Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 5 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGSenB/220283
 • Plaatsingsdatum 20 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gezocht: een flexibele, creatieve en proactieve collega die van aanpakken weet en zich met een breed scala aan partners betrokken inzet voor het bestrijden van diverse criminaliteitsfenomenen binnen het Koninkrijk. Je hebt ruime ervaring en ambitie om door middel van beleids- en strategieontwikkeling hieraan een stevige bijdrage te leveren. Je krijgt energie van het in samenwerking met je collega’s, andere ministeries, Koninkrijkspartners, ketenpartners en externe (private) partners complexe beleidsvraagstukken in concrete resultaten om te zetten. Je werkt graag in een hectische omgeving, kunt snel schakelen en bent bestuurlijk en politiek sensitief. Dit ga je doen bij het team Aanpak Criminaliteitsfenomenen (ACF) van het Directoraat-generaal Straffen en Beschermen.

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met ervaring in complexe beleidstrajecten. We gaan bij onze fenomeenaanpak uit van feiten; niet van beelden. We werken volgens een systemische aanpak (methodisch, projectmatig) en op basis van beleidstheorieën en zijn gericht op de relatie, samenwerking en onderhouden en uitbouwen van ons netwerk. De aanpak is gericht op het terugdringen van (gedigitaliseerde) vermogens- en geweldsdelicten, zoals woninginbraken, overvallen, ram- en plofkraken, geweld en straatroof. Ook vormt het bestrijden van heling als facilitator voor het plegen van vermogenscriminaliteit een belangrijk onderdeel van de aanpak.
Je verbindt meerdere complexe en/of multidisciplinair samengestelde beleidsprocessen of opgaven, bent daarmee verantwoordelijk voor integrale beleidsproducten en de advisering en ondersteuning van bewindspersonen. Je creëert oplossingen voor maatschappelijk urgente vraagstukken met grote politieke gevoeligheid. Je hebt hierbij veel aandacht voor het anticiperen op (politiek-bestuurlijke) risico’s, het aanpakken van knelpunten en het versterken van de uitvoering van (Rijks)beleid.
Je hebt een breed interessegebied, je schakelt makkelijk (zoals ook met partijen uit andere domeinen en private partijen) en weet mensen te committeren. Je vertegenwoordigt JenV in diverse gremia en bewaakt hierbij het JenV-belang.

Je bent breed inzetbaar voor maatschappelijke opgaven gerelateerd aan de fenomeenaanpak. Je hebt zicht op en kan – vernieuwend - verbinding leggen met andere onderwerpen binnen het departement en de Rijksoverheid daar waar het de opgaves van het team en directie betreft. Je bent in staat tactvol en empathisch namens de overheid te opereren in het contact met burgers, bedrijfsleven en ketenpartners. Je stelt de maatschappelijke opgave in de samenwerking met anderen centraal. Je bent in staat beleidsvisies en –strategieën op te stellen en deze in beleidsprocessen in te bedden, zo mogelijk op basis van door jou ingezet (wetenschappelijk) onderzoek. Je komt in samenwerking met diverse partners (departementen, gemeenten en kennisinstellingen e.a.) tot (innovatieve) ideeën voor beleid, ontwikkelt, zorgt voor draagvlak voor, implementeert en evalueert beleid.

Vereiste competenties zijn: bestuurssensitiviteit, klantgerichtheid, organisatiesensitiviteit, netwerken, omgevingsbewustzijn, samenwerken (intercollegiaal, in ketenverband), plannen-en-organiseren en creativiteit.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen richt zich op specifieke fenomenen/doelgroepen zoals o.a. de vereenvoudiging en het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdbescherming, het voorkomen en de aanpak van (herhaalde jeugd-) criminaliteit en high impact crimes. Ook richt de directie zich op het tegengaan van kindermishandeling en huiselijk geweld en de aanpak van multiproblematiek en op familie(recht), o.a. de toekomst van adoptie, het meerouderschap en Scheiden zonder Schade. De directie behandelt tevens het kansspelbeleid en het integriteitsbeleid, o.a. aangaande de verklaring omtrent het gedrag. De directie werkt waar mogelijk middels een integrale aanpak in samenwerking met justitiepartners, het lokaal domein, het zorgdomein en sociaal domein alsmede burgers en bedrijven. Buiten het veiligheidsdomein werkt DFJC nauw samen met VWS, SZW en gemeenten, o.a. in het programma sociaal domein.

De directie bestaat uit vijf teams: Jeugdbescherming (JB), Jeugdcriminaliteit (JC), Familie (F), Aanpak Criminaliteitsfenomenen (ACF) en Integriteit en Kansspelen (IenK).

Team Aanpak Criminaliteitsfenomen
De aanpak van criminele fenomenen binnen het Koninkrijk richt zich op delicten die zwaar ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Het gaat daarbij om een integrale aanpak waarbij zoveel mogelijk evidence based maatregelen worden getroffen langs de lijnen tegenhouden (van potentiële daders), voorkomen (van slachtofferschap), opsporing en vervolging, recidivebeperking en slachtofferzorg.
Vanuit mede-opdrachtgeverschap van de landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021 –2024 draagt de afdeling bij aan de beschikbaarheid van goede randvoorwaarden voor de aanpak van complexe domeinoverstijgende casuïstiek van personen met een (hoog) veiligheidsrisico.
Voor de komende jaren zijn ook delicten gerelateerd aan ondermijnende - en gedigitaliseerde criminaliteit prioriteit. Speerpunten hierbij zijn preventie, repressie en het bieden van handelingsperspectief voor burgers en professionals. Daarbij wordt voortdurend gekeken naar de behoeften vanuit het veld (zowel publieke als private sector) en worden nieuwe initiatieven ter bestrijding van criminaliteit ontwikkeld en ondersteund.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)

Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:
- De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
- De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
- De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB en is ingericht voor de duur van drie jaar. Het programma zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hanneke Sint

06-11426398

Antoinette de Kroon

06-11426398

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Integriteit en Kansspelen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-lid Subsidieportaal

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch adviseur Subsidies

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon