• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGPenV/220190
 • Plaatsingsdatum 9 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Tijdens de corona-crisis is het grote belang van buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) nog eens extra zichtbaar geworden. Zij zijn een essentiële factor voor toezicht en handhaving, om onze samenleving veilig te houden. Bij het ministerie van JenV werkt een divers team aan het beleid voor deze boa's zodat zij veilig en goed hun werk kunnen doen. Zij moeten goed opgeleid en in goede samenwerking kunnen werken zodat zij adequaat en met gezag kunnen optreden.

De juridische kant van de inzet van de boa moet op orde zijn. Toezicht en handhaving kunnen immers ingrijpend zijn voor de individuele burger. Voor zowel de burger als boa’s zelf moet daarom duidelijk zijn welke taak en bevoegdheden een boa heeft. Daarbij spelen belangrijke vraagstukken zoals over welke geweldsmiddelen de boa beschikt.

DGPenV zoekt een stevige senior beleidsmedewerker met een juridische achtergrond, die met enthousiasme aan de slag gaat met dit dossier. Je zult onder meer werken aan de totstandkoming van een AMvB en aan de actualisatie van andere wet- en regelgeving op het boa-dossier, bijvoorbeeld op het vlak van uitrusting/bewapening van boa's . Omdat het dossier vaak in de politieke belangstelling staat werk je ook vaak aan de beantwoording van Kamervragen en de voorbereiding van debatten.

Wij zoeken een collega die in staat is om zelfstandig de ingewikkelde en soms abstracte vraagstukken in dit dossier verder te brengen. In een complex politiek-bestuurlijk speelveld lukt het je om overzicht te houden over de diverse en soms tegengestelde belangen, kan je die wegen en daarover stevig adviseren. Vanuit jouw expertise en creativiteit ben je ook betrokken bij het beleid over het functioneren en de ontwikkeling van de politiefunctie.

In deze functie draag je direct bij aan de veiligheid van Nederland.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV)

DGPenV is verantwoordelijk voor vier cruciale stelsels in het veiligheidsdomein: de politie, de brandweer, het stelsel van rampenbestrijding en dat van risico- en crisisbeheersing. We zorgen dat alle uitvoerende organisaties binnen deze stelsels hun taken effectief kunnen uitvoeren, nú en in de toekomst.

Tot onze opgaven behoren onder andere de decentrale crisisbeheersing, het lerend vermogen van de veiligheidsregio’s en andere crisispartners, het ontwikkelen van een robuuste en toekomstbestendige meldkamerfunctie en het beheer van het politiekorps op de BES-eilanden.
DGPenV vormt een verbindende schakel tussen politiek, bestuur en uitvoering, ontwikkelt beleid en adviseert bewindslieden. Zo scheppen wij de juiste randvoorwaarden waarbinnen bestuurders, gezagen en organisaties optimaal zorg kunnen dragen voor de veiligheid van alle burgers in Nederland, ongeacht hun opvattingen of levensstijl.

Het programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie (PBI) draagt zorg voor een goed werkend politiebestel met de juiste balans in de besturing op de politie, en in de verhouding lokaal, regionaal en landelijk. Het programma werkt vanuit een sterk strategische visie op het politiebestel, in nationaal en internationaal perspectief.

PBI adviseert de directeur-generaal, de secretaris-generaal en de minister over de politieorganisatie, de politiële functie en het politiebestel. Ook zorgt het programma dat de onderdelen van politie de vereiste bevoegdheden hebben en dat die goed zijn ingebed in de politieorganisatie.

Het programma stelt en bewaakt verder de kaders voor de politieorganisatie op het terrein van Informatievergaring, -verwerking, -deling en -opslag. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op het terrein van informatie, alsmede de achterliggende belangen en ethische aspecten daarbij (zoals privacy en accountability) zijn daarin belangrijke aspecten. Het programma is daarbij beleidsverantwoordelijk voor de modernisering van de gegevenswetgeving op het politie- en justitiedomein.

PBI is een platte organisatie, die programmatisch werkt in een informele sfeer. Medewerkers krijgen bij ons veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief. Ook hechten we veel waarde aan diversiteit. We zijn trots op onze medewerkers, die zich onderscheiden in nieuwsgierigheid, professionaliteit, betrokkenheid en collegialiteit.

BD DGPenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)

Werken bij Justitie en Veiligheid betekent werken aan een beter Nederland: een veilige, stabiele en rechtvaardige samenleving voor iedereen. J&V verdedigt en beschermt onze rechtsorde, bestrijdt crises en terrorisme, ondersteunt ministers en staatssecretarissen bij hun werk en volgt internationale ontwikkelingen op de voet. We maken beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken: van internationale veiligheid tot straatoverlast, van internetfraude tot inclusiviteit.

Onze meer dan 2.000 medewerkers hebben diverse opleidingsachtergronden en zijn deskundig, bevlogen en betrokken. In alle gevallen houden zij zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van vele burgers en bedrijven. Dat maakt werken voor J&V zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roos Lawant

0-611764701

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Erwin van den Bilt

06-29672214

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

BD DGPenV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker veiligheidsregio's en crisisbeheersing

Afdeling/programma veiligheidsregio's en crisisbeheersing
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch Adviseur (schaal 11)

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Wetgevingsjurist Privaatrecht bij Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon