen (hoe willen we dat leerlingen hun schooldag doorbrengen?) en middelen moeten met elkaar in overeenstemming zijn. In de afdeling BSJ opereren we in het hart van deze driehoek. Samen bouwen we aan randvoorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • goed intern toezicht;
 • betrokkenheid (zoals medezeggenschap) van ouders en leerlingen;
 • eigentijdse regels voor het stichten van scholen;
 • helderheid over de instandhouding van scholen;
 • mede zorg dragen voor gebouwen waar goed onderwijs wordt gegeven;
 • waarborgen van kwalitatief goed onderwijs door helder instrumentarium om in te grijpen als de kwaliteit niet op orde is;
 • burgerschapsonderwijs;
 • professionalisering van besturen.

De vijf juristen van de directie Primair Onderwijs vormen het juristenteam en vallen binnen de afdeling BSJ. Zij werken voor de gehele directie.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Youssef Louakili, Afdelingshoofd Besturing en Stelsel

06-52367410

Floor Dinant, Teamleider beleidsjuristen PO

06-53936604

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior wetgevingsjurist onderwijsrecht

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker toetsing en examinering voortgezet onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior financieel beleidsmedewerker hoger onderwijs en studiefinanciering

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon